Kommune angribes i vindmøllesag

En kreds af investorer har planer om at opføre knap 40 vindmøller lige på kanten af et værdifuldt landskab ved Kastrup Enge. Når det er værdifuldt landskab, så kan der ikke anlægges større instalationer som fx vindmøller. Investorer køber derfor et rådgivende firma, PlanEnergi, til at sørge for at få de nødvendige tilladelser fra Haderslev Kommune. Kommunen er velvillig indstillet, men nogen af møllerne skal stå i det værdifulde landskab. Hvis planerne skal blive til noget, så skal det værdifulde landskab laves om til ikke-værdifuldt område. Kommunen køber et rådgivende firma, PlanEnergi, til at lave en landskabsanalyse - altså det samme firma, som skal skaffe tilladelserne til vindmøllerne. Og firmaet kommer frem til, at lige præcis dér, hvor vindmøllerne skal stå, der er landskabet ikke værdifuldt.

Nyhedsudsendelse: 19:30 - 19. jan. 2016