Demonstration mod besparelser

Utilfredse borgere demonstrerede sidst på eftermiddagen foran Esbjerg Rådhus. En ny budgetanalyse viser at Esbjerg Kommune skal spare 143 millioner kroner på voksenhandicapområdet frem til år 2021, og for en måned siden fremlagde Esbjerg Kommune derfor forslag til besparelser for 84 millioner kroner. Besparelserne vil betyde lukning af en række sociale tilbud til senhjerneskadede, udviklingshæmmede, psykisk syge og misbrugere, og det har skabt bekymring blandt kommunens allersvageste

Nyhedsudsendelse: 19:30 - 19. jun. 2017

Alle serier