Når Sønderborg Kaserne lukker

Aktionsgruppen for øvelsesområdet ønsker, at øvelsesområdet skal omdannes til rekreativt område, samt at skydebanerne og de militære træningsbaner bevares, så de kan bruges af alle.

Nyhedsudsendelse: 19.30-udsendelsen 21. maj 2013

Alle serier