Omfattende olieudslip kunne være undgået

Efter 200.000 liter dieselolie torsdag er sluppet ud i Aabenraa fjord oplyser beredskabsschefen nu, at omfanget af udslippet kunne være meget mindre, hvis de havde fået alarmen tidligere.

Operativ chef ved Brand og Redning Sønderjylland Torben Groos siger ved et pressemøde fredag formiddag, at omfanget af olieudslippet i Aabenraa Havn og fjord, kunne have været langt mindre, hvis de havde fået alarmen tidligere.

quote

Det er klart, at hvis vi var tilkaldt med det samme, så er mit bud, at vi ville kune have forhindret det meste af olien i at komme ud i fjorden.

Torben Groos, operativ chef, Brand og Redning, Sønderjylland

- Det er klart, at hvis vi var tilkaldt med det samme, så er mit bud, at vi ville kune have forhindret det meste af olien i at komme ud i fjorden, men da jeg ankommer i går, der er der allerede et bredt og langt oliespor et godt stykke ud i fjorden, siger Torben Groos.

Politiet oplyser på pressemødet, at de har indledt efterforskingen omkring olieudslippet, der højst sandsynlig stammer fra en lækage i et tankanlæg hos virksomheden Dan-Balt. Politiet an endnu ikke sige, hvordan olieudslippet er sket, eller om der ligger en strafbar handling bag.

Politiet, Aabenraa Kommune, Brand og Redning Sønderjylland, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Operationscenter (SOK) og Hjemmeværnet er fredag morgen i gang med dels præcist at få kortlagt, hvor dieselolien befinder sig, dels at få forberedt indsatsen med hensyn til rensning af de kystnære områder i Aabenraa Fjord.

Eksperter har ingen erfaring med dieselolie og havfugle

Lige nu er omkring 15 mand i gang med at undersøge de nærmeste strande for at se om de skal renses for olie. Det er primært på nordsiden af Aabenraa Fjord. Desuden ligger der to miljøskibe ude i fjorden, som holder øje med dieselolie-forureningen. 

To miljøskibe ligger i fjorden for at holde øje med forureningen.
To miljøskibe ligger i fjorden for at holde øje med forureningen.
Foto: Thomas Møller, TV SYD

Vind og vejr har arbjdet for at mindske omfanget af olieforureningen, da en stor del af dieselolien har lagt sig i havnen. Lige nu er en slamsuger i gang med at suge olien væk fra overfladen i Nyhavn, hvor det meste ligger.

Ellers er det fortsat planen, at dieselolien selv skal fordampe, da det er den mest skånsomme måde for miljøet, siger Torben Groos. 

Lige nu er der i følge beredskabet kun omkring 10 fugle, der har måttes aflives på grund af olien. Der er endnu ikke meldinger om andre dyr, der skulle have taget skade. 

Klaus Sloth vildtkonsulent ved Naturstyrelsen oplyser, man ikke kender dieselolies indvirkning på fuglene. Såkaldt tung olie tåler havfuglene ikke, men man har kun meget ringe erfaring med dieselolie, fortæller Klaus Sloth.
quote

Vi håber, at dieselolien ikke har samme indvikning som den såkaldte tunge olie, og fuglene dermed kan overleve at få olie på fjerdragten.

Klaus Sloth, vildtkonsulent, Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har ingen erfaring i dieselolies indvirken på fugle- og dyrelivet. Klaus Sloth, der er vildt konsulent ved styrelsen, siger til TV SYD, at han er sikker på flere havfugle har været i kontakt med olien, men at man endnu kun har fundet 10 fugle, som efterfølgende måttes aflives.

- Vi håber, at dieselolien ikke har samme indvikning som den såkaldte tunge olie, og fuglene dermed kan overleve at få olie på fjerdragten, siger Klaus Sloth, og fortsætter:

- De kommende dage eller uger vil vise om fugle, der har været i kontakt med dieselolien bliver svækkede.