Disse fem områder kan udgøre sundhedsrisiko efter brug af brandskum

Vandløb og marker tæt på tidligere brandslukningspladser kan være udsat for forurening fra PFAS-stofferne. Nu skal dyr, jord og vand flere steder undersøges for giftstoffet ved fem lokaliteter her i landsdelen.

På mindst fem steder i Syd- og Sønderjylland kan der være en mulig sundhedsrisiko relateret til tidligere brandøvelsespladser, hvor der er brugt brandskum med de giftige PFAS-stoffer.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse efter tilbagemeldinger fra en række kommuner. 

Det kan for eksempel være i nærliggende vandløb, søer, grundvandet eller marker, hvor der går kvæg eller dyrkes grøntsager eller dyrefoder.

KommuneLokalitetKommunens oplysningerKommunens oplyste håndtering
Aabenraa BRS Beredskabsstyrelsens Tekniske SkoleKan ikke afvises. Der er ingen viden om evt. spredning udenfor ejendommen.Fødevarestyrelsen er underrettet om græssende kvæg på naboarealer.
FredericiaBeredskabscenter GudsøFødevarestyrelsen anbefaler, at der ikke fanges eller spises fisk fra Gudsø Mølleå og indenfor fredningen af Gudsø Vig. Fødevarestyrelsen har udtalt, det ikke er nødvendigt at udtage prøver fra kvæg og får, der græsser langs mølleåen.Borgerne i Kolding og Fredericia kommuner er oplyst om, man ikke skal fange eller spise fisk fra Gudsø Mølleå. Det er i forvejen ulovligt at fange fisk i Gudsø Vig pga. fredning.
SønderborgGl. Tankanlæg v/lufthavnOverfladevand løber ud i Augustenborg Fjord, hvor der kan være en sundhedsrisiko ved høst af muslinger, som foretages af borgere i fritiden.Der er planer om prøver af overfladevand fra pladsen. Kommunen afventer resultatet af spildevandsprøver, før de vil bede Fødevarestyrelsen om at undersøge muslinger. 
EsbjergEsbjerg BrandskoleMåske har der gået kvæg og været mulighed for mulepumpe. Der har ikke været solgt fiskekort, men lodsejer har kunnet fiske. Der er nu opsat skilte med fiskeri forbudt.Der er udtaget prøver af græs, jord, grundvand, overfladevand. Desuden vil kvæg og mælk blive undersøgt.
VardeBrandøvelsesplads - OksbølOksbøl Brandøvelsesplans ligger indenfor indvindingsopland til Grærup Vandværk. Der er risiko for belastning af grundvand med PFAS.Grærup Vandværks lovpligtige PFAS-analyser har vist, at grundvandet ved vandværket ikke indeholder PFAS. Forsvarets Ejendomsstyrelse vil lave yderligere undersøgelser for at afgrænse PFAS-forureningen af grundvandet ved øvelsespladsen.

I Fredericia ved Gudsø Vig anbefaler Fødevarestyrelsen, at man ikke fanger og spiser fisk fra Gudsø Mølleå. 

Ved brandskolen i Esbjerg kan man ikke afvise, at der har gået græssende kvæg på markerne omkring. Derfor udtages der nu prøver af kød og mælk. Desuden undersøges græs, jord og både grundvand og overfladevand for giftstoffet.

I Sønderborg løber overfladevandet fra et område ved lufthavnen ud i fjorden, og der kan være en sundhedsrisiko for borgere, der høster muslinger i deres fritid. Her er der også igangsat undersøgelser.

På landsplan drejer det sig om 25 områder af de i alt 34 kommuner, som Miljøstyrelsen har fået tilbagemedlinger fra.

De dækker 90 af de 181 brandøvelsespladser, som Miljøstyrelsen for nogle måneder siden bad kommuner, regioner, virksomheder og Forsvaret om at screene.

Hvad er PFOS?

PFAS er en fællesbetegnelse for syntetisk fremstillede fluorstoffer og dækker over perfluorerede polyfluorerede stoffer. PFOS er et fluorstof, der bl.a. blev brugt i brandslukningsskum frem til 2006.

Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

PFOS er skadelig og ophobes i naturen.

PFOS er kræftfremkaldende.

Kilde: Miljøstyrelsen.