Første screening af brandøvelsespladser viser intet tegn på forurening

I Vejle Kommune skal i alt fire arealer undersøges for giftstoffer. Det drejer sig om Norgesvej og Nørregade i Vejle samt på Vandel Flyveplads og Brandøvelsespladsen i Give.

Rettelse
Tidligere fremgik det af artiklen, at det kun var ét af de i alt fire områder, der var blevet undersøgt. Men Vejle Kommune har foretaget indledende undersøgelser af alle fire områder, og her har kommunen ikke fundet nogen akutte tegn på forurening. Nu skal der foretages yderligere undersøgelser af områderne.

Den første screening af i alt fire brandøvelsespladser i Vejle Kommune viser umiddelbart ingen akut fare for hverken mennesker, dyr eller drikkevand.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I Vejle Kommune skal i alt fire arealer undersøges. Konkret er det arealer på Norgesvej og Nørregade i Vejle samt på Vandel Flyveplads og Brandøvelsespladsen i Give.

Hvordan den fremtidige handleplan for udredningen af PFOS i Vejle Kommune ser ud, skal yderligere undersøgelser afgøre. Dette skal ske for at sikre, at PFOS ikke udgør en risiko for sundheden og naturen.

Udpegede i første omgang 13 områder

Oprindeligt havde Vejle Kommune foretaget vurderinger af 13 steder fordelt i kommunen, hvor der potentielt kunne være risiko for forurening med PFOS. Vurderingerne baserede sig på interviews, kortdata og prøver fra vandværker.

Ud af de i alt 13 steder har kommunen så indberettet fire lokaliteter til Miljøstyrelsen og videregivet de to af områderne til nærmere undersøgelse hos Region Syddanmark, som er undersøgelsesmyndighed på dem.

De to områder er Flyvestation Vandel og den tidligere brandstation ved Nørregade 23, hvor der er brugt PFOS før år 2001.

Afdelingsleder i Vejle Kommune Keld Andersen oplyser, at de ud fra den viden, de på nuværende tidspunkt har, ikke vurderer en akut risiko for drikkevandsboringer på nogen af de fire steder. 

Efter undersøgelserne er det desuden også blevet klart, at der ikke er eller har været fødevareproduktion på lokationerne, ligesom der heller ikke er græssende kreaturer i områderne.

Drikkevandet er i sikkerhed

- Regionen har meldt retur til os, at de vil undersøge de to lokationer for forurening og eventuelt sætte tiltag i gang, der kan afværge yderligere spredning, hvis der alligevel skulle vise sig forurening. Ved de resterende to lokationer, Norgesvej i Vejle og Brandstation Give, vil der blive iværksat nærmere undersøgelser i regi af Vejle Kommune, udtaler Keld Andersen i en pressemeddelelse. 

Alle vandværker i Vejle Kommunen tester jævnligt for PFOS-forbindelser, og der er ikke registreret koncentrationer af hverken PFOS eller andre PFAS-forbindelser i drikkevandet.

Hvad er PFOS?

  • PFAS er en fællesbetegnelse for syntetisk fremstillede fluorstoffer og dækker over perfluorerede polyfluorerede stoffer. PFOS er et fluorstof, der bl.a. blev brugt i brandslukningsskum frem til 2006.
  • Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.
  • PFOS er skadelig og ophobes i naturen.
  • PFOS er kræftfremkaldende.