Formand ser ikke andre løsninger end at udlede forurenet vand i Vadehavet

Ifølge formanden for Plan og Miljø i Esbjerg Kommune kender man ikke til måder, hvorpå man kan rense vandet, så det overholder grænseværdierne for Vadehavet.

Politikere i Esbjerg har nu vedtaget, at flere tusinde liter vand forurenet med det sundhedsskadelige stof PFAS skal udledes i Vadehavet, selvom vandet ikke lever op til EUs miljøkrav.

Tilladelsen til udledningen af giftstoffet blev vedtaget i går af kommunens Plan- og Miljøudvalget på et ekstraordinært møde.

Vandet stammer fra den gamle brandskole, der i dag bruges til beredskabsøvelser, og fra affaldshåndteringen Deponi Syd. 

- Vi har valgt det, fordi vi stort set ikke har andre muligheder. Vi har ikke lovhjemmel til at bede hverken Deponi Syd eller den tidligere brandskole om at tilbageholde deres vand, siger Karen Sandrini (A), der er formand for Plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

Tirsdag fik politikerne at vide, at man bliver nødt til at beslutte, hvad der skal ske med det forurenede vand, da beholderne på Deponi Syd og den gamle brandskole ikke kan holde på vandet meget længere. 

- Det, vi har kigget ind som en mulighed, er at kunne få det renset ned til drikkevandskriteriet. Det vil sige det, som du og jeg kan tåle at drikke, men det overholder ikke det krav, som EU har sat for havmiljø og Vadehavet, som ligger på et langt mindre niveau for PFOS-udledning, siger hun.

PFAS og PFOS

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række fluorholdige, svært nedbrydelige og miljøfarlige stoffer, herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret.

Ikke godt nok 

Selvom formanden glæder sig over, at vandet trods alt kan renses ned til et niveau, som er drikkeligt, er hun træt af, at man ikke kan overholde de regler, som EU har for spildevand i havområder.

- Det er bare ikke godt nok, og vi skal egentlig have Miljøstyrelsen på banen nu for at sætte nogle krav og hjælpe os med at finde nogle muligheder for at rense vandet, således at det kan blive udledt med god samvittighed for os. Men det er en rigtig svær situation, vi står i, og vi har forsøgt at finde de bedste muligheder og løsninger, og vi mener faktisk, at det indtil nu er den her, siger hun.

Problemerne med giftstoffet i kommunen ser altså ud til at fortsætte. 

Tidligere har det blandt andet været fremme, at der på den gamle brandskoles arealer har været udledt det giftige stof PFOS, at der er fundet PFAS i fisk i Vadehavet, og at der muligvis kan være giftstoffer i kødkvæg, dyrevildt og landbrugsjord. 

Udledningen skyldes til dels, at den gamle brandskole havde en tilladelse frem til 2007, hvor de havde tilladelse til at udlede PFAS-holdigt slukningsvand fra brandøvelser. Det har vist sig, at brandskolen har fortsat denne brug frem til 2018.