Udvalg vil undersøge 12 adresser for farlige giftstoffer

Forureninger med PFAS-stoffer skal undersøges nærmere, mener Miljøudvalget i Region Syddanmark med Jørn Lehmann-Pedersen i spidsen.

Forureninger med PFAS-stoffer er farlige for mennesker. Stoffet kan sive ned i grundvandet, og så kan det ophobes i både planter og dyr. 

I løbet af 2021 er der blevet sat ekstra fokus på, hvor farlige disse stoffer er, når vi indtager det via drikkevand, fra afgrøder eller gennem kød fra dyr, der har græsset på steder, hvor stoffet findes i jorden. 

Derfor foreslår Miljøudvalget i Region Syddanmark med formand Jørn Lehmann-Pedersen (Socialdemokratiet) i spidsen nu, at 12 ud af 46 adresser, hvor der er identificeret PFAS i jord eller vandløb, nu skal undersøges nærmere for, hvor omfattende forekomsten af giftstofferne er.

- Beskyttelsen af vores drikkevand er en primæropgave for os (i Region Syddanmark, red.). Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt får viden om, hvor udbredte giftstofferne er. Det er meget vigtigt af hensyn til borgernes sundhed, siger Jørn Lehmann-Pedersen.

Hvad er PFOS - PFAS - Perfluoroktansulfonater

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

PFOS er skadelig og ophobes i naturen.

PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen (er persistente), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.

PFOS er den kemiske forbindelse C8F17SO2X, hvor ”X’et” kan være OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid eller andre derivater, herunder polymerer.

Kilde: Miljøstyrelsen

PFOS er et ud af cirka 9.000 fluorstoffer, der samlet går under betegnelsen PFAS-forbindelser. 

Stoffet kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, og Region Syddanmark har i løbet af i år sammen med kommunerne, Forsvarets Ejendomsstyrelse og Miljøstyrelsen identificeret 46 brandøvelsespladser, der kan være forurenet med PFAS-stoffer.

Oprydning for skatteborgernes penge

Region Syddanmark har ansvaret for de 'herreløse' PFAS-forureninger, hvor man ifølge lovgivningen ikke kan gøre nogen ansvarlige for dem.

Miljøudvalget foreslår derfor i regionens arbejdsplan for næste år at lave undersøgelser af de formodede værste af de 'herreløse' PFAS-forureninger i 2022.

- Problemet med PFAS-stofferne er en ny, stor opgave for de danske miljømyndigheder, og den alvorlige sag fra Korsør gør det meget tydeligt, at det er en opgave, vi alle sammen skal prioritere højt, siger Jørn Lehmann-Pedersen.

Han understreger, at arbejdsplanen kan blive ændret, hvis det viser sig, at de indledende undersøgelser afdækker akutte problemer med PFAS.

- Vi frygter, at det vil koste rigtigt mange penge at rydde op efter disse forureninger. Oprydning efter de 'herreløse' forureninger kommer til at foregå for skatteborgernes penge, så det er os alle sammen, der kommer til at betale for det i sidste ende, siger Jørn Lehmann-Pedersen.

Han håber nu, at vi som samfund vil tage ved lære af fortidens synder, og at vi nu sikrer os, hvad det er, der sprøjtes ud de forskellige steder.

Et vigtigt "wakeupcall"

Desuden skal der udvikles teknologier, som kan klare denne renseproces, for det bliver kompliceret, er Jørn Lehmann-Pedersen overbevist om.

- Det her er virkelig et 'wakeupcall' på drikkevandsområdet. Der skal laves en indsats, og det skal være nu.

- De her stoffer er blevet ledt ud i naturen gennem mange år, hvor det tager 30-40 år at nå drikkevandet. Derfor er vi nødt til at stramme reglerne nu, mener han.

Selvom Region Syddanmark har valgt at prioritere PFAS-undersøgelserne, så vil regionen næste år også gå i gang med 26 nye videregående undersøgelser og oprensninger af andre typer forureninger, herunder pesticider og klorerede opløsningsmidler

Forslaget til de nye videregående undersøgelser og oprydninger er i høring frem til 18. januar 2022.