Det vil tage over 50 år at rydde op efter forurening

Oprydningsopgave med PFAS-stoffer er vokset, fordi der ikke er grebet ind før, siger fagfolk til to medier.

Det vil tage mere end 50 år at oprense forureningerne med de giftige stoffer PFAS ved Forsvarets arealer.

Det vurderer Forsvarets Ejendomsstyrelse over for Radio4 og Avisen Danmark.

I forrige uge beskrev de to medier, at Forsvaret har kendt til forureninger med PFAS i mange år.

Fakta: PFAS

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret.

Kilde: Miljøstyrelsen

Styrelsen har intet gjort

Hvert år siden 2016 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennem omfattende undersøgelser fulgt med i, hvordan Forsvarets forureninger fra brandskum på flyvestationer har bredt sig til en å, en bæk, en sø, grundvand og naturen.

Alligevel har styrelsen gennem årene intet gjort for at stoppe forureningernes spredning.

Styrelsen har tidligere vurderet, at PFAS-forureninger kan sprede sig flere kilometer.

Styrelsen har også i 2019 vurderet, at der er mulighed for, at den kan få påbud af miljømyndigheder, fordi "der er konstateret PFAS-indhold i grundvandet, der langt overskrider grænseværdien".

I dag er forureningerne så alvorlige, at det vil tage mere end 50 år at rense op.

Samme vurdering kom Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med i 2019. Her skrev styrelsen i et notat, som Radio4 og Avisen Danmark har fået aktindsigt i:

- Det må forventes, at oprensning med nuværende oprensningsmetode skal forløbe over en periode på mere end 50 år.

PFAS er en gruppe giftstoffer, som er sundhedsskadelige for mennesker at have i kroppen.

Især giftstoffet PFOS er kommet i søgelyset efter en forgiftningssag fra Korsør.

Vil brede sig til grundvand

Opgaven med oprensning er vokset, fordi Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke har gjort noget for at afværge det. Sættes der ikke ind, vil den blive større.

Det siger professor i miljømedicin på Syddansk Universitet Philippe Grandjean og lektor i miljøkemi på Københavns Universitet Bjarne Strobel til de to medier.

- Jeg ved ikke hvad det koster at rense op, men alternativet er, at vi får forurenet grundvandet i et meget stort område, og så vil det være ubrugeligt.

- Så skal vi finde noget drikkevand et andet sted. Og på langt sigt, hvis det bare breder sig og breder sig, så bliver området bare større, siger Bjarne Strobel til medierne

Ingen af de to medier har kunne få et interview med forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Venstre har kaldt ministeren i samråd om sagen.