Forsvarsministeriet kendte til forurening og trussel mod grundvand

Forsvarsministeriet modtog tilbage i marts 2020 et notat fra Forsvaret, der anbefalede oprensning af PFAS-forureningerne på Forsvarets arealer på grund af risiko for påbud og erstatningssager. Nu vil ordførere have svar på, hvorfor de ikke blev orienteret.

Allerede for halvandet år siden modtog Forsvarsministeriets embedsmænd et notat, der beskrev omfanget af Forsvarets PFAS-forureninger, og at forureningerne kunne ”sprede sig flere kilometer” og dermed true grundvand, vandløb og naturbeskyttede områder.

Det viser dokumenter, som Radio4 og Avisen Danmark har fået aktindsigt i.

Anbefalende frivillig oprensning - men intet skete

I notatet fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse stod der også, at forureningerne var så alvorlige, at Forsvarsministeriet risikerede påbud om oprensning, ligesom styrelsen påpegede, at "der kan komme erstatningskrav fra borgere, der har lidt skade på grund af forurening”. Derfor anbefalede styrelsen, at Forsvaret satte gang i frivillige oprensninger af forureningerne.

Men Forsvarsministeriet sørgede ikke for, at spredningen af forureningerne blev stoppet, eller at der blev sat oprensning i værk. Ifølge flere af Folketingets forsvarsordførere blev de heller ikke orienteret om situationen. Det møder nu kritik fra Venstre, SF og Konservative.

Niels Flemming Hansen, forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti, siger til Radio4 og Avisen Danmark, at han er "rystet "over, at Forsvarsministeriet ikke har viderebragt informationen til ordførerne.

Det har ikke været muligt for Avisen Danmark og Radio4 at få en kommentar fra Forsvarsministeriet inden deadline.

Fakta: PFAS

PFOS hører under betegnelsen PFAS, som dækker over flere stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne er svært nedbrydelige og kan ophobes i miljøet.

I 2006 blev PFOS forbudt i brandskum, men frem til 2011 var det tilladt at bruge restlagre, derefter blev al brug af stoffet forbudt.

Nyere viden om giftigheden ved PFAS-stofferne betød, at Miljøstyrelsen i juli i år sænkede grænseværdien for, hvor meget PFOS der må være i jord og grundvand.

Kilde: Miljøstyrelsen

I dag er forureningerne med flourstofferne PFAS så alvorlige, at det vil tage mere end 50 år at rense de forurenede grunde.

PFAS er en gruppe giftstoffer, som er sundhedsskadelige for mennesker at have i kroppen.

Især giftstoffet PFOS er kommet i søgelyset efter en forgiftningssag fra Korsør.