Problemer med giftstof kan være langt større - politiker i hård kritik af forvaltning

En ny rapport fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Esbjerg Kommune viser, at forureningen med PFAS kan være langt større end først antaget. Som konsekvens frarådes fiskeri to steder.

For knap to uger siden spurgte Udvalgsformanden for Plan og Miljø i Esbjerg Kommune,  Karen Sandrini, (Socialdemokratiet), forvaltningen om en rapport, som beskriver, hvor der kan være forureningen med PFAS i kommunen, og hvorvidt politikerne er orienteret om en eventuel forurening. 

Sent onsdag aften modtog Karen Sandrini så redegørelsen. Her lægger kommunens embedsmænd i Teknik og Miljøforvaltning sig fladt ned, og beskriver deres egen agern i sagen som 'yderst kritisabel'.

Det kritisable drejer sig ifølge den 37 sider lange rapport om, at forvaltningen ikke har fulgt op på miljøforholdende på Brandskolen i Esbjerg og en udspredningstilladelse, som ophørte i 2007. Den manglende opfølgning, har ført til, at Falck i 11 år har udledt giftig brandslukningsvand i Esbjerg.

Karen Sandrini (S) mener, ligesom forvaltningen selv, at arbejdet fra forvaltningens side, er kritisabel, fordi forureningen har fundet sted, uden at politikerne er blevet involveret sagen.

quote

Min største bekymring er selvfølgelig, at der er nogen, der er blevet forgiftet. Vi har jo Korsør-sagen, hvor 118 personer blev forgiftet af PFAS, og sådan en sag skal vi helst ikke have i Esbjerg.

Karen Sandrini

 - Vi skal jo klædes på af forvaltningen, så vi kan træffe nogle politiske beslutninger. Og hvis de ligger inde med oplysninger om, at noget kan være forurenet, spildevand, grundvand eller hvad det kan være, så er det jo klart, at vi skal have oplysninger om det. Vi går jo ikke selv rundt og påtager os opgaver med at lave vandprøver, siger hun.

Karen Sandrini er stærkt utilfreds med, at forvaltningen opdagede forureningen i foråret 2018, men at hun først er blevet orienteret om den gennem spørgsmål fra blandt andet Jyllands Posten og andre medier i løbet af de seneste måneder.

- Min største bekymring er selvfølgelig, at der er nogen, der er blevet forgiftet. Vi har jo Korsør-sagen, hvor 118 personer er blevet forgiftet af PFAS, og sådan en sag skal vi helst ikke have i Esbjerg, siger hun.

Problemet kan være langt større

I forvejen er det kendt, at der på den tidligere brandskoles arealer har været udledt det giftige stof, PFOS. At der er fundet PFAS i fisk i Vadehavet. At der muligvis kan være giftstoffer i kødkvæg, dyrevildt og landbrugsjord.

Rapporten fra forvaltningen i Esbjerg Kommune viser, at der nu er flere steder i kommunen, man skal have undersøgt.

Fakta: PFAS og PFOS

- Områdeforureningen kan vise sig at være langt større, end det vi allerførst fik at vide - hvilket var ingenting - men der kommer hele tiden nye oplysninger. I rapporten er der oplyst nye steder, som skal undersøges. Det er foruroligende, men også befordrende, at kigge på områder og decideret gå ud og undersøge steder, det hilser jeg velkomment.

Udvalgsformanden fremhæver, at hun vil skabe transparens fremadrettet ved at lægge oplysninger ud og give dem til pressen.

- Jeg har ikke lyst til at lave en skræmmekampagne, men jeg har lyst til at sige til borgerne, at der er en risiko for, at der er en forurening, og den skal vi tage dybt alvorligt.  

Fraråder fiskeri

Som konsekvens af dagens rapport har Esbjerg Kommune udsendt en meddelelse til lodsejerne ved Uglvig bæk og Novrup bæk om, at de fraråder at fiske i bækkenr. , De ligger nemlig i nærheden af den tidligere brandskole, hvor der igennem 11 år altså har været udledt giftig brandslukningsvand.

- Stod det til mig, så skulle man ikke kunne stå på kajkanten og fiske, fordi der er en mulig forurening både i bassinerne og i vadehavet, og indtil det er klarlagt, så skal man passe på sig selv.

Ekstern undersøgelse

- Der bliver sat en ekstern undersøgelse i gang, og det er en undersøgelse, der går ind og kigger på forvaltningens arbejde i de her sag. Også om den manglende information til os politikere, og til deres handlekraft og drømmekraft, og fremadrettet går jeg ud fra, at informationerne ligger klar til os.

Selv ønsker udvalgsformanden langt større indsigt i situationen om miljøkriterier, og vil diskutere med udvalget den bemyndigelse som forvaltningen har til at varetage miljøkrav.

- Hvis der er noget, der overskrider værdikravene, så skal vi underrettes. Det er vi ikke blevet i den her sag, og det finder jeg foruroligende og dybt dybt kritisabelt, siger hun og henviser til, at hun ikke kan vide, om der er andre områder, hvor forvaltningen ikke har orienteret udvalget.