Se kortet: Disse pladser skal undersøges for giftigt stof efter brandøvelser

Efter store fund af det sundhedsskadelige stof PFOS i Korsør har Danske Regioner nu udpeget 145 lokaliteter, som skal undersøges nærmere. I Syd- og Sønderjylland drejer det sig om 22 pladser.

Efter store fund af det sundhedsskadelige stof PFOS i Korsør har Danske Regioner nu udpeget 145 lokaliteter, som skal undersøges nærmere, oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

22 af pladserne ligger i Syd- og Sønderjylland.

Af opgørelsen kan man se lokaliteternes adresse. Der er også en vurdering af, om pladserne potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.

- Det vides dog ikke, om pladserne er forurenede eller ej – det skal undersøges nu, skriver regionernes forening.

Her skal områder undersøges for det giftige stof PFOS, der er blevet brugt til brandøvelser. Grafik: Thomas Hjelm, TV SYD
Her skal områder undersøges for det giftige stof PFOS, der er blevet brugt til brandøvelser. Grafik: Thomas Hjelm, TV SYD

Blodprøver viser stærkt forhøjede værdier

I foråret kom det frem, at det giftige stof - som tidligere blev brugt i brandskum - havde spredt sig fra brandskolen i Korsør til en mark.

Her gik køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset.

Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

De fem regioner har sammen med landets kommuner indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har ligget brandøvelsespladser i landet.

Disse området skal undersøges

Forsvaret skal selv aflevere liste over lokaliteter

Oplysningerne er fredag sendt til Miljøstyrelsen. Desuden udarbejder Forsvaret en liste over egne lokaliteter.

Nogle steder er man i fuld gang.

De steder, hvor der ikke er sat aktiviteter i gang, skal kommunen for hvert sted beslutte, om der kan gives et påbud til forureneren.

Det vil sige, om forureneren stadig findes og selv skal undersøge og rense op efter en eventuel forurening.

- I de tilfælde, hvor der ikke kan gives påbud til forureneren, vil regionerne "overtage sagerne" og prioritere indsatsen på lokaliteterne, skriver Danske Regioner.

Stoffet er svært nedbrydeligt

PFOS er identificeret som et såkaldt prioriteret farligt stof i EU's vandrammedirektiv, fordi det kan øge risikoen for kræft.

PFOS hører under betegnelsen PFAS, som dækker over flere stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne er svært nedbrydelige og kan ophobes i miljøet.

I 2000 begyndte man ifølge Danske Regioner at udfase PFAS efter fund i miljøet.

I 2006 blev stoffet PFOS forbudt i brandskum, men restlagre var tilladt at bruge frem til 2011, hvor al brug af PFOS blev forbudt.

Nyere viden om PFAS-stoffernes giftighed betød, at Miljøstyrelsen i juli i år sænkede grænseværdien for, hvor meget PFOS der må være i jord og grundvand, før det er et problem

Det betyder, at der nu ofte skal tages affære, så snart der findes PFOS et sted.

Hvad er PFOS - Perfluoroktansulfonater