Udvalgsformand vil have forklaring på flere års forurening

Formand for plan- og miljøudvalget i Esbjerg, Karen Sandrini (S), har indkaldt til hastemøde, fordi hun ønsker en tilbundsgående forklaring på, hvorfor Falck i 11 år på ulovlig vis har udledt giftigt brandslukningsvand.

Alle politikere i plan- og miljøudvalget i Esbjerg har fået et ekstraordinært møde i kalenderen nu på mandag. Indkaldelsen står udvalgsformanden, Karen Sandrini, (S), for. 

Efter at Jyllands-Posten har kunnet afsløre, at Falck i 11 år på ulovlig vis har udledt brandslukningsvand indeholdende det giftige flourstof PFOS i naturen ved Esbjerg, vil udvalgsformanden have kortlagt Falcks forløb og omfanget af forureningen. 

- Det er en katastrofe, hvis det viser sig, at der er PFOS-forurening i bækken ud til Vadehavet, eller giftstoffet er kommet i drikkevandet. Men vi er nødt til at kende til omfanget først og få lavet de målinger, der skal til for at få kortlagt præcis, hvor stort omfanget af forureningen er, siger Karen Sandrini, (S)

Tillid frem for tilsyn

Det har siden 2006 været ulovligt at producere PFOS-holdigt brandskum, men efterfølgende har det været lovligt at bruge restlagrene. I 2007 udløb Falck Safety Services tilladelse til at bruge skummet, og i 2011 blev det helt forbudt at bruge. Men Falck Safety Service har i perioden fra 2007 til 2018 udledt det giftige stof med overskydende spildevand på brandskolen i Esbjerg. Det skriver Jyllands-Posten.

Karen Sandrini er uforstående overfor, at der ikke har været større kontrol efter udfasningen af brugen af stoffet. 

- Som kommune har vi tilsynspligt på det, men der har ikke været tilsyn på det, hvilket undrer mig. Jeg kan forstå, at der har været en tillid til, at Falck har haft stoppet brugen af det, men situationen er, at det har man ikke, siger Karen Sandrini, (S) til TV SYD. 

Det er på den tidligere kommunale brandøvelsesplads på Uglviggårdsvej i Esbjerg, hvor der i perioden 2007-2018 er blevet udledt brandslukningsvand indeholdende det giftige stof PFOS.
Det er på den tidligere kommunale brandøvelsesplads på Uglviggårdsvej i Esbjerg, hvor der i perioden 2007-2018 er blevet udledt brandslukningsvand indeholdende det giftige stof PFOS.
Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Udvalgsformanden ser derfor alvorligt på sagen og ser frem til at få kortlagt sagens omfang på mødet mandag

- Det er dybt bekymrende, og derfor skal vi selvfølgelig have klarlagt, præcis hvad omfanget er. Det er afgørende at vide, hvor stort et areal, det drejer sig om, og dermed hvor mange, der potentielt kan være påvirket af udledningen af det giftige stof, siger udvalgsformanden.

Hos Falck oplyser kommunikationsdirektør Lise Kirkegaard, at der ses på sagen med stor alvor.

- Vi tager sagen meget alvorligt og ville gerne tidligere have haft den viden om PFAS (gruppen af stoffer, som PFOS hører under, red.), som vi har i dag.

- Falck Safety Service havde på daværende tidspunkt ikke kendskab til, at overfladevandet kunne indeholde forhøjede grænseværdier, og der var desværre ikke nogen medarbejdere, der var opmærksomme på tilladelsens udløb, lyder det skriftligt fra Lise Kirkegaard.

Kommunikationsdirektøren oplyser, at Falck ikke har mulighed for at kommentere yderligere på sagen, da de fortsat er ved at få afdækket de faktuelle omstændigheder sammen med kommunen og de nye ejere af brandskolen.