PERSONPROFIL

A.C. Hansen

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 10. juli 1950 i Farre, Give sogn Single

D

A. C. Hansen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Vejle kommune. A. C. Hansen blev ikke valgt ind.

A.C. Hansen bor i Give og er uddannet ved landbruget, men har været chauffør i 44 år. De sidste 23 år som buschauffør.
Han har været formand for Give Fremad Håndboldafdeling og trænet pigefodbold i Give fremad, da gennembruddet kom for pige/kvindefodbold.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 59 Nye Borgerlige in total 964

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Tillid og Frihed -politikerne skal bestemme mindre.

Tillid til vores lærer i folkeskolen -frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde i samråd med forældrene.

Tillid til de ansatte i ældreplejen -frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde med de ældre, uden der skal udfyldes alenlange rapporter.

Jeg vil arbejde på at gøre Vejle til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, f. eks skal dækningsbidraget væk, vi skal sætte alle kræfter ind på at få uddannet og tiltrukket de medarbejdere erhvervslivet efterlyser.

Jeg vil være den lokale stemme i Vejle byråd, ikke for at føre sognerådspolitik, men for på bedste vis at varetage Gives interesser, lidt på samme måde som man gerne vil have en folketingspolitiker fra egen kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De to ting er ikke hinandens modsætninger.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er ikke et kommunalt anliggende

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette skal se som et supplement til den kommunale pleje

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektrive trafik kan ikke undværes, men trænger til et dybtgående revision

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke sorteres blot for sorteringens skyld

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lidt svævende spørgsmål, for eliteidrætten bør som udgangspunkt klare sig selv, og disse penge overføres til den folkelige idræt behøves der ikke flre penge

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bedste vil være at få frivillige penge til noget sådanne

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo flere penge der bruges på området jo flere sociale grupper bliver der

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for få der kommer i arbejde ud fra alle de penge der bruges på området

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ikke nødvendigvis hvis der ikke stilles samme krav

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis pengene bruges rigtigt er dette ikke nødvendigt

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at give friheden tilbage til skolerne kan dette minimeres ved alternative sammensætning af klasserne

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan godt sænkes hvorved der tiltrækkes flere indbyggere som opvejer en skattelettelse

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at lade landsbyerne selv få penge til vedligeholdelse af grønne områder m.m behøves der ikke flere penge for man får mere for det samme beløb

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan som sådan ikke være en kommunal opgave at opdrage folks børn

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal kun bygges cykelstier hvor det give mening

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er man langt fremme på dette område, så industrien ikke kommer i karambolage med naturområder

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigt for vil immigranterne det her land kommer det af sig selv

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal på ingen måder betales for basisydelser, men at der kan tilkøbes mere hjælp er helt i orden

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at fjerne en masse bureaukrati behøves der ikke flere penge

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giver i sidste ende større skatteindtjening

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En skat der aldrig bliver retfærdig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand for Nye Borgerlige i Vejle kommune
ingen

Uddannelse

Landbrug

Erhvervserfaring

Chauffør/pensionist
D

Politiske hverv

Formand for Nye Borgerlige i Vejle kommune
ingen

Uddannelse

Landbrug

Erhvervserfaring

Chauffør/pensionist

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik