PERSONPROFIL

Agnete Damkjær

Radikale Venstre

Spidskandidat i Middelfart
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 18. maj 1976 i Middelfart I et forhold 3 børn

B

Agnete Damkjær var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Middelfart kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Agnete Damkjær blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Agnete Damkjær (R) var byrådsmedlem 2009 - 2017 i Middelfart Kommune for Radikale Venstre. Hun var formand for Miljø- og Energiudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Agnete Damkjær er uddannet socialrådgiver fra UC Syd, og hun arbejder til daglig på Ejby skole som skolepædagog. Hun er desuden bestyrelsesmedlem for Føns Nærvarme. Privat er Agnete Damkjær bosat i Middelfart. Hun er mor til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 311 Radikale Venstre in total 723
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 442 Radikale Venstre in total 1079

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng i kommunen, og vil have borgerne involveret langt tidligere i beslutningsprocessen.
Jeg er optaget af at give skolerne mere handlefrihed, jeg vil arbejde for økonomiske rammer og råderum for en 4 årig periode.
Større frihed for den enkelte lærer til i samarbejde med ledelsen at tilrettelægge arbejdet.
Gå i dybden med den cirkulære økonomi, gør Middelfart kommune til frikommune hvor vi afprøver forskellige cirkulære processer.
Træf beslutningerne i fællesskab med borgerne, inddrag den langt tidligere i processerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Middelfart Kommune skal bruge flere penge på udvikling i landsbyerne på Vestfyn frem for udviklingen i Middelfart by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udvikle der hvor det giver mening.

2 Middelfart Kommune skal samarbejde mere med de fynske kommuner på bekostning af samarbejdet med de jyske kommuner i trekantsområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunerne Middelfart og Fredericia bør gå sammen i en fælles Lillebælt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt ja, men det er ikke aktuelt de første mange år.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ikke rigtig aktuelt i Middelfart

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad skolerne selv bestemme hvordan de vil bruge pengene indenfor rammen vi udstikker.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 430 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng i kommunen, og vil have borgerne involveret langt tidligere i beslutningsprocessen.
Jeg er optaget af at give skolerne mere handlefrihed, jeg vil arbejde for økonomiske rammer og råderum for en 4 årig periode.
Større frihed for den enkelte lærer til i samarbejde med ledelsen at tilrettelægge arbejdet.
Gå i dybden med den cirkulære økonomi, gør Middelfart kommune til frikommune hvor vi afprøver forskellige cirkulære processer.
Træf beslutningerne i fællesskab med borgerne, inddrag den langt tidligere i processerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ihvertfald sikres rammer omkring udbud der sikrer skatteborgerne ikke lander i samme økonomiske ragnarok som i BIOS sagen

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - 2017

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Formand, Miljø- og Energiudvalget Middelfart Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Føns Nærvarme

Uddannelse

Socialrådgiver Den sociale Højskole i Odense.

Erhvervserfaring

2010 - nu

Skolepædagog Ejby skole
B

Politiske hverv

2009 - 2017

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Formand, Miljø- og Energiudvalget Middelfart Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Føns Nærvarme

Uddannelse

Socialrådgiver Den sociale Højskole i Odense.

Erhvervserfaring

2010 - nu

Skolepædagog Ejby skole

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik