PERSONPROFIL

Allan Pedersen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 12. maj 1968 i Vejle Single

F

Allan Pedersen (SF) har siden 2018 været bestyrelsesmedlem i Vejle Kommune for Socialistisk Folkeparti. Her er han medlem af Sundheds- & Forebyggelsesudvalget
samt Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Derudover er han formand for SF i Vejle.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 189 Socialistisk Folkeparti in total 4358

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er friluftsmenneske og mener det er et krav for alle borgere,at kunne nyde naturen, uden nødvendigvis at have adgang til en bil for nyde vores rekreative områder.

Vi er ikke født ens, og derfor skal der tages hånd om de unge mennesker der har brug for støtte og opbakning.
Det kan være i form af støttepersoner eller mentorer.
Vi skal investere i mennesket.

Med udvikling mener jeg den stigende urbanisering, der er kommet for at blive, og der skal vi yde støtte til mindre landsbyer, samt til centerbyerne både økonomisk og administrativt, så disse ikke uddør.
Kollektiv trafik,skoler og liberalt erhverv, er nogen af de ting der skal prioriteres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke sige enten eller, men både og. Vi er en rig kommune der bør og skal have råd til ordentlige forhold på alle områder. Vi skal styrke folkeskolen, så vi ikke ender med en a og b inddeling af de skolesøgende, når de mere velhavende sender deres børn i privatskoler, og de kommunale ressourcer prioriteres der i stedet

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med lejboliger mener jeg billige lejboliger. Vi har flere boligforeninger her i kommunen, hvor der har været udsigt til skov,mark og vand. Det er blevet lidt ødelagt af de dyre ejerlejligheder der er blevet prioriteret højest de sidste 8 år med borgerligt flertal

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører underbyder hinanden i jagten på kontrakter og vi må ikke gamble med vores kernevelfærd. De ældre skal føle tryghed i hverdagen

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som tidligere nævnt har vi problemer med infrastruktur pga Vejles placering, og vi har skåret meget på den kollektive trafik, så det allerede er et problem, med at komme frem og tilbage,hvis ikke man har en bil. De unge i yderområderne har svært ved at deltage i aktiviteter i Vejle by pga manglende busser om aftenen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affald er en ressource, og det er lidt dårligt af os borgere, at vi smider ting til forbrænding, der med succes kunne genanvendes

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blevet sværere at få frivillige til at bidrage til den daglige drift, og idræt er noget der binder folk sammen på tværs af sociale skel og vilkår

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt støtte op om vores museum, da Vejle har en stor plads i kulturen bla jelling Kunsten skal have nogle bedre muligheder for at udfolde sig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stigende antal hjemløse, og specielt blandt unge, der skal vi investere i billigere boliger fremfor bebyggelser i den dyre ende.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge kan bringe liv i et lokalsamfund, der skal dog være balance, og man kan ikke bare placere flere hundrede flygtninge på et lille areal, hvor de ikke har mulighed for nogle aktiviteter eller beskæftigelse. Det øger ikke muligheden for succesrig integration

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ingen garanti, for som nævnt er der kamp om kontrakterne, og i tilfælde af konkurser, sætter vi de ældre som gidsler i kampen om at spare penge, på et usikkert grundlag

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har vi igen et enten eller der skal være både og. Vi er en kommune i vækst, og virksomhederne skal være med til at betale gildet. De borgere der er til genoptræning er ofte folk der er slidt ned på arbejdsmarkedet, og de skal hjælpes til en ordentlig tilværelse og samtidig har vi en forpligtigelse for alle andre borgere. Erhvervslivet har gode forhold, samt vi har en lav personskat, det giver mulighed for at opretholde et godt serviceniveau

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ca 22 elever pr klasse vil være optimalt i min verden

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et lidt svært spørgsmål, da vi egentlig har en del arbejdspladser, men vi ikke er så gode til at uddanne de ledige, men det er mere et spørgsmål om landspolitik

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores kommuneskat er i forvejen en af de laveste i landet, men vi skal heller ikke være en pengetank, så ud og arbejde med de penge, vi halter på nogle områder, bla på det sociale og ældreområdet

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som tidligere nævnt skal vi opgradere den kollektive trafik, og støtte de lokalråd der er opstået de senere år. De mennesker der bor i områderne rundt om vejle, skal i højere grad være medspillere, når deres områder skal udvikles

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i mennesket, og det gør vi bla ved at holde unge ude af kriminalitet, og det kan understøttes ved at etablere nogle fritidsaktiviteter

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle By er lidt vanskelig med etablering af cykelstier, da vi er omkranset af vand og bakker, så der er enorme udfordringer med infrastruktur

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De 2 ting kan godt gå hånd i hånd ved langsigtet planlægning Naturen må ikke lide pga tung industri,disse skal placeres så vidt muligt ved hoved eller motorveje

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en del arrangementer allerede bla i form af koncerter og cykelløb Derudover har vi nogle arrangementer i bymidten, så jeg mener vi er godt dækket ind

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får ros af andre byer for det arbejde vi har sat i gang, men derfor skal vi ikke hvile på laurbærrene og gerne smide lidt ekstra kroner i, da de fleste projekter er puljemidler fra staten

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i mennesket Vi har haft en fejlslagen integrationspolitik gennem mange år, og nu skal vi vende den udvikling, så flygtninge bliver en del af samfundet, og en ressource som vi kan bygge på Nogen flygtning har traumer, som vi skal tage hensyn til og det må vi bare acceptere, istedet for at tale nedsættende om og til dem. Vi er en krigsførende nation og bærer selv ansvaret for nogle sørgelige skæbner

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I private hjem kan de ældre i høj grad godt være med til at få glæde og gavn af deres opsparede penge, men på plejehjemmene, vil jeg være ked af hvis man tydelig kan se forskel på rig og fattig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er et regionsspørgsmål, men derfor har vi som kommune en pligt til det forebyggende arbejde SF Vejle har bla sørget for gratis psykologhjælp til unge. Vi investerer i mennesket

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pædagoger skal bruge deres evner til at udvikle børn, og det er et problem, når der er underbemanding på daginstitutionerne, som vi desværre ofte hører om og selv erfarer

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi har en velfungerende kommune mht kernevelfærd, så vil det automatisk tiltrække virksomheder. Hvis vi konsekvent bruger pengene på erhvervslivet,med det resultat, at virksomhedernes ansatte ikke kan få passet deres børn eller ikke har ordentlige skoler, så får vi en skævridning, hvor virksomheder måske vælger Vejle, men borgere bosætter sig i andre kommuner.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af de laveste personskatter i landet i forvejen

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Sundheds- & Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Erhvervserfaring

Ledig Lønmodtager 3F
F

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Sundheds- & Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Erhvervserfaring

Ledig Lønmodtager 3F

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik