PERSONPROFIL

Anders Funch Engelstad

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Nordfyn
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 11. juli 1998 Single Bor i Nordfyns Kommune

F

Anders Funch Engelstad (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Nordfyn kommune. Han er medlem af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.
Han var ligeledes kandidat ved valget i 2017 til regionsrådet i Region Syddanmark, hvor han dog ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han blev student i sommeren 2017 fra Nordfyns Gymnasium. Til daglig arbejder han som vikar hos Leica Geosystems og i Dagli’ Brugsen Veflinge. Anders Funch Engelstad er født og opvokset i Veflinge på Nordfyn, hvor han stadig bor.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Klima, miljø, uddannelse og klogere offentlig transport.
Det er nogle af de hovedemner, som er vigtige for mig. Vi har ikke tid til at lave lappeløsninger når vi snakker klima. Vi har brug for at være ambitiøse og vi har brug for at det kommer til at gøre ondt - vi skal være et foregangsland, med stort f.
Fremtidens udfordringer er stadig delvist ukendte. Den nuværende ungdom står overfor en kæmpe klimakrise, en kæmpe udfordring med store generationer, der forlader arbejdsmarkedet og automatisering af arbejde.
Derfor er det vigtigt at vores nuværende ungdom er veluddannede og raske. Det gør ondt på mig at se den stressepidemi, som hersker blandt unge, forsaget af vores samfund.
Der er af den grund virkelig brug for et opgør med testtyranniet og perfektions/instagram-kulturen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke nogen der bliver syge, kommer til skade eller fødes med sygdomme for sjov. De skal ikke straffes med økonomiske udgifter hertil.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg overbevist om, at de enkelte læger og fagfolk, er bedre til at vurdere i den enkelte situation, end jeg eller nogen andre politikere er.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt at vi behandler indvandrere og flygtninge ordentligt og menneskeligt. Dog er det helt rimeligt at vi siger pænt farvel og tak til de, som ikke vil Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen børn er blevet bedre af tests eller karakterer. Mundtlig feedback og vejledning er et langt bedre redskab til at forme vores børn. Sæt børnene fri!

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder selv i folkeskolen til daglig og oplever, hvordan inklusion snarere fungerer som eksklusion.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De børnefamilier, som er presset på økonomien, bør støttes op, så børnene ikke bliver fanget i deres forældres økonomi.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er bekymret for at dette vil kunne betyde at man trækker velfungerende børnefamilier ned. Jeg mener dog bestemt man bør overveje at den økonomiske støtte til de familier, der har mest, bør nedsættes til fordel for de der har mindst.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være en del af et stærkt EU, men det er vigtigt at vi selv bestemmer om vi vil deltage i militære aktioner.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn under 15 der begår kriminalitet har brug for vejledning og rollemodeller - ikke straf. Det er børn vi snakker om.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør tage hensyn til at den nuværende produktion af elbiler også udleder store mængder af Co2 i en sådan grad, at det ikke nødvendigvis er et klimavenligt alternativ endnu. Det til trods, vil det være en god idé at investere i elbiler, da vi inden for en nær fremtid, vil have opnået teknologiske fremskridt og være i stand til at mere eller mindre klimavenlige batterier til elbiler.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke råd eller tid til at vente på handling når det kommer til miljø og klima. Det er ikke for meget at forlange, at vi som enkeltpersoner i højere grad genbruger.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En togforbindelse mellem Jylland og Sjælland vil være at foretrække.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 168 Socialistisk Folkeparti in total 1203

Mærkesager

  • Sundhed
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg går til opgaven med stor respekt og ydmyghed.

Når det så er sagt, er der brug for et par unge øjne til at tale de unges sag - det er en mangelvare.

Jeg går ind for nærdemokrati i øjenhøjde og jeg gør en dyd ud af at tale MED og ikke til mine medborgere.

Jeg er en ung og frisk kandidat, som ydmygt tager arbejdshandskerne på, så vi kan få en grønnere kommune og region, hvor psykiatrien er psykiske og fysiske sygdomme er ligestillet.

Jeg kæmper for nærdemokrati i øjenhøjde, også for de unge!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Nordfyns Kommune skal prioritere at bruge midler på at tiltrække ressourcestærke tilflyttere, selvom det vil koste på kernevelfærden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal helt klart fortsat bruges ressourcer på at tiltrække ressourcestærke borgere til kommunen. Dog må dette under ingen omstændigheder gå udover kernvelfærden,

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nordfyns Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Nordfyns Kommune skal gøre det nemmere for borgere og erhvervsdrivende at bygge hus og etablere virksomhed på landet. Også selvom det kan på være kant med loven.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt det ikke er skadeligt for miljø eller flora og faune, er det helt klart en god idé at gøre op med de mange regler og bureaukrati, som borgeren kan støde på, i sit møde med kommunen. Det skal være attraktivt at være erhversdrivende i vores kommune, hvorfor vi i højere grad bør kunne uddele diverse dispensationer til erhvervsdrivende - så længe det ikke er på bekostning af miljø.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 267 Socialistisk Folkeparti in total 90363

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg går til opgaven med stor respekt og ydmyghed.

Når det så er sagt, er der brug for et par unge øjne til at tale de unges sag - det er en mangelvare.

Jeg går ind for nærdemokrati i øjenhøjde og jeg gør en dyd ud af at tale MED og ikke til mine medborgere.

Jeg er en ung og frisk kandidat, som ydmygt tager arbejdshandskerne på, så vi kan få en grønnere kommune og region, hvor psykiatrien er psykiske og fysiske sygdomme er ligestillet.

Jeg kæmper for nærdemokrati i øjenhøjde, også for de unge!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Nordfyns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Næstformand SF Fyn

2018 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkepartis Ungdom

Uddannelse

2014 - 2017

STX Samfundsfaglig, Nordfyns Gymnasium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Lærervikar Lumby Skole

2017 - 2018

Lagermedarbejder Leica Geosystems

2013 - nu

Lukkeansvarlig Dagli' Brugsen Veflinge

2012 - 2014

Lagermedarbejder Egehøj Champignon

2010 - 2012

Avisomdeler FK Distribution
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Nordfyns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Næstformand SF Fyn

2018 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkepartis Ungdom

Uddannelse

2014 - 2017

STX Samfundsfaglig, Nordfyns Gymnasium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Lærervikar Lumby Skole

2017 - 2018

Lagermedarbejder Leica Geosystems

2013 - nu

Lukkeansvarlig Dagli' Brugsen Veflinge

2012 - 2014

Lagermedarbejder Egehøj Champignon

2010 - 2012

Avisomdeler FK Distribution

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik