PERSONPROFIL

Anders Holck Hartvig

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 29. december 1998 i Vejle Single

I

Anders Holck Hartvig var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Anders Holck Hartvig blev ikke valgt ind.

Anders Holck Hartvig går til daglig på Rosborg Gymnasium og HF, hvor han bliver student til sommer. Derudover arbejder han som sælger hos Silvan i Vejle.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 199 Liberal Alliance in total 1748

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er et ungt alternativ til de ældre i byrådet. En stor del af Vejle Kommune kan ikke se sig selv i de kandidater, der allerede sidder i byrådet, og derfor vil jeg være en ung kandidat, der vil strømline kommunen.
Jeg ønsker en kommune, hvor der er:

- Fokus på borgerne

- Intet pengespild (helikopterture, ekstra vederlag, bonusser, svindel, vennetjenester og lign.)

- Bedre velfærd i stedet for bedre administration

- De unge skal inddrages (ungdomsboliger)

- Bevar Vejle Kommune attraktiv

- Tiltræk virksomheder => arbejdspladser => skatteindtægter =>velfærd

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at det er vigtigt, at vi prioriterer vores uddannelsessystem. De unge, der er i uddannelsessystemet vil danne ramme for vores samfund om få år, og derfor er det en investering i vores fremtid. Der er dog områder, hvor man kan bruge pengene bedre i systemet, end man gør i dag. Så hvis pengene blev brugt på reel undervisning i stedet for central administration i kommunen, så vil det være bedre. Administration og papirarbejde gør ikke unge dygtigere.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke administrere dyre almene boliger, da almene boliger bliver skabt ved rammebeløb, og derfor er med til at holde prisen fiktiv høj. Ved opførsel af almene boliger skal kommunen betale store summer, og ofte ender resultatet i kedelige, triste standardløsninger. Lad markedet afgøre, om det er efterspørgsel på lejeboliger eller ejerboliger, og hvis der er efterspørgsel på lejerboliger, så vil det private have de bedste forudsætninger for at imødekomme borgerne.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo, hvis det private alternativ er bedre eller billigere i forhold til kvaliteten. I mange tilfælde finder de ældre sig ikke tilpas med en kommunal standardløsning uden personlighed for forskellighed, og derfor skal de have større mulighed for at tilvælge en privat løsning.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle Kommune er der flere, der pendler fra byerne på arbejde, end der pendler fra landet til byerne for at arbejde. Vi kan ikke tilbyde et ordentligt kollektivt alternativ for de, der har brug for at komme hurtigt og let frem. Problemet er ikke, at busserne ikke går ofte nok. Problemet er, at der ikke er nok i landområderne til at benytte dem. Lad os i stedet gøre det nemmere for de, der bruger meget tid på vejene, så de ikke skal bruge en time på at komme gennem Vejle by i myldretiden.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal affaldssorteres, hvis formålet er miljøhensyn. Der skal dog ikke affaldssorteres, hvis det blot er symbolpolitik uden en egentlig effekt. Kommunen skal ikke uden videre gøre det mere besværligt for borgerne, men miljø er vigtigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør afgøres i den separate sag. Store puljer med penge, hvor målet er at få brugt alle pengene på kreative tilbud uden formål, det er spild af borgernes penge. Der er rig mulighed for at engagere sig i den lokale sportsforening hvis man ønsker at dyrke sport eller indgå i et lokalt fællesskab.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag bruger vi allerede rigtig mange penge på kultur i Vejle Kommune. Hvis hensigten udelukkende er at holde gang i et kulturtilbud, der ikke bliver benyttet nok, så bør det stoppes. I Vejle Kommune har vi en prisværdig natur, der i stedet bør prioriteres. Tilflyttere og borgere sætter pris på naturen, men vi prioriterer den ikke i budgettet, som vi gør med kunst. Der bliver hvert år tildelt over dobbelt så store summer til kultur i forhold til natur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle Kommune bruger vi mange penge på socialt udsatte. Vi har et godt system, der tager hånden om de udsatte, men det er dog vigtigt, at vi har fokus på varme hænder i stedet for administration og papirarbejde. Selvom vi bruger mange penge i forvejen på socialt udsatte, så skal flere af de ressourcer vi bruger allokeres til varme hænder.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I øjeblikket udgør de som helhed et problem. Mange er flittige og vil meget gerne Danmark, men det er vores opgave i kommunen at integrere resten af de, der ikke er engageret i landet. Vi skal have skabt tolerance for hinanden og respekt. Får vi dem først integreret, så udgør de en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de private aktører skal konkurrere om at levere den bedste service til samme pris, så vil de private aktører have fokus på at forbedre serviceniveauet til fordel for de ældre. Så vil de ældre kunne vælge lige nøjagtig den service, de ønsker at betale for. I dag må de nøjes med standardtilbud, der ikke er skræddersyet til den enkelte.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis situationen er den, at der er behov for flere penge til genoptræning, så bør det prioriteres. Det afhænger dog af den nuværende situation. Hvis ikke der er behov for flere penge, så skal der ikke bruges flere penge på bekostning af andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores eksperter i at undervise er vores lærer. Hvis de mener, at de er i stand til at have mange elever i klassen og kan give eleverne en optimal undervisning, så ved lærerne, om det er godt eller ej. Lærerne ved dog også selv, hvornår en klasse bliver for stor, og derfor bør ledelsen sammen med lærerne selv kunne beslutte på de enkelte skoler, hvornår der er for mange elever i en klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har et ansvar for at få de arbejdsløse i arbejde. Ikke kun for kommunens skyld, men også fordi, det for den arbejdsløse er bedre at være i arbejde. De arbejdsløse ønsker forhåbentlig ikke at være arbejdsløs, og derfor skal kommunen skabe incitament for at komme i arbejde. Det er vigtigt, at man i kommunen ikke blot anerkender, at nogle ikke høre til på arbejdsmarkedet. For størstedelen er der job på arbejdsmarkedet, der vil passe til dem.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi vil have en kommune, hvor borgerne har råd til at bruge penge, så kan vi sænke kommuneskatten. Det vil både gøre os attraktiv som tilflytterkommune, fordi man ikke her bliver opkrævet ekstra for at gøre en indsats uanset, hvad man laver til dagligt. Det vil både komme rengøringskonen og direktøren til gode, da de så vil have flere penge at bruge. Det vil igen skabe omsætning og arbejdspladser i Vejle.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt, at vi ser Vejle Kommune som en helhed. Kommunen er under udvikling, men det skal ikke kun være Vejle by, der nyder forandring og udvikling. Derfor er det meget vigtigt, at vi støtter lokale projekter og giver dem opbakning, når de i lokalråd har spændende ideer for lokalsamfundene. De er i ligeså høj grad med til at føre Vejle Kommune frem.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt, at der bliver taget hånd om de unge i en ung alder, så de ikke ender i kriminalitet. Der skal dog kun sættes flere penge af til det, hvis der er et reelt behov. Det er et stort ansvar at placere, og derfor er det vigtigt, at både lærere, forældre, skolen osv. er klar over, at de har et ansvar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Vejle Kommune lige lavet en supercykelsti, der er blevet opført for at skabe forbindelsesmuligheder på cykel. Der er mange cykelstier i Vejle by, men pga. bakker og det bakkede landskab, så er der ikke samme cykeltrafik, som man kunne ønsker. Hvis der dog er behov for en sikker cykelsti til og fra skole for børn, så bør det prioriteres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at det er muligt at finde et kompromis. Det er vigtigt at have fokus på naturen, og der er ingen grund til at udstykke en erhvervsejendom midt i et bevaringsværdigt område. Er der dog ikke andre alternativer, så vil man kunne henlægge naturen andre steder, så vi ikke forsømmer naturen. Vi har plads nok i Vejle Kommune, så vi vil sagtens kunne udstykke erhvervsejendomme i harmoni med naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kommunens opgave at betale for dyre kulturelle begivenheder. Hvis det er en attraktiv kulturel begivenhed, der vil trække mange mennesker til, så vil arrangementet kunne fungere uden, at kommunen skal bruge mange af borgernes penge, selvom de ikke ønsker arrangementet. Det er vigtigt, at vi i kommunen ikke prioriterer dyre kommunalt støttede arrangementer, som kun Vejles middel- og overklasse vil benyttet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil komme an på, hvilket behov der er det enkelte sted. Som kommunen har vi dog et ansvar for at undgå uattraktive områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Flygtninge skal ikke ses som en udgift, man skal poste penge i. De skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet, så de både kan bidrage til kommunen, men også så de kan opbygge det liv, de ønsker. Et problem i Vejle Kommune har været, at der er en fraværsprocent på sprogskolerne på op til 40%. Det vil være første skridt at få flygtninge engageret i overhovedet at ville Danmark.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man været sparsommeligt igennem hele sit liv, så skal man ikke straffes til at betale mere end alle andre. Hvis man har levet et liv med fest og farver uden at spare op, så skal man ikke være bedre stillet end den, der har holdt igen med at bruge penge.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis situationen er den, at der er behov for flere penge til genoptræning, så bør det prioriteres. Det afhænger dog af den nuværende situation. Hvis ikke der er behov for flere penge, så skal der ikke bruges flere penge på bekostning af andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er et reelt behov for flere pædagoger i daginstitutionerne, så bør der afsættes penge. Er der dog ikke et reelt behov for flere pædagoger, så bør der ikke afsættes flere penge. I de enkelte børnehave vil de vide, hvornår der opstår et behov. I de enkelte børnehaver vil de også selv kunne afgøre, hvor mange pædagoger, de ønsker per barn, så barnet er trygt. Barnet skal være trygt, have god læring og trivsel. Derfor vælger forældrene selvfølgelig den institutionen, der passer deres børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ikke tiltrækker virksomheder til vores kommune, så vil vi ikke have arbejdspladser nok i kommunen. Da vil man skulle pendle eller være nødsaget til at flytte ud af kommunen. En privat virksomhed skaber altså både arbejdspladser, vækst og skattekroner i vores kommune. Arbejdspladser og virksomheder er forudsætningen for, at vi kan have råd til natur, kultur, skoler, velfærds osv.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil have en attraktiv kommune, hvor folk er interesseret i at bosætte sig. Sætter vi grundskylden ned, så får vi en kommune, der er værd at flytte til, mens det stigende antal af beboere også vil betale skat.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance Vejle
Bestyrelsesmedlem og sekretær Liberal Alliance Ungdom Vejle-Fredericia

Uddannelse

Studerende Rosborg Gymnasium og HF

Erhvervserfaring

Sælger Silvan Vejle
I

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance Vejle
Bestyrelsesmedlem og sekretær Liberal Alliance Ungdom Vejle-Fredericia

Uddannelse

Studerende Rosborg Gymnasium og HF

Erhvervserfaring

Sælger Silvan Vejle

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik