PERSONPROFIL

Anders S. Iversen

Nye Borgerlige

Spidskandidat i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 30. august 1953 Gift 3 børn

D

Anders S. Iversen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Odense kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Anders S. Iversen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Tidligere har Anders S. Iversen blandt andet arbejdet med forskning som bioanalytiker på Odense Universitetshospital, men han er sidenhen gået på efterløn. Tidligere i hans arbejdsliv har han båret titler som konsulent, Key Account Manager, Salgschef, Direktør samt været selvstændig.

Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 317 Nye Borgerlige in total 898

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Migranter skal klare sig selv
Islam skal ingen indflydelse have i Odense
Migranter skal smides ud efter første dom
Erhvervslivet skal styrkes
Ældre og svage skal have en god hverdag
Pelehjemmene skal have sit eget køkken tilbage

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har været imod letbaneprojektet hele tiden. Det er oldnordisk teknologi man indfører, som koster alt for mange penge. Vi skal ikke udbygge denne gamle teknologi. Men jeg ser gerne, at der bliver smartere kollektiv trafik til Vollsmose, som etape to skulle give. Evt. BRT-busser eller det der endnu smartere.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er konkurrence kommer der udvikling, bedre service og lavere priser. Når der kommer konkurrence lykkes det ofte at arbejde smartere men ikke hårdere. Pga. af dårlig ledelse i mange kommunale forvaltninger kan man se, at der er meget større sygefravær og stress indenfor den offentlige sektor end i det private. Derfor er det en god idé at lade private byde ind på opgaverne.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune har et budget på ca. 12 mia. kr om året. Det skal man kunne drive Odense for. I år 1960 var skatteprocenten i Odense 16%. Skatteprocenten er øget siden og bliver det stadig. Det er nødt til at stoppe. Det viser sit også, at den skattestigning vi fik i 2016, som Socialdemokratiet kaldte 'Velfærdsprocenten' slet ikke er gået til velfærd. Der er færre skolelærere, pædagoger og hjemmehjælpere etc. i 2017.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De små biler er blevet billige. De fleste vælger individuelt transportform, da det bringer dem fra deres eget udgangspunkt til bestemmelsessted direkte. Jeg tror ikke vi kan undvære den transportform, så indtil vi har selvkørende individuelle 'biler' må vi prioritere bilismen. Når Femeren forbindelsen kommer vil presset på de fynske togskinner aftage mærkbart og der vil blive bedre plads her.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er en god forretning at sortere affaldet skal vi gøre det. Omvendt skal vi ikke lave affaldssortering for at virke grønne, hvis miljøgevindsten er minimal. Vi er nødt til at tænke økonomisk her.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige afsat 24 mill. kr. på fodboldbaner. Odense støtter i høj grad sporten. Nye Borgerlige vil hellere nedsætte skatten, så man selv kan disponere over sine penge og få råd ti at spille fodbold, håndbold, gå til ridesport etc. Vi samler skatteborgernes penge ind for igen at dele dem ud. Det er et forkert system.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odens bruger mange penge på dette i forvejen. Jeg har selv været i bestyrelsen for en musikforening i Odense, som hvert år har fået kr. 80.000 af stat og kommune. Dem som kom til vores ararangemneter var ikke mindrebemidlede og kunne sagtens selv betale. Vi skal have mere egenbetaling. Så kan skatten sættes ned og vi kan selv bestemme hvad vi ønsker at bruge pengene på.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for at kontanthjælpen afskaffes og man i stedet giver alle kr. 6.000 skattefrit om måneden. Om man så på den ene eller anden måde kan tjene yderligere er op til en selv. Børn skal have kr. 1.500 om måneden. Det er vigtigt at man tager ansvar for eget liv. Er man psykisk syg er der tale om noget helt andet. Psykisk syge skal have hjælp og evt. pension.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et faktum, at hver flygtning/migrant, som kommer til danmark i gennemsnit koster Danmark 6 mill. kr. Vi får opbygget parallelsamfund og nedbrudt dansk kultur, får øget kriminalitet og vold. Historien viser, at den slags samfund går i opløsning eller ender i borgerkrig. Vi skal sætte foden ned inden det er for sent. Vi så det det i Jugoslavien. Tjekkoslovakiet kunne heldigvis dele sig selv.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er altid sundt. Det giver udvikling, lavere priser og bedre service. Ledelsesformen og kvaliteten af ledelsen er desværre dårlig i flere forvaltninger i Odense. Det betyder, at medarbejdere i kommunen har langt større sygefravær og stress end i det private. Derfor skal private have lov til at byde på opgaverne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem genoptræning får man opererede og skade borgere hurtigere på arbejdsmarkedet igen eller de kan klare sig selv uden hjælp fra det offentlige. Så det er god forretning for kommune ligesom det giver livskvalitet for den enkelte borger. Så det er en god idé.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Institutionerne skal være selvstyrende uden indblanding fra kommunen. Ledelse og pædagoger sammen med forældre er bedre til at vurdere hvad der skal prioriteres i den enkelte skole. Pengene skal følge barnet og forældrene kan så vælge den institution, som passer bedst for deres barn. Det giver sund konkurrence.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et incitament til at arbejde. Den største arbejdsløshed i Odense er koncentreret omkring Vollsmose, hvor arbejdsløsheden er over 50%. Hvis vi ikke udnytter lovens mulighed for at ramme disse mennesker på pengepungen kommer de aldrig i arbejde. Der er forsøgt meget uden held i gennem tiden, som har kostet Odense's skatteborgere mange penge.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune har et budget på ca. 12 mia. kr om året. Det skal man kunne drive Odense for. I år 1960 var skatteprocenten i Odense 16%. Skatteprocenten er øget siden og bliver det stadig. Det er nødt til at stoppe. Når skatten stiger har vi hver i sær færre penge til at købe for. Det går ud over omsætningen i byen og der kommer færre penge ind i skat. Det er en ond cirkel.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre ændrede Odense Kommune Forstadspuljen til Bypuljen. Det var helt galt. Centrum har alle fordelene omkring kultur og infrastruktur. Forstæderne må ikke blive sovebyer, men skal have et rigt forenings- og kulturliv. Derfor skal forstæderne have særbevillinger.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er langt billigere at lave forebyggende arbejde end at samfundet skal håndtere bander og kriminalitet senere hen. Her spiller skolen en stor rolle.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykling er en god transportform både for den enkelte og for fremkommeligheden i Odense. Det skalvære ufarligt at cykle i Odense, så der for skal cykelstier prioriteres højt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke erhvervslivet i Odense. Uden erhvervsliv ingen by og ingen velfærd.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune anvender allerede mange penge på kultur. Jeg har selv været i bestyrelsen for en musikforening i Odense gennem mange år. Foreningen får hvert år omkring kr. 80.000 af stat og kommune. Dem som kommer og høre musikken er ikke mindrebemidlede - tvært i mod. Jeg vil hellere sætte skatten ned og lade borgerne selv bestemme hvad de vil bruge deres egne penge til, fremfor at stat og kommune opkræver pengene gennem skat, hvorefter vi igen får dem tildelt igen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Odense har vi bl.a. Vollsmose. Vollsmose har fået tildelt rigtig mange penge gennem årene uden at det har haft en gavnlig effekt. Det er vel og mærke penge som kunne være brugt andre steder f.eks. på børn og unge etc. Det er ikke vejen at gå.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration er et personligt ansvar. Det er ikke samfundets opgave. Har man rejst 3-40.000 kilometer for at komme til Danmark må man være resourcestærk nok til at tage ansvar for eget liv. Migranter skal i langt højere grad klare sig selv uden hjælp fra det danske samfund. Bemærk, at man er kun flygtning indtil man kommer til første sikre land. Derefter er man migrant.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Plehjemmene skal være selvstyrende uden indblanding fra kommunen. Ledelse og personale sammen med den ældre og pårørende er bedre til at vurdere hvad der skal prioriteres i den enkelte institution. Pengene skal følge den ældre som sammen med pårørende kan den institution, som passer bedst. Det samme gælder pleje i hjemmet. Pengene skal følge den ældre, som skal have mulighed for selv at bestemme, hvem der skal levere servicen. Det giver sund konkurrence.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området for sindslidende har gennem mange år været forsømt økonomisk, og det vil jeg være med til at rette op på. Gerne gennem seriøse private tilbud.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal være selvstyrende uden indblanding fra kommunen. Ledelse oglærere sammen med forældre er bedre til at vurdere hvad der skal prioriteres i den enkelte institution. Pengene skal følge barnet og forældrene kan så vælge den skole, som passer bedst for deres barn. Det giver sund konkurrence.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen virksomheder ingen velfærd. Samfundet kan ikke fungere uden virksomheder. så vil der ikke være arbejdspladser og ingen skatteindtægter. Derfor skal vi tiltrække virksomheder til kommunen. Samtidig er det nødvendigt at tiltrække dem som får arbejde til kommunen. Ellers går kommunen glib af skatteindtægter.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I og med at grundpriserne i Odense Kommune ikke er meget høje, som de f. eks. er i Nordsjælland er problematikken ikke så stor i Odense. Omvendt er det skat på jord man har købt og betalt, som ikke kan ses som en retfærdig skat.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 365 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Migranter skal klare sig selv
Islam skal ingen indflydelse have i Odense
Migranter skal smides ud efter første dom
Erhvervslivet skal styrkes
Ældre og svage skal have en god hverdag
Pelehjemmene skal have sit eget køkken tilbage

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for dårlig ledelse på hospitalerne. Der er ingen motivationsfaktorer til at få systimaseret arbejdsgangene. Hvis der var konkurrence ville de offentlige hospitaler tabe.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private firmaer kan gøre det bedre og billigere end Region Syddanmark. Der bliver tegnet et alt for lyserødt billede af Region Syddanmarks evne til at styre ambulancedriften.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det spørgsmål er afklaret. Den sidste advokatundersøgelse fritager i væsentligste punkter for at han har misbrugt sin stilling. En ny stor redegørelse vil koste op mod 1 mill. og står slet ikke mål med de (måske) mindre fodfejl Carl Holst skulle have foretaget.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle have adgang til god og optimal behandling. Vælger nogle at få anden behandling ved en privat klinik er det fint med mig. Men det offentlige skal kunne levere en tilfredsstillende behandling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men betaling ved udeblivelse fra aftale uden afbud.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det er i dag er lægeuddannelsen placeret i 3 byer i Danmark, og universitetshospitalerne er ligeledes centreret omkring nogle få store byer. Vil man have en læge til at rive sin familie væk fra det miljø han/hun har været en del af gennem mange år, er det nødt til at koste noget for at blive attraktivt.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, så var ledelsen nødt til at tænke på rationelle og effektive arbejdsgange. Det ville nedsætte arbejdspreset på personalet, give større motivation og bedre behandlinger.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skadestuernes kompetancer er klart meget bedre på store hospitaler. Men effektiviteten ser ud til at forsvinde da de bliver ledelsestunge. Mindre private hospitaler/klinikker med specialkompetancer indenfor deres felt kan udføre rutineopgaver langt mere effektivt. Så dem ser jeg også gerne skyde frem.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, for så opstår der konkurrence. De betyder altid bedre service til lavere priser.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have tilfredsstillende akutberedskab i hele Region Syddanmark. Det klarede Falck udemærket. Med tilstrækkeligt materiel, ordentlig styring og motiveret personale kan det lade sig gøre.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være en kommunal opgave.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har kun de penge de får tildelt. En bedre styring og nytænkning indenfor offentlig transport ville løse problemerne med overfyldte busser et sted og manglende transportmuligheder andre steder.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelserne skal også ligge der, hvor der er gode transportmuligheder til og fra og også, hvor der er ungdomsboliger. Men uddannelserne kan sagtens placeres i mindre byer som f.eks. Fåborg og Svendborg. Men jeg mener slet ikke at det er en regionsopgave.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er et 'Anders And parlement'. De har meget lidt indflydelse på de områder de administrerer. De er sat ind mellem Folketinget og hospitalerne, så folketingspolitikerne har en prügelknabe.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have gode og ordentlige tilbud til psykatriske medborgere. Det skal vi bruge de penge på, som er nødvendige. Her vil jeg også gerne have private bosteder, værksteder etc., så vi får sund konkurrence.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ingen mening, at staten diktere regionerne, at sygehusene (det er 98% af regionens område) skal spare. For regionerne har ingen indflydelse på, hvordan hospitaler ledes. Først når hospitalerne får en anden styring, vil vi se, at vi kan få samme ydelser for færre penge.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger skal være MEGET livsforlængende. De er ofte meget dyre uden at færre dør af den sygdom der screenes for. Tvært i mod risikerer man at blive overbehandlet efter en screening.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver A og B hold. Det er udansk. Det offentlige SKAL kunne levere tilfredsstillende diagnostisering og behandling indenfor nødvendig tid

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store byer kan være magneter for hele regionen. Men vi skal sørge for, at HELE regionen har udvikling, så landdistrikterne ikke affolkes.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være en kommunal opgave.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men så skal der være andre løsninger, hvor der er få passagerer, så den offentlige transport også virker hvor der er færre passagerer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en politikers spidskompetance. Skolernes ledelse sammen med lærekræfterne er eksperterne. Så lad dem styre det. Jeg forventer selvfølgelig, at skolerne har fingeren på pulsen, og ved hvad erhvervslivet efterspørger.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Bioanalytiker, Merkonom OUH, Tietgenskolen

Erhvervserfaring

Efterlønner
D

Uddannelse

Bioanalytiker, Merkonom OUH, Tietgenskolen

Erhvervserfaring

Efterlønner

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik