PERSONPROFIL

Andreas Lund Andersen

Alternativet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 16. marts 1984 i Odense I et forhold

Å

Andreas Lund Andersen var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Alternativet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Andreas Lund Andersen (AL) var regionsrådsmedlem for Alternativet (AL) i Region Syddanmark. Han er suppleant til gruppen LAG Småøerne i regionen. Andreas Lund

Andreas Lund Andersen har været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark siden 2016, hvor han blev medlem som suppleant for Enhedslisten, efter at Enhedslistens Mikkel Andersen (EL) forlod regionsrådet. I 2017 skiftede Andreas Lund Andersen parti til Alternativet, og han blev derved partiets første regionsrådspolitiker.

Udover at være regionsrådsmedlem arbejder Andreas Lund Andersen som sygeplejerske ved Psykiatrien i Region Syddanmark. Han er uddannet sygeplejerske fra University College Lillebælt.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 887 Alternativet in total 11733
RV 2013 Personlige stemmer 1452 Enhedslisten in total 40830

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Jeg har beskæftiget mig med politik siden 2004 og det er på tide at der kommer en ny politisk kultur i region Syddanmark. Der har været for mange uheldige sager, som der forhåbentlig er ved at komme styr på.

Der skal meget mere åbenhed og gennemsigtighed til i regionen så vi i fremtiden undgår lignende sager.

Psykiatrien skal opprioriteres så vi mindsker tvang og får et bedre arbejdsmiljø for de ansatte ved at få højere normeringer.

Sundhedsvæsnet skal ikke være kassetænkning, men vi skal have fokus på det hele menneske hvor krop og sind hører meget mere sammen.

Miljø, natur og klima skal fortsat vægtes højt samt fokus på hvordan vi udvikler en bedre kollektiv trafik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Alternativet

Uddannelse

2006 - 2010

Professionsbachelor Sygeplejerske, University College Lillebælt

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sygeplejerske Psykiatrien i Region Syddanmark

2014 - 2016

Faglig konsulent Dansk Sygeplejeråd
Å

Politiske hverv

2016 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Alternativet

Uddannelse

2006 - 2010

Professionsbachelor Sygeplejerske, University College Lillebælt

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sygeplejerske Psykiatrien i Region Syddanmark

2014 - 2016

Faglig konsulent Dansk Sygeplejeråd

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik