PERSONPROFIL

Anette Hyre-Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Fredericia

Født 12. juli 1966 i Fredericia I et forhold 2 børn

A

Anette Hyre-Jensen (S) er byrådsmedlem i Fredericia Kommune. Hun er medlem af Senior- og Handicapudvalget, Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.

Hun er mor til to, og bor til daglig i Sønderskov, nær Snoghøj.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 178 Socialdemokratiet in total 15261

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Vælgerne i Fredericia skal stemme på mig fordi vi skal have forbedret vores jobcenter.
Vi skal hjælpe hver enkelt borger videre så de kan få et arbejde og blive ligeværdige med alle andre mennesker. Har borgerne udfordringer med arbejdsevnen skal denne vurderes og her er muligheden eventuelt et fleksjob. Har borgeren ingen arbejdsevne skal de tilkendes førtidspension, så de kan få ro til at have en så god tilværelse som mulig. Jeg har været medvirkende til at lave forbedringer, men det kan gøres meget bedre end det vi tilbyder i Fredericia i dag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid en god ide at anvende tvang. De ældre borgere som har dannet vores velfærd skal behandles med værdighed. Er der mulighed for at hjælpe en ældre med et godt hjem et andet sted hvor denne kan være tryg er det klart at foretrække. Ingen skal sidde i ensomhed og dø hen. Længst mulig i eget hjem er et fantastisk tilbud til de borgere som ønsker dette

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er borgernes sikkerhed. Herefter kommer lovgivningen der skal følges. Er det gammel lovgivning der har givet berettigelse til at den farlige virksomhed må ligge der, så skal vi undersøge om det er muligt at hjælpe virksomheden med at flytte til et mere hensigtsmæssigt sted i vores by. Det vil koste penge, men borgernes sikkerhed skal altid komme i første række.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt affaldssystem i dag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores idræt center er velfungerende. Men vil vi eliten så koster det penge.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er rigtig godt med i Fredericia.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge kan komme med ressourcer som vi kan drage nytte af i vores samfund. De har måske en uddanelse som vi eftersøger i vores område.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, private aktører er skidt når de lukker med kort varsel. Så er det alligevel kommunens opgave, så derfor kan det lige så godt være en opgave kommunen løser helt fra starten.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er uhyggelig vigtig.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil lade det være op til det faglige personale at ytre sig om der er behov for en nedbringelse, eller om det fungere godt i dag.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv prøvet at kører rundt i hamsterhjulet. Der er ikke langt fra du får en skade til du er langtidsledig på kontanthjælp.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ofte der er en tilbøjelighed til at "glemme" yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har budgetteret med de penge som skal bruges på området.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På det område er vi velfungerende.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, sådan bør det være.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et område som altid kan bruge flere penge. Men nu hvor budgettet er vedtaget, må vi se hvad midlerne kan tilbyde af sociale indsatser for de penge der er afsat.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lige invisteret i Fredericia Kommune så vores daginstitutioner opnår normeringen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Senior- og Handicapudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Uddannelsesudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kontor all round Fredericia-Middelfart Handelsskole

Erhvervserfaring

Tidl. kontorchef HK og Lederne
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Senior- og Handicapudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Uddannelsesudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kontor all round Fredericia-Middelfart Handelsskole

Erhvervserfaring

Tidl. kontorchef HK og Lederne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik