PERSONPROFIL

Anette Stenfeldt

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 6. februar 1968 i Ilskov, Herning Gift 2 børn

A

Anette Stenfeldt var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Anette Stenfeldt blev ikke valgt ind.

Hun stillede ligeledes op til kommunalvalget i 2013, men hun fik ikke nok stemmer til at opnå valg.

Hun er uddannet lærer fra Jelling Seminarium, og til daglig arbejder hun som dette på Stouby Skole, hvor hun også er tillidsrepræsentant. Derudover er hun formand for Aktivitetsudvalget i Socialdemokratiet Vejle. Privat er hun gift med Jens, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 151 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013 Personlige stemmer 253 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Skolen - Mere nærhed: I en del år har samfundets fokus været mere på resultater og mindre på processen. Men vi bliver i højere grad nødt til at stykke en uddannelse sammen til vores generationer, som gør, at børn og unge oplever at lykkes, og vi skal især give de professionelle tid til relationsarbejdet. Alle børn skal mærke, at de har værdi.

Børn og familier - Fokus på ressourcer: Et barn fødes ind i en familie, hvis vilkår og ressourcer er tilfældige. Forskningen og min egen erfaring gennem 27 år med børn og unge understreger, hvor vigtigt trivsel er for barnets udvikling. Vi skal blive endnu bedre til at opdage og tilbyde hurtigere støtte til familier, som har udfordringer. Det handler fx om sagsbehandlingstider. Det drejer sig om kommunens egne ressourcer.

Offentlig ansatte - Hvad er målet? I en del år har der været et fokus på at nedbringe antallet af offentlig ansatte. Det mener jeg er forkert. Målet er ikke at nedbringe antallet. Udgangspunktet må være, at kommunen udfører kerneopgaven og tilbyder ydelser til et serviceniveau, som vi ønsker i kommunen. Herefter kan vi tælle antal ansatte. Vi skal naturligvis lytte til de ansatte.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på skoleområdet, men Vejle Kommune behøver ikke at nedsætte serviceniveauet på andre områder for at øge budgettet på skoleområdet. Kommunen har en masse penge, der skal ud til gavn for borgerne.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune bør i endnu højere grad prioritere billigere boliger (lejeboliger) - Vi skal hele tiden tænke på, at Vejle skal være en by med plads til forskellighed. Vejle skal ikke kun være for de få.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For virksomheder handler det først og fremmest om profit. Derfor mener jeg, at vi skal være meget forsigtige med at lade private aktører stå for hjemmehjælpen. Vi ser også, at en lang række ældreplejefirmaer går konkurs. Det skaber endnu mere uro og utryghed hos de ældre.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og vi skal i bedre dialog med de forskellige udsatte grupper - og sammen finde endnu bedre løsninger.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke nok til budget efterspørgslen fra yderområderne - men jeg er bekendt med, at der efterspørges bedre kollektive trafikløsninger.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere cykler ind i byen - og flere biler ud af byen. Flere biler ud af byen betyder altså, at vi også skal investere i mere kollektiv trafik, bl.a. i el-shuttle-busser. Så i første omgang koster det flere penge på flere trafikområder. Men i længden bliver det en gevinst for Vejle, for miljøet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Jelling Seminarium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Folkeskolelærer Stouby Skole
A

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Jelling Seminarium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Folkeskolelærer Stouby Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik