PERSONPROFIL

Anne Marie Geisler Andersen

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Esbjerg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 15. april 1981 i Gilleleje Gift 3 børn

B

Anne Marie Geisler Andersen (R) er byrådsmedlem i Esbjerg Kommune. Hun er medlem af Børn- og Familieudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Anne Marie Geisler Andersen afløser Martin Lidegaard under hans barsel fra november 2018 til 14. januar 2019. Hun bliver kommunalordfører og forsvarsordfører.

Ved valget i 2013 blev Anne Marie Geisler Andersen medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Radikale Venstre. Her var hun næstformand i Socialudvalget og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, og hun var folketingskandidat ved valget i 2015.

Til daglig arbejder Anne Marie Geisler Andersen som fuldmægtig i Sikkerhedsstyrelsen. Hun er desuden foredragsholder og forfatter til bogen "Frem i Lyset", som bl.a. handler om hendes fars depressioner og hendes egne erfaringer med stress. Anne Marie Geisler Andersen er i øvrigt danmarksrekordholder i 24-timers løb.

Privat er Anne Marie Geisler Andersen gift med Morten, og sammen har parret tre små børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1130 Radikale Venstre in total 1869
KV 2013 Personlige stemmer 1294 Radikale Venstre in total 30843

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

BEDRE MENTAL SUNDHED: Mit primære politiske fokus er mental sundhed. Alt for mange unge som ældre rammes af psykiske lidelser såsom stress, angst og depression. Det skal vi blive bedre til at forebygge. Vi skal både øge den mentale sundhed generelt, så den enkelte får mere at stå imod med, og sætte ind med tidlig hjælp og støtte til mennesker i svære livssituationer. Psykisk sygdom både kan og skal forebygges - vi skal bare finde vejen.

VI SKAL STØTTE HELE FAMILIEN: Hvis børn skal komme bedst muligt fra start, er det altafgørende, at de har nærværende voksne omkring sig. Derfor skal vi fra politisk hold gøre hvad vi kan for at støtte om hele familien. Det gælder fx, når familier rammes af alvorlig sygdom, oplever at et familiemedlem får et handicap eller har særlige udfordringer eller behov; alle forældre skal have de bedst mulige forudsætninger for at udfylde forældrerollen.

EN GRØN REGION: Sidst vil jeg arbejde for, at vi tager klimaforandringerne alvorligt og gør Syddanmark til en grøn Region. Vi skal investere i vedvarende energi, energibesparende teknologi og den kollektive trafik, som skal være mere bæredygtig. Og så skal vi værne om naturen og vores grønne områder.

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 927 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

BEDRE MENTAL SUNDHED: Mit primære politiske fokus er mental sundhed. Alt for mange unge som ældre rammes af psykiske lidelser såsom stress, angst og depression. Det skal vi blive bedre til at forebygge. Vi skal både øge den mentale sundhed generelt, så den enkelte får mere at stå imod med, og sætte ind med tidlig hjælp og støtte til mennesker i svære livssituationer. Psykisk sygdom både kan og skal forebygges - vi skal bare finde vejen.

VI SKAL STØTTE HELE FAMILIEN: Hvis børn skal komme bedst muligt fra start, er det altafgørende, at de har nærværende voksne omkring sig. Derfor skal vi fra politisk hold gøre hvad vi kan for at støtte om hele familien. Det gælder fx, når familier rammes af alvorlig sygdom, oplever at et familiemedlem får et handicap eller har særlige udfordringer eller behov; alle forældre skal have de bedst mulige forudsætninger for at udfylde forældrerollen.

EN GRØN REGION: Sidst vil jeg arbejde for, at vi tager klimaforandringerne alvorligt og gør Syddanmark til en grøn Region. Vi skal investere i vedvarende energi, energibesparende teknologi og den kollektive trafik, som skal være mere bæredygtig. Og så skal vi værne om naturen og vores grønne områder.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt de mange dokumentationskrav kunne man fordel reducere

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er fint, vi screener for udvalgte sygdomme, men man kan ikke screene for alt. Det skal man heller ikke, for der skal være midler til at behandle dem, som reelt fejler noget.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er gode for dem, der har dem ja - desværre gælder det ikke alle.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal også skabes vækst i de mindre byen, hvor folk bor og lever.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - 2019

Folketingsmedlem Folketinget, Radikale Venstre
Forsvarsordfører Radikale Venstre

2018 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Radikale Venstre

2018 - 2019

Kommunalordfører Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Børn- og Familieudvalget Esbjerg Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Esbjerg Kommune, Radikale Venstre

2018 - 2019

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Radikale Venstre

2009 - 2011

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

2004 - 2012

Master Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Fuldmægtig Sikkerhedsstyrelsen

2013 - 2016

Specialist Effector

2006 - 2008

Student counsellor Københavns Universitet

2000 - 2005

Deputy teacher

2004 - 2004

Weekend deputy Plejehjem
B

Politiske hverv

2018 - 2019

Folketingsmedlem Folketinget, Radikale Venstre
Forsvarsordfører Radikale Venstre

2018 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Radikale Venstre

2018 - 2019

Kommunalordfører Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Børn- og Familieudvalget Esbjerg Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Esbjerg Kommune, Radikale Venstre

2018 - 2019

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Radikale Venstre

2009 - 2011

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

2004 - 2012

Master Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Fuldmægtig Sikkerhedsstyrelsen

2013 - 2016

Specialist Effector

2006 - 2008

Student counsellor Københavns Universitet

2000 - 2005

Deputy teacher

2004 - 2004

Weekend deputy Plejehjem

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik