PERSONPROFIL

Anne Pedersen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 30. juni 1964 i Korsør I et forhold 3 børn

C

Anne Pedersen (K) var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Anne Pedersen er bestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Haderslev. Hun stillede op til regionsrådsvalget i 2013 for partiet uden at blive valgt ind.

Anne Pedersen arbejder til daglig som servicemedarbejder på Gram Slot. Derudover er hun næstformand for Haderslev Produktionsskole.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 405 Det Konservative Folkeparti in total 29885
RV 2013 Personlige stemmer 483 Det Konservative Folkeparti in total 40910

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Bevar familielægen, fordi den lokale læge kender dig og din familie.
Bedre psykiatri: Flere sengepladser, så ingen psykisk syge skal udskrives til usikkerhed. Både for den syges skyld, men også for familiens.
Kontrol med patientdata: Stop for udsivning af personlige oplysninger.
Akutbilen tilbage til Haderslev både for borgere og virksomheder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Haderslev

2014 - nu

Næstformand i bestyrelsen Haderslev Produktionsskole

2007 - 2009

Bestyrelsesmedlem LAG Assens

Uddannelse

2014 - 2014

Mentorforløb, UC Syd

Erhvervserfaring

2016 - nu

Servicemedarbejder Gram Slot

2013 - 2015

Callcenteret Sydtrafik

2014 - nu

Udviklingskonsulent Frivilligcentret Sønderborg

2011 - 2012

Koordinator SLC-Fonden
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Haderslev

2014 - nu

Næstformand i bestyrelsen Haderslev Produktionsskole

2007 - 2009

Bestyrelsesmedlem LAG Assens

Uddannelse

2014 - 2014

Mentorforløb, UC Syd

Erhvervserfaring

2016 - nu

Servicemedarbejder Gram Slot

2013 - 2015

Callcenteret Sydtrafik

2014 - nu

Udviklingskonsulent Frivilligcentret Sønderborg

2011 - 2012

Koordinator SLC-Fonden

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik