PERSONPROFIL

Annette Blynel

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Svendborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 2. oktober 1949 i København Gift 1 barn

F

Annette Blynel var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Svendborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddnmark. Annette Blynel blev ikke valgt ind i byrådet, men er valgt til Regionsrådet, Region Syddanmark

Hun var også kandidat ved kommunalvalget 2013, men opnåede ikke tilstrækkeligt med stemmer til en plads i byrådet. Hun er tidligere områdeleder i Odense kommune, og arbejder frem til kommunalvalget 2017 som Tilsynskonsulent.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 179 Socialistisk Folkeparti in total 1325
KV 2013 Personlige stemmer 477 Socialistisk Folkeparti in total 6605

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

1. Jeg ved, der er muligheder for alle børn, hvis blot vi voksne giver dem chancen. Som socialrådgiver kender jeg den barske hverdag for mange børn og voksne. Og tro mig, virkeligheden er mere barsk end nogen kan forestille sig. Jeg har set så meget mistrivsel, at det gør ondt helt ind i hjertet. Derfor vil jeg altid kæmpe for social retfærdighed.
2. Borgrens tillid til det offentlige skal genskabes. Unødig kontrol og dokumentation skal stoppes. Borgernes egne styrker skal bruges. Det sker kun, hvis medarbejderen har tid til at opnå en relation. Medarbejderne skal have større selvstændig kompetence. Slip fagligheden fri, og tro på, at medarbejderen kan deres håndværk.
3. Der skal oprettes faste teams med fast personale i hjemmeplejen. Ældre skal ikke udsættes for mange medarbejderskift, det skaber utryghed og mistillid. Og så skal dokumentations hysteriet ophøre. Medarbejderne skal ikke bruge deres tid foran en skærm, men hos borgeren. Værdig ældrepleje er i øjenhøjde med borgeren.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 530 Socialistisk Folkeparti in total 90363

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

1. Jeg ved, der er muligheder for alle børn, hvis blot vi voksne giver dem chancen. Som socialrådgiver kender jeg den barske hverdag for mange børn og voksne. Og tro mig, virkeligheden er mere barsk end nogen kan forestille sig. Jeg har set så meget mistrivsel, at det gør ondt helt ind i hjertet. Derfor vil jeg altid kæmpe for social retfærdighed.
2. Borgrens tillid til det offentlige skal genskabes. Unødig kontrol og dokumentation skal stoppes. Borgernes egne styrker skal bruges. Det sker kun, hvis medarbejderen har tid til at opnå en relation. Medarbejderne skal have større selvstændig kompetence. Slip fagligheden fri, og tro på, at medarbejderen kan deres håndværk.
3. Der skal oprettes faste teams med fast personale i hjemmeplejen. Ældre skal ikke udsættes for mange medarbejderskift, det skaber utryghed og mistillid. Og så skal dokumentations hysteriet ophøre. Medarbejderne skal ikke bruge deres tid foran en skærm, men hos borgeren. Værdig ældrepleje er i øjenhøjde med borgeren.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF er direkte imod indførelse af brugerbetaling. Vi skal ikke have et A-og B tilbud i sundhedsvæsenet. Alle skal have lige (gratis) adgang.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ressourcer i sundsvæsenet skal anvendes på de offentlige hospitaler, dermed har ALLE adgang til den bedste kvalitet.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, selvfølgelig. men det skal være en bæredygtig løsning.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eks. det specialiserede socialområde, skal løses af regionen, for at sikre fagligheden.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for få sengepladser i psykiatrien og der skal fokus på bedre opsøgende og forebyggende indsats.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst i de større byer har en positiv afsmittende virkning på oplandet. Men der skal også sikres bæredygtige lokalområder. Så det bliver et både og i denne omgang.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

HVIS vi skal prioritere, er det den bedste løsning. Men antallet af passager er også afhængigt af, hvor gode og ofte busforbindelser, der eksisterer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved jeg desværre for lidt om, til at kunne svare mere konkret.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand SF Svendborg
Byrådsmedlem Odense

Uddannelse

1981 - nu

Socialrådgiver Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Tilsynskonsulent Socialtilsyn SYD
F

Politiske hverv

Formand SF Svendborg
Byrådsmedlem Odense

Uddannelse

1981 - nu

Socialrådgiver Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Tilsynskonsulent Socialtilsyn SYD

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik