PERSONPROFIL

Azra Hasanbegovic

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 3. august 1958 Gift 2 børn

A

Azra Hasanbegovic (S) har siden 2014 været byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor hun er medlem af Sundheds- & Forebyggelsesudvalget samt Seniorudvalget.

Hasanbegovic er uddannet jurist, og hun har sidenhen taget en master i sundhedsfremme på Roskilde Universitet. Hun er indehaver af Konsulenthuset Azra Vitalkom. Privat er Azra Hasanbegovic gift med Esad, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 572 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 662 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg er til at stole på og tør sige min mening.
Jeg er flittig med at læse dagsordener og forholde mig kritisk til teksten, samt komme med mine holdniger , indsigelser og forslag til ændringer.
Jeg er god til at lytte og være empatisk på en neutral og retfærdig vis.
Jeg lover aldrig mere, end jeg kan realisere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Seniorudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Master Sundhedsfremme, Roskilde Universitet

1977 - 1981

Kandidat Jura, Univerzitet Đuro Pucar Stari

Erhvervserfaring

2018 - nu

Indehaver Konsulenthuset Azra Vitalkom

2017 - 2018

Projektkonsulent ATT-Psykiatrien Region Syddanmark

2015 - 2017

Strategisk sundhedsfremmekonsulent Region Syddanmark
Sundhedsfremmekonsulent Azra Hasanbegovic
A

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Seniorudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Master Sundhedsfremme, Roskilde Universitet

1977 - 1981

Kandidat Jura, Univerzitet Đuro Pucar Stari

Erhvervserfaring

2018 - nu

Indehaver Konsulenthuset Azra Vitalkom

2017 - 2018

Projektkonsulent ATT-Psykiatrien Region Syddanmark

2015 - 2017

Strategisk sundhedsfremmekonsulent Region Syddanmark
Sundhedsfremmekonsulent Azra Hasanbegovic

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik