PERSONPROFIL

Per B. Frostholm

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Spidskandidat i Bornholm
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 28. juni 1958 i Bogense Single 4 børn Bor i Kolding Kommune

D

Per B. Frostholm (Nye Borgerlige) var i 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Bornholm kommunes amt regionsrådet i Region Hovedstaden for Nye Borgerlige. Per B. Frostholm blev ikke valgt ind.

Derudover er han ligeledes kandidat til Folketinget. I 28 år var han ejer af Øens Vinagentur ApS & Frostholm Vine. Privat har Per B. Frostholm fire børn.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • EU
  • Ældreområdet
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Det bør man bl.a. fordi, at jeg har 45 års erhvervserfaring ( 10 år som dykker i militæret, 5 år som redningsdykker /redder i Falck og 30 år som selvstændig erhvervsdrivende ) som har givet en stor livserfaring og indsigt i mange af samfundets forhold.

Jeg er far til fire døtre på mellem 23 og 3 år, og har også her en stor erfaring med hvilke udfordringer børnefamilier står overfor i det daglige.

Jeg er transportordfører for Nye Borgerlige, og vil i folketinget bl.a. arbejde for:

1. at der ikke skal betales bro- eller vejafgifter

2. at der laves en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse

3. at Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene udvides

4. at E45 udvides fra 4 til 6 spor hele vejen til den dansk-tyske grænse

5. at der opnås fuld økonomisk trafikal ligestilling for de danske øer

6. at registreringsafgiften fjernes

Desuden vil jeg arbejde for at NB's 3 ufravigelige krav gennemføres, få DK ud af EU, et forbud mod omskæring af drengebørn, meget mindre bureaukrati m.m.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe at den danske statsborger selv kan forsørge sin udenlandske ægtefælle, eller denne selv kan forsørge sig selv så ja.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den hidtidige udlændingepolitik har været ren lappeløsningspolitik. 1. Der skal indføres et totalt asylstop 2. Alle udlændinge skal forsørge sig selv og sine; og alle offentlige ydelser skal kun ydes til danske statsborgere 3. Alle dømte kriminelle udlændinge skal konsekvent udvises efter første dom. De internationale konventioner eller dele af dem der angiveligt forhindrer disse 3 krav må fra dansk side opsiges.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at indføre et totalt asylstop, ved at kræve at alle udlændinge skal forsørge sig selv og sine, at udvise alle dømte kriminelle udlændinge vil frigøre et stort mia-beløb, som en del af bl.a. kunne bruges til ældrepleje, og dermed uden det går ud over anden kernevelfærd.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være en flad skat på 37% uanset indtægt. Det skal kunne betale sig gøre en ekstra indsats.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske indkomstskatter og afgifter er for høje, og de er med til at presse lønniveauet op.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bilafgiften bør i det hele taget fjernes helt

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen bør ikke kun gøres permanent men udvides og også til at kontrollen sker ved udrejse af Danmark.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt bør man helt lukke de danske grænser for asylansøgere og økonomiske migranter

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 48 Nye Borgerlige in total 131

Mærkesager

  • Ældre
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme mig ind fordi jeg i den bornholmske færgekamp har vist, at jeg kæmper for Bornholm og kan gøre en stor forskel til fordel for bornholmerne.

mærkesager:
Fuld trafikal ligestilling for Bornholm
Bedre forhold for vore ældre og børn
En stram asyl- og flygtningepolitik
Imødekommende erhvervspolitik
Skoler og institutioner sættes fri af kommunal bestemmelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Bornholms Regionskommune skal fortsætte strategien med mere økologi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke ud fra en given ideologi kunne pålægge / tvinge nogen borgere at spise det ene eller det andet - det skal borgerne frit selv bestemme.

2 Bopælspligten skal genindføres i alle byer på Bornholm.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige skal generelt ikke blande sig i hvad mennesker bruger deres erhvervede ejendom til.

3 Kommunen skal få flere skolebørn til at gå i folkeskole i stedet for på friskoler og privatskoler.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolerne skal tvært imod sættes fri af kommunal bestemmelse og driftes som selvejende institutioner, hvor skolens ledelse, lærere og forældre i samarbejde fastlægger skolens pædagogiske linie . Pengene skal følge det enkelte barn til den skole forældrene finder er bedst for netop deres barn / børn.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i kollektiv trafik skal ske på rentable vilkår, og ikke prioriteres højere end privatbilisme.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver god mening miljømæssigt og ikke belaster skatteydernes midler.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God skoler og idrætsfaciliteter er meget vigtige for at fastholde børnefamilier på øen og ikke mindst for at tiltrække tilflyttende familier til Bornholm.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en offentlig kernevelfærdsopgave at understøtte kunst og kultur for skatteyderpenge - og slet ikke når man fra kommunens side sparer på kernevelfærden overfor vore ældre, svage og børn!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan helt sikkert hentes midler på ting, der i dag bruges penge på, men som intet har med kernevelfærd at gøre.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge fra Myanmar og andre ikke muslimske fjernøstlige lande integrerer sig fint i det bornholmske samfund. Det samme kan man ikke sige om muslimske "flygtninge" / økonomisk migranter fra Afrika og Mellemøsten.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe at der sættes helt klare kontraktlige krav op til private aktører, og disse enten kan give en bedre service og til en måske billigere pris end det offentlige, så er konkurrencen fra private aktører velkommen. Den enkelte ældre skal have et frit valg, og pengene skal følge den ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolerne skal sættes fri af kommunal bestemmelse som selvejende institutioner, og den enkelte skoles ledelse, lærere og forældre fastsætter egenhændigt klassekvotienterne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålets præmis er forkert....den offentlige formidling af reelle jobs er alt for ringe og omstændig. Jobcentrene bør nedlægges og formidlingen lægges ud til private jobformidlere. Skaffer den private formidler et reel job til den ledige, får den formidlende et honorar på kr. 5.000 - men først efter den tidl. ledige har modtaget sin første fulde månedsløn. Ovenstående ud fra devisen - no cure, no pay. Dette forslag vil efter min overbevisning føre til en meget mere effektiv jobformidling.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil altid være et mål at nedsætte kommuneskatten så snart det er muligt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bornholm kan ikke siges at have specielle yderområder - så stor er øen ikke.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Vi har ingen bandeproblemer eller større problemer med kriminalitet på Bornholm.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det giver ingen mening på forhånd at lægge sig fast på det ene eller det andet. Det må kort og godt bero på et aktuelt trafikbehov og økonomi.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal kernevelfærdsopgave - og skatteydernes penge skal primært bruges på kernevelfærd overfor vore borgere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen specielt udsatte boligområder på Bornholm.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en offentlig opgave at integrere, men tvært imod den enkelte flygtnings egen pligt at integrere sig i det samfund personen er i.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ældre har krav på gode grundlæggende offentlige ydelser / pleje uden ekstra betaling.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien har været udsultet og indsatsen skal øges - både af hensyn til den sindslidende og af hensyn til samfundet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et nødvendigt og forsvarligt antal pædagoger til vore dagsinstitutioner. Pædagoger er at betragte som varme hænder, og varme hænder skal prioriteres i forhold til kolde hænder / administrative ansatte.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal generelt gør alt for at tiltrække nye virksomheder til øen, men kommunen skal ikke bruge subsidierende midler.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er borgerlige politik, at borgernes penge har det bedst i borgernes egne lommer.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 117 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Trafik
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme mig ind fordi jeg i den bornholmske færgekamp har vist, at jeg kæmper for Bornholm og kan gøre en stor forskel til fordel for bornholmerne.

mærkesager:
Fuld trafikal ligestilling for Bornholm
Bedre forhold for vore ældre og børn
En stram asyl- og flygtningepolitik
Imødekommende erhvervspolitik
Skoler og institutioner sættes fri af kommunal bestemmelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

2017 - 2017

Byrådskandidat Bornholms Regionskommune, Nye Borgerlige

2018 - nu

transportordfører Nye Borgerlige

Tillidsposter

2018 - nu

transportordfører Nye Borgerlige

1999 - 2000

Præsident Rotary

Erhvervserfaring

1986 - 2015

Ejer Frostholm Vine

1994 - 1996

Stifter og direktør Den Bornholmske Spritfabrik A/S

1987 - 1992

Redder og dykker Falck

1977 - 1987

Militærdykker Søværnet
D

Politiske hverv

2016 - nu

folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

2017 - 2017

Byrådskandidat Bornholms Regionskommune, Nye Borgerlige

2018 - nu

transportordfører Nye Borgerlige

Tillidsposter

2018 - nu

transportordfører Nye Borgerlige

1999 - 2000

Præsident Rotary

Erhvervserfaring

1986 - 2015

Ejer Frostholm Vine

1994 - 1996

Stifter og direktør Den Bornholmske Spritfabrik A/S

1987 - 1992

Redder og dykker Falck

1977 - 1987

Militærdykker Søværnet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik