PERSONPROFIL

Bente Ankersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Fredericia

Gift 3 børn

A

Bente Ankersen (S) er byrådsmedlem i Fredericia Kommune, hvilket hun har været siden 1993, hvor hun er formand for Børn- og Ungeudvalget samt medlem af Senior- og Handicapudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Demokrati- og Borgerudvalget.

Privat er hun gift med Bjarne, og sammen har de tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 235 Socialdemokratiet in total 15261
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 198 Socialdemokratiet in total 12325

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har være medlem af byrådet i mange år og har en stor viden og erfaring. Socialdemokraterne er kendetegnet ved, at vi tager os af hinanden,når vi ikke selv kan. Institutioner og skole skal have den rimelige pædagogiske og økonomi resourcer, så personalet har tid til nærvær for det enkelte barn. Når du Ikke selv kan mere, hjælper vi. Det includerer hele familien, hjælp når der opstår daglige ændringer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1993 - nu

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand, Social- og Omsorgsudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand, Børn- og Ungeudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand, Børn og Ungeudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Senior- og Handicapudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Demokrati- og Borgerudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet
A

Politiske hverv

1993 - nu

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand, Social- og Omsorgsudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand, Børn- og Ungeudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand, Børn og Ungeudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Senior- og Handicapudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Demokrati- og Borgerudvalget Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik