PERSONPROFIL

Bjarne Thomsen

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 31. januar 1955 i Øster Lindet Gift 1 barn

V

Bjarne Thomsen var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er formand for Venstre i Tinglev.

Han er uddannet landmand fra Gråsten Landbrugskole, og til daglig arbejder han som produktkonsulent hus DLG. Privat er han gift med Bodil, og tilsammen har parret fem børn. Parret er bosiddende i Bolderslev.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 585 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Et sundhedsvæsen i udvikling, i tæt samarbejde med kommuner, og med borgeren i centrum.

Kollektiv trafik og infrastruktur, til fordel for uddannelse og erhvervsliv i hele Region Syddanmark

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener grænsen er nået, de ansatte løber rigtig stærk.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gå en årrække inden man begynder at tænker på det igen, regionen har fået styr på ambulancekørsel

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brugt mange resurser, og penge nok på det.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen gebyr ved besøg hos egen læge.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have læger indenfor kort afstand, max 10 km.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, for mange privathospitaler er specialister indenfor mange sygdomme.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi man her kan tiltrække faglige dygtige medarbejdere, fra både ind og udlandet. Patienter kører gerne efter bedste behandling

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må aldrig glemme yderområderne med hensyn til akutberedskabet, ellers vil det betyde flere fraflytninger.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi rydde op, det kan vi ikke overlade til næste generation.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have den kollektive trafik til at hænge bedre sammen i hele regionen.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en nødvendighed, da der i den seneste årrækker er kommet markant flere patienter i psykiatrien.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsen er nået, og heldigvis er kravet bortfaldet foreløbig.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er en god ide, der kan opdages begyndende sygdomme i god tid.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange firmaer tilbyder disse forsikringer, som et personalegode, for netop at undgå gode medarbejdere skal vente længe på behandling

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal vokse i hele Regionen, også ude i landdistrikterne, der er mange muligheder her.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være råstoffer til rådighed, men det skal tænkes godt ind, inden man giver tilladelse i bynære områder.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er en af mine mærkesager, vi må ikke glemme landdistrikterne.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her mener jeg, vi skal få flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, flere skal have kompetencer indenfor teknik, naturfag og digitalisering.

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Formand Venstre, Tinglev

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Gråsten Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Produktkonsulent DLG
V

Tillidsposter

Formand Venstre, Tinglev

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Gråsten Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Produktkonsulent DLG

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik