PERSONPROFIL

Bjørn Medom Nielsen

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 8. marts 1956 i Fredericia I et forhold 2 børn

A

Bjørn Medom Nielsen var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Bjørn Medom Nielsen har mange års erfaring som socialdemokratisk lokalpolitiker. Han var medlem af Fredericia Byråd for partiet fra 1986 til 2002, hvor han bl.a. var formand for Socialudvalget. Han er har også været folketingskandidat for partiet flere gange, og fra 2006 til 2007 var han medlem af Folketinget, hvor han bl.a. var medlem af Sundhedsudvalg og Miljøudvalget.

Bjørn Medom Nielsen er uddannet lærer og organisationskonsulent. Han arbejder til daglig som projektmedarbejder i 50+ Senior Erhverv Fredericia. Han er desuden aktiv i foreningslivet bl.a. som formand for landsforeningen SINDs lokalafdeling i Fredericia. Privat er Bjørn Medom Nielsen i et forhold, og han er far og bedstefar.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 2014 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Min bredde politiske erfaring, min viden som bruger af det offentlige system i mange sammenhænge og min foreningsmæssige baggrund gør mig velegnet i Region Syddanmarks regionsråd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1986 - 2002

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2006 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

Organisationskonsulent
Bachelor Lærer, Kolding Seminarium

Erhvervserfaring

Projektmedarbejder Senior Erhverv
A

Politiske hverv

1986 - 2002

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Socialdemokratiet

2006 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

Organisationskonsulent
Bachelor Lærer, Kolding Seminarium

Erhvervserfaring

Projektmedarbejder Senior Erhverv

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik