PERSONPROFIL

Brian Bruhn

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 16. juni 1974 i Kolding Single 1 barn

F

Brian Bruhn (SF) stillede til kommunalvalget 2017 i Vejle Kommune op som repræsentant for Socialistisk Folkeparti. Ved kommunalvalget i 2013 var Brian Bruhn ligeledes byrådskandidat, men blev ikke valgt ind.

Han er uddannet i pædagogik fra Københavns Pædagogseminarium i 2004, og han arbejder til daglig på hjælpemiddeldepotet i Vejle Kommune. Tidligere har han været flyttemand.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 106 Socialistisk Folkeparti in total 4358
KV 2013 Personlige stemmer 90 Socialistisk Folkeparti in total 3218

Mærkesager

  • Sundhed
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

1.Bedre vilkår for vore ældre og ansatte i ældreplejen
Jeg mener at der skal være mere fokus på nærhed og omsorg i vores ældrepleje. Som det er nu, er der dårligt tid til at høre hvordan den ældre har det. Det skaber plejepersonale der ikke mener at de kan yde en værdig hjælp og ældre der føler at de bliver plejet af maskiner.
Flere hænder i ældreplejen vil skabe tilfredse medarbejdere og øge livsgnisten hos de ældre.
2.Min. 5 års erhvervserfaring som lønmodtager, for folkevalgte
Skrivebordspolitikere og andet godtfolk der ikke har mærket livet, bør ikke sætte dagsordenen for Danmarks fremtid.
En stemme på mig, er en stemme på de mange mennesker, der har haft ”jord under neglende” og ikke, kun, har læst sig til livet.
3.Øget borgerinddragelse
Min kamp for bevarelse af kolonihaver i Vejle, har givet mig et indblik i hvordan politikerne og embedsværket fungerer, og her må jeg tilkendegive at borgerinddragelse i beslutningsprocesserne, er nærmest ikke eksisterende. Dette vil jeg gerne arbejde for at forbedre. Kort sagt: mennesket skal være i centrum.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2004 - nu

Pædagogik, Københavns Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2011 - nu

Teknisk Serviceleder Hjælpemiddeldepotet

2007 - 2011

Flyttemand Universal Transport & Flytteforretning Aps
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2004 - nu

Pædagogik, Københavns Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2011 - nu

Teknisk Serviceleder Hjælpemiddeldepotet

2007 - 2011

Flyttemand Universal Transport & Flytteforretning Aps

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik