PERSONPROFIL

Christa Laursen

Borgernes Parti

Spidskandidat i Vejle

Født 6. august 1949 i Vejle Gift 4 børn

E

Christa Laursen var i år 2017 kandidat for Borgernes Parti ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Christa Laursen blev ikke valgt ind.

Christa Laursen (Borgernes Parti) var byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor hun var medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg og Sundheds- & Forebyggelsesudvalget, og hun er kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. formand for produktionsskolen Sandagergaard.

Christa Laursen har været byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Vejle Kommune siden 1993, men hun forlod partiet i 2014 efter intern urolighed. Christa Laursen stiftede i 2017 Borgernes Parti.

Christa Laursen er uddannet i ledelse fra Aarhus Universitet, og hun har bl.a. arbejdet som direktør for Hotel Australia. Hun har desuden erfaring med frivilligt arbejde bl.a. som formand for Grundejerforeningen Vindinggaard. Privat er Christa Laursen gift med Jürgen, og sammen har parret fire børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 257 Borgernes Parti in total 279
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 642 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Inklusion for bl.a. autister og ADHDer: Ny skolereform har flere steder spillet fallit. Børn er gået fra succes i specialklasserne til nederlag.
Børn & unge: Flere hænder og gode uddannelsestilbud
Ældre- og børne området: Dygtig ledelse, kvalitet, trivsel, sikkerhed og arbejdsmiljø skal have stor bevågenhed.
Dokumentation: Vil ikke acceptere manglende varme hænder grundet for mange regler om dokumentation og registrering..
Mad til ældre: Hjemmelavet bøf med sovs og kartofler og ikke fabriksmad.
Togbro/tunnel- NEJ TAK over/under Vejle Fjord. Få minutters transport besparelse er dyb godnat.
Vindmøller.: Skal IKKE sættes op hvor de ødelægger mennesker og naturen.
Vigtigt at vi tør investere i forebyggelse og fremsynethed generelt.
Boliger: Vi skal have flere almene nyttige boliger, både familieboliger, handicapvenlige og ungdomsboliger, til en fornuftig husleje.
Virksomheder, handelsliv, turisme og samarbejde: Vi skal styrke vores handelsliv, virksomheder, turismen i byerne og i nærområderne i tæt samarbejde.
Kunstnere/kulturlivet: Vi skal have fokus på vore dygtige lokale kunstnere, støtte sporten, idrætten samt de mange frivillige ildsjæle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne have landets bedste folkeskoler, det er en investering i fremtidens unge og fastholdelse af dygtige lærere og pædagoger, så ja flere midler til skoleområdet. Inklusion for bl.a. autister og ADHDer: Inklusion og ny skolereform har flere steder spillet fallit. Børn er gået fra succes i specialklasserne til nederlag i almindelige skoleklasser. Det er børnenes tarv det drejer sig om. Skolereformen og konsekvenser af samme skal følges tæt. Optimale lokaliteter for trivsel for alle.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ønsker både lejere og ejere en attraktiv beliggenhed, hvor også huslejen er til at betale. Men netop blandingen af ejer og leje boliger til forskellige formål, med attraktiv beliggenhed må være en fælles rettighed. Omkring boligformen fra vugge til grav hvor generationerne kan støtte op om hinanden i form af nærmiljøet er også ønskeligt. Især fokus på ungdomsboliger til en fornuftig husleje. Støtter lovgivningsmæssige muligheder for boliger til Vejles hjemløse borgere eksempelvis Housing First.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private udbydere og kontraktlig aftale skal overholdes, så er de velkommen som samarbejdspartnere. Som sådan kan vi ikke få varme hænder nok til ældreområdet, hvor der mangler mere hjælp og tid til rengøring og personlig pleje. Robotter må aldrig blive andet end et ekstra hjælpemiddel. Vigtigst er det, at give de ældre muligheden for at vælge mellem offentlige og private udbydere. Informationer om muligheden samt diverse tilkøb skal være tilgængelige på platforme, som de ældre kan anvende.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den nuværende kommunale økonomi, er balancen udmærket. Der er flere gode tilbud i form af busser og flextrafik, som netop er genindført i Vejle, ligesom forsøg er sat i gang omkring skolekørsel. Der er stor fokus på hele infrastrukturen og vejnet der skal aflaste trafikken flere steder.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går bestemt ind for affaldssortering og er stolt af at vi er forgangskommune. Vi har alle et ansvar for miljøet og er forpligtet til at aflevere det i god stand til vore efterkommere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat et beløb til sport - hvilket jeg mener, er utrolig vigtigt set i lyset af idræt er sundt, styrker venskaber, giver velvære, former mennesker m.m. Mange frivillige yder en kæmpe indsats på hele idrætsområdet, de vokser oftest med opgaverne og udvikler sig til gode ledere. De fysiske forhold skal selvfølgelig være i orden og udvikles i det omfang økonomien tillader det. Pt. er der stor fokus på kunstgræs og nye faciliteter til parasporten. På ønskesedlen er der også en ny skaterbane.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja kultur er grundstenen for, at nye og nuværende borgere, turister har interesse i Vejle kommune. Vi er dækket pænt ind hvad angår større arrangementer. Vejle rummer rigtig mange lokale ildsjæle som vi skal støtte op omkring. Vi har brug for en levende gågade med små events. Vi skal turde de kunstnere med ”den skæve tankegang” det er ofte dem der kommer med nytænkning og succeserne. Der skal skabes rum for små temacafeer og by- og historieoplevelser. Latinområder til gadekunstnere ønskeligt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis, det er helt andre indsatsområder der skal have fokus. De sociale udsatte skal have et tilhørsforhold. Det sker bedst i form af pensionater hvor den enkelte har sin bopæl, mulighed for fælles spisning og opsyn af fagpersonaler. Med dgangspunkt i at det enkelte menneske ikke må blive ensom. Fælles mål og fællesskab gør det nemmere at løfte i flok. Tilhørsforhold og venner er en overset faktor i forsøget på at hjælpe denne gruppe af mennesker. Ekstra bonus: flere arbejdspladser.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge som helhed er en ressource under forudsætning af, at de vil indordne sig under Dansk lovgivning. Som udgangspunkt skal vi tage godt imod vores flygtninge, hjælpe dem på bedste vis ind i det danske samfund. Modsat skal der være konsekvenser for dem der ikke kan indordne sig. Flygtninge kan inspirere på flere områder og bidrage positivt til samfundet hvis muligheden er der. Det er som alle andre steder de få der ødelægger det for de mange, her tænkes primært på de kriminelle.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence skader ikke, men det må aldrig være et mål for kvaliteten. Uanset udbyder skal de aftalte opgaver praktiseres til fulde. Udføres opgaverne ikke efter det beskrevne i licitationen skal det føre til vidtrækkende konsekvenser.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt for at folk kan komme videre og få et værdigt liv efter sygdom eller ulykke. At spare her bliver dyrt på sigt – en oplagt mulighed var at bevare Give sygehus, hvilket nok er både det bedste og billigste tiltag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min holdning er at 22 til 24 børn i en folkeskole klasse er optimal. Det giver den enkelte elev det bedste udbytte og underviseren de bedste arbejdsforhold. For de børn med særlige behov er inklusion vigtig. Der skal være fokus på succes i stedet for fiaskoer for autister, ADHD børn m.fl.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er klare regler så nej. Udgangspunkt i det enkelte menneske vigtig. Årsagerne til arbejdsløsheden kan være mange. Sagsbehandlingstiden typisk lang og bredere kvalifikationer på personalesiden er ønskeligt. Generelt vil alle helst forsørge sig selv og ledige skal modtages med den holdning. De skal hjælpes hurtigst muligt igennem uanset om det er til arbejdsmarkedet, fleksjob eller pension. Selve forløbet skal foregå med værdighed og ikke opleves som yderligere belastende for borgeren.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, skatten skal IKKE sættes ned. Fordi vi har en lav skat i forvejen og skal vi kunne dække udgifterne til børn, unge, ældre, personaler, handicappede, syge, hjemløse, misbrugere m.fl. Herudover er der mange andre udfordringer såsom reparationer af veje, sikre skoleveje, off. transport m.m. så er der ikke plads til en skattenedsættelse. En holdning som jeg fornemmer befolkningen stort set er enige i.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en fin balance i de midler der tildeles i dag. Der er stor bevågenhed for, at netop hele kommunen er i fokus. Samarbejdet med lokalrådene m.fl. er et vigtigt element i samarbejdet og skal fortsat styrkes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis, men gerne til en undersøgelse af effekten af de allerede eksisterende aktiviteter. Måske er det muligt at få mere ud af de igangværende projekter ved at sætte fokus på det. Alle har også et ansvar for eget liv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med de seneste tiltag i kommunens budgetforlig, er det på tilfredsstillende vis tilgodeset i Vejle Kommune. Der er mange cykelstier og sikre skoleveje, men det skal til stadighed have den nødvendige bevågenhed.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i at naturområder skal bevares, men vil ikke lukke af for den fremtidige udvikling af erhverv. Byen har brug for såvel natur som erhverv og enhver udstykning skal overvejes nøje. Vejle består af en stor del naturskønne områder, som ikke vil blive berørt ved udlægning af erhvervsgrunde. Når man kigger på udstykning skal man til enhver tid tænke på sine efterkommere. Balancen ligger i den naturlige udvikling af byen og dens erhverv. Den flotte natur i Vejle er med til at øge turismen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være noget spændende kulturelt for byens borgere samt vore mange turister. Hvad angår større arrangementer er vi dækket ind med Jelling musikfestival og Musikteateret i Vejle. Lad derfor Horsens og Kolding om det de er gode til. Så støtte til de mindre arrangører i Vejle. En levende gågade i form af musikpladser, rum for billedkunstnere, optrædende, skæve events m.m. Der mangler dansesteder for de 40+ samt seniorcafeer. Sidstnævnte med fokus på socialt samvær, åbningstider i dagtimerne

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen er i gang og målet næsten nået. Kun småting gør at et enkelt område stadigvæk ligger på Gettolisten i Vejle. Det er et spørgsmål om tid indtil næste vurdering, så er vi ude af listen. Et stort arbejde og fokus på sagen har løftet opgaven. Alle involverede har stor fokus på området og arbejder i fællesskab mod målet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Muligvis, men det vigtigste er, at holdningen til flygtninge ændres. De kommer her som gæster, og skal på kort tid udvikle sig til gode statsborgere. Størsteparten har helt reelle hensigter og vil gerne være en aktiv del af samfundet – de skal hjælpes. Bureaukrati og fordomme sinker integrationen. Tag udgangspunkt i det enkelte menneske og giv dem de opkvalifikationer og personlig hjælp der til for at fremme integrationen. Forskellige støtteordninger offentlige/ private vil fremme denne proces.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke komme folk til skade, at de har sparet op til deres alderdom, sund fornuft skal ikke straffes.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er til stadighed stor opmærksomhed på området. Der findes mange tilbud til netop den gruppe. Som alle andre grupper skal de følges tæt, og der skal lyttes til deres behov. Kommer der nye tiltag der øger livskvaliteten for sindslidende, skal det selvfølgelig tages op til debat.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene er vores fremtid, ved at give dem ordnede forhold ender de ud som hele mennesker. Det kræver at der er pædagoger og andre omsorgspersoner der kan varetage børnenes behov, inspirere og udvikler deres fantasi og evner. Det er vigtigt at der er rum og tid til at lytte, vise omsorg og hjertevarme. Ligeledes er et godt samarbejde mellem forældre og personale et must. Man må ikke gå på kompromis omkring arbejdsmiljø og trivsel for personalet og der skal tilbydes relevant efteruddannelse.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både og det er ikke penge det handler om, men derimod ordentlige vilkår for virksomhederne. Vigtigst er placeringsmuligheder, infrastrukturen og sagsbehandlingstider. Markedsføring af Vejle som en attraktiv og industrivenlig kommune med masser af kultur- og fritidsaktiviteter, gode børnepasningsmuligheder og velfungerende skoler samt videregående uddannelses tilbud.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt vil det være en god ide. Men kendsgerningen er, at økonomien ikke pt. er til det. Derfor må det komme når tiden er til det.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Løsgænger

2013 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

2013 - 2017

Medlem, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

2013 - 2017

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

1993 - 2015

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Grundejerforeningen Vindinggård

Uddannelse

Lederuddannelsen Aarhus

Erhvervserfaring

Foredragsholder og rådgiver Privat
E

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Løsgænger

2013 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

2013 - 2017

Medlem, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

2013 - 2017

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

1993 - 2015

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Grundejerforeningen Vindinggård

Uddannelse

Lederuddannelsen Aarhus

Erhvervserfaring

Foredragsholder og rådgiver Privat

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik