PERSONPROFIL

Christian Rabjerg Madsen

Socialdemokratiet

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 24. marts 1986 i Silkeborg Gift Bor i Kolding Kommune

A

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Som miljøordfører for Socialdemokratiet har jeg arbejdet hårdt for at gøre Danmark grønnere. Det arbejde vil jeg fortsætte efter valget. Vi skal bekæmpe plastikforurening og klimaforandringer. Vi skal passe bedre på vores grundvand. Og vi skal bekæmpe luftforurening.

Den blå regering mener, at vi skal spare på velfærden og sætte skatterne ned. Jeg mener, at vi skal investere i bedre velfærd.
Danmark bliver et rigere og bedre land, hvis pædagogen har tid til børnene. Børnene bliver stærkere, klogere og gladere, når læreren har overskud
til den enkelte elev. Vi skaber flere arbejdspladser, når vores uddannelser har dygtige og motiverede undervisere.
Lad os måle vores succes på, om vi passer ordentligt på de ældre, der har passet godt på os.

Hvis du enig i, at vi skal skabe et stærkere, mere sammenhængende og grønne Danmark, så skal du stemme på mig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige og fri adgang til sundhedsvæsnet er afgørende vigtigt

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange børn bliver ramt for hårdt af kontanthjælpsloftet - derfor skal det ændres

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør prioritere velfærd fremfor skattelettelser

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er alt for dårlige til at genbruge vores affald - særligt plastik skal genbruges, så vi bekæmper plastikforurening

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hegnet sender et stærkt signal til de lande der køber af landbrugsprodukter om, at vi forsøger at forhindre smitte

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at så meget af kablet som muligt kommer i jorden

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For folkesundhedens skyld, skal vi ikke sænke afgifterne på slik og sodavand

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Miljøordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Formand for Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - 2016

Bestyrelsesmedlem Foreningen Staten i Hele Danmark

2007 - 2008

Bestyrelsesmedlem Frit Forum, Aarhus

Uddannelse

2006 - 2012

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

2002 - 2005

Student Matematisk, Varde Gymnasium

Erhvervserfaring

2013 - 2015

Udviklingskonsulent Varde Kommune

2013 - 2013

Senior Consultant JKL/MSL Group

2011 - 2013

Consultant JKL/MSL Group

2010 - 2011

Kampagneleder Folketingskandidat Nicolai Wammen
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Miljøordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Formand for Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - 2016

Bestyrelsesmedlem Foreningen Staten i Hele Danmark

2007 - 2008

Bestyrelsesmedlem Frit Forum, Aarhus

Uddannelse

2006 - 2012

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

2002 - 2005

Student Matematisk, Varde Gymnasium

Erhvervserfaring

2013 - 2015

Udviklingskonsulent Varde Kommune

2013 - 2013

Senior Consultant JKL/MSL Group

2011 - 2013

Consultant JKL/MSL Group

2010 - 2011

Kampagneleder Folketingskandidat Nicolai Wammen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik