PERSONPROFIL

Christoffer Aagaard Melson

Venstre

Valgt i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 16. august 1984 i Vinding Single Bor i Vejle Kommune

V

Christoffer Aagaard Melson (V) har siden 2013 været byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han er formand for Teknisk Udvalg samt medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Melson har en kandidat i medievidenskab og journalistik fra Aarhus Universitet, og han arbejder til daglig som kommunikationskonsulent for IT-virksomheden MB Solutions.

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Økonomi
  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

DET SKAL VÆRE LETTERE AT STARTE OG DRIVE VIRKSOMHED
Jeg ønsker et samfund, hvor det er muligt med hårdt arbejde at få en bedre tilværelse og nå̊ sine drømme. Bureaukrati, regler og et uintelligent skattesystem, gør det unødigt svært for særligt iværksættere og små̊ virksomheder.
Et forslag er at gøre det obligatorisk at beregne omkostningerne for virksomhederne ved indførelsen af nye regler.

VERDENS BEDSTE SUNDHEDSVÆSEN
Intet har større betydning end vores sundhed. Bliver man syg, skal man have en god behandling – uanset, hvor man bor i landet. Jeg går til valg på en fortsat styrkelse af vores sundhedsvæsen – herunder styrkelse af patienternes rettigheder.

MENNESKET FØR SYSTEMET
Mennesker er forskellige. Derfor skal tilbuddene i den offentlige sektor tage udgangspunkt i den enkeltes behov, i stedet for "one size fits all", som stadig er for udbredt.
Familen ved bedst, hvad der er det rigtige for deres barn, og den ældre ved bedst, hvad der er rigtigt for ham eller hende.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1475 Venstre in total 18285
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1042 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

DANMARKS BEDSTE FOLKESKOLE
Kvaliteten af skolen er afgørende for, hvordan et barn klarer sig resten af livet. Derfor har vi de seneste fire år investeret i folkeskolen. Eleverne i Vejle Kommune klarer sig i dag fagligt bedre end landsgennemsnittet, og Vejle er den kommune, hvor eleverne trives næst bedst.
Vi er dog ikke tilfredse før, vi har Danmarks bedste folkeskole, både når det gælder faglighed og trivsel. Derfor vil vi tilføre yderligere midler, primært med henblik på at løfte de faglige resultater. Det skal blandt andet være muligt at arbejde med øget differentiering af undervisningen og ledelsen skal tættere på praksis i
klasseværelset.

BEDRE VILKÅR FOR ERHVERVSLIVET
Vejle Kommune bruger i dag over 100 millioner kroner mindre på arbejdsmarkedsområdet, end for fire år siden. Det skyldes, flere er kommet i arbejde end i resten af landets kommuner.
En af grundende er, det er blevet lettere at skabe arbejdspladser i Vejle Kommune, bl.a. fordi vi har halveret dækningsafgiften.
Vi vil i næste periode fortsætte med at gøre det lettere at drive virksomhed, og første
skridt bliver at fjerne dækningsafgiften helt.

MENNESKET FØR SYSTEMET
Mennesker er forskellige. Derfor skal tilbuddene i den offentlige sektor tage udgangspunkt i den enkeltes drømme og behov i stedet for, vi leverer præcis samme ydelse til alle.
Jeg tror på, den enkelte familie ved bedst, hvad der er det rigtige for deres barn, og at den ældre, ved bedst, hvad der giver ham eller hende et godt liv i sine sidste år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Formand, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Bestyrelsemedlem Campus Vejle Venstre

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Sydtrafik Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Venstre

2017 - nu

Gruppeformand Venstre i Vejle Kommune Venstre

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2017

Næstformand Børne- og familieudvalget Venstre

Uddannelse

2005 - 2012

Kandidat Medievidenskab og journalistik, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Kommunikationskonsulent MB Solutions

2013 - 2017

Projektleder MB Solutions

2012 - 2013

Communications employee CEPOS

2012 - nu

Field Director WerVirginia
V

Politiske hverv

2018 - nu

Formand, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Bestyrelsemedlem Campus Vejle Venstre

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Sydtrafik Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Venstre

2017 - nu

Gruppeformand Venstre i Vejle Kommune Venstre

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2017

Næstformand Børne- og familieudvalget Venstre

Uddannelse

2005 - 2012

Kandidat Medievidenskab og journalistik, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Kommunikationskonsulent MB Solutions

2013 - 2017

Projektleder MB Solutions

2012 - 2013

Communications employee CEPOS

2012 - nu

Field Director WerVirginia

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik