PERSONPROFIL

Claus Kvist Hansen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Horsens

Født 24. september 1968 i Kalundborg I et forhold 2 børn Bor i Horsens Kommune

O

Claus Kvist Hansen (DF) er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Derudover er han byrådsmedlem i Horsens Kommune, hvor han varetager en medlemspost i Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Frem til 2007 Claus Kvist Hansen var medlem af Socialdemokratiet, men grundet uenigheder omkring flere politiske mærkesager, valgte han at melde sig ind i Dansk Folkeparti.

Claus Kvist Hansen er kandidat i jura fra Aarhus Universitet. Efter endt uddannelse har han beskæftiget sig som sekretariatsleder for De Videnskabsetiske Komiteer. Privat er han i et forhold og far til to.

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Ældreområdet
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg er 50 år gammel, uddannet jurist og bor i Horsens med kone og to halvstore børn.
Politik fylder hele mit arbejdsliv, og jeg er i forvejen valgt til Folketinget. Derudover er
jeg medlem af Horsens byråd.
I Folketinget arbejder jeg med EU, udenrigspolitik (udviklingsbistand) og jeg er ordfører
mod social dumping. Mine mærkesager er:
• Mere Danmark – mindre EU. Europæisk samarbejde er godt, men Danmark skal
være herre i eget hus.
• Ja til mere tryghed og velfærd, bedre sygehuse, flere politibetjente på gaden og
permanent grænsekontrol!
• Nej til særkrav af religiøs eller kulturel karakter - dvs. nej til krav om bederum,
kønsopdelt svømning, halal-kød osv.
Jeg er medlem af Dansk Folkeparti, fordi DF værner om danske værdier og samtidig
har en stærk, social bevidsthed med fokus på de svageste borgere i vort samfund.
Jeg har boet og arbejdet i Østjylland i langt det meste af mit liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personligt ser jeg gerne en kortere genoptjeningsperiode. Men jeg frygter, at det vil blive misbrugt af tilrejsende EU-arbejdere, hvis vi i Danmark gør det endnu mere attraktivt - end det i forvejen er - at komme til Danmark for at arbejde og hæve velfærdsydelser.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er træt af, at danske arbejdere udkonkurreres af udenlandske arbejdere! Pga. EU's regler om arbejdskraftens fri bevægelighed arbejder ca. 125.000 EU-borgere nu i Danmark, så jeg ønsker, at der kommer en styring af, hvor mange udlændinge, der må arbejde i DK samt hvor længe. Også danske lastbilchauffører har det svært pga. konkurrencen fra udenlandske chauffører og reglerne om cabotagekørsel. Jeg vil derfor arbejde for bedre nationale regler, selvom det kolliderer med de hellige EU-regler!

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skabes lige akkurat det nødvendige antal offentlige jobs - hverken mere eller mindre. Som det ser ud med serviceniveauet i skoler, på sygehuse og plejehjem bør der fremover arbejdes på at oprette flere jobs for at sikre velfærden for vore unge, ældre og svageste medborgere.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at det er meget sundt, at enhver sektor oplever, at der er andre "på markedet", som måske gør tingene på en ny eller mere effektiv måde, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at private aktører er bedre end deres offentlige kollegaer.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vore høje skatteniveau medfører en naturlig forventning om, at vi skal tilbydes gratis sundhedsydelser i verdensklasse.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligvis rigtigt, men det spørgsmål vil jeg godt lade gå igennem en ædruelig analyse foretaget af internationale eksperter.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at det bør være nemmere for danskere at få en ægtefælle til landet, hvor det er klokkeklart, at den pågældende ønsker at bidrage til Danmark og vil efterleve danske værdier. Desværre er baggrunden for reglerne, at det i høj grad har været indvandrere, der ønskede at gifte sig med personer fra hjemlandet, og hvor motivet vist primært var at snylte på det danske velfærdssystem. Og dén situation skal vi ikke tilbage til!

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk udlændingepolitik er for slap og for dårlig - og har været det i årtier! Vi afviser/udviser personer, som vil være en gevinst for Danmark, og samtidig åbner vi grænserne og pengekassen for alle, der orker at vade over vores grænse og påberåbe sig asyl. Desuden har vi af misforstået humanistiske hensyn forsømt at effektivt udsende aaalt for mange kriminelle og andre tvivlsomme typer, som enten hader os eller i det mindste bare lader sig forsørge af danskerne.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er man udlænding og begår man kriminalitet i Danmark, har man efter min mening fraskrevet sig enhver ret til respekt i Danmark. Følgelig skal man udvises efter endt straf.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er i forvejen et utroligt "lige" land, hvor afstanden mellem top og bund er ret kort. Og det er jeg stor tilhænger af, for det giver efter min mening et mere stabilt samfund. Alle mennesker gives utroligt store muligheder, så jeg har svært ved at se, hvorfor og hvordan uligheden skal reduceres yderligere uden at det går ud over individets ret til at være sin egen lykkes smed.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er desværre overbevist om, at en stor gruppe mennesker i dette land har gjort det til en "livskarriere" at leve på overførselsindkomst. I denne gruppe er har uforholdsmæssigt mange personer indvandrerbaggrund, og jeg er rigtig irriteret over, at hårdtarbejdende danskere skal føle sig til grin ved at skulle forsørge denne gruppe.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælp skal være en midlertidig ydelse og skal ikke ligge på et så højt niveau, at det ikke kan betale sig for den pågældende at finde et arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er min oplevelse efter at have haft to børn gennem folkeskolen. "Længere skoledag" kom desværre ikke til at betyde "bedre skoledag".

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Dette område kender jeg fagligt for lidt til, at jeg har en kvalificeret holdning til det. Med andre ord: jeg ved ikke nok om det!

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dele af den grundlæggende indlæring er efter min mening blevet nedprioriteret, idet folkeskolen har haft for meget fokus på automatiserede svar for at score bedre i tests. Matematik- og grammatikundervisning er blevet katastrofalt nedprioriteret :-(

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej da! Det er "de ældre", der har opbygget vores velfærdssamfund, så de skal da forkæles i deres alderdom.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at folkepensionsaladeren bør blive på det nuværende niveau. Hvis nogen kan og vil arbejde længere, så skal de have et økonomisk incitament til det, men jeg mener ikke, at borgerne i et af verdens rigeste lande skal knokle på arbejdsmarkedet helt frem til 5 minutter før, de skal på plejehjem.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tanken er måske sympatisk, men jeg frygter, at differentieret moms vil udløse en bureaukratisk bølge af diskussion om, hvad der er omfattet af den ene eller den anden kategori af varer. Og jeg tvivler på effekten.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg er enig i, at der er behov for en ny og mere velgennemtænkt kommunal udligning.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at topskatten er hellig! Så hvis der er råd til at fjerne denne skat, så vil det ikke være et korstog for mig at bevare den. Som udgangspunkt synes jeg, at skattelettelser skal gives til mennesker med de laveste indkomster, men jeg har ikke noget problem med, at også de vellønnede får skattelettelser.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg tror ikke helt, at jeg forstår spørgsmålet. Hvad skal der investeres i, og hvordan vil det styrke økonomien??

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at der er et påtrængende behov for skattelettelser til erhvervslivet, men såfremt det kan finansieres på en fornuftig måde uden at medføre velfærdsforringelser, så er jeg åben for en diskussion af det.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg mener tværtimod, at det høje danske lønniveau er højt, fordi det går så godt i Danmark :-)

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, børnechecken er blevet et indarbejdet velfærdsgode for alle børnefamilier, og det synes jeg ikke, at der skal rokkes ved.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes egentlig, at niveauet er passende, og ansvaret for at kunne forsørge sine børn skal jo stadig være forældrenes.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark ligger på absolut topniveau mht. udviklingsbistand. Jeg tænker, at der måske er nogle danskere, der mangler et løft, før vi hjælper ude i den store verden. Jeg er efterhånden i tvivl om, hvor meget u-landsbistanden egentlig virker, men jeg mener klart, at den rigeste del af verden har en forpligtelse til - og en fordel af - at hjælpe den fattige del af verden på fode. Verdens øvrige rige lande bør yde mere, og vil de ikke det, kan DK godt komme ned på deres niveau.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg, at vi i forvejen gør. Rusland er et mægtigt land, som vi skal forsøge at holde os gode venner med....men vi skal samtidig klart og tydeligt udtrykke, at vi er utilfredse med deres gøren og laden, når de træder over stregen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal ikke have ét miligram mere magt over Danmark!

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det skal være muligt at gribe mere håndfast ind overfor unge under 15, som er kommet ud i kriminalitet. Og det handler ikke om "at sætte børn i fængsel", som mange kritikere påstår - nej, det handler om at få stoppet et ungt menneskes forkerte valg i tide!

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er en anelse i underkanten, og jeg ser gerne højere straffe for den umotiverede gadevold, gaderøverier, voldtægt og anden personfarlig kriminalitet, som har store personlige omkostninger for ofrene. For personer uden dansk statsborgerskab skal en dom for vold m.m. pr. automatik medføre krav om udvisning.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau for resocialisering er passende. Motivationen til at lægge kursen om og påbegynde et nyt liv skal komme fra den enkelte person, og kan efter min mening ikke "forceres". Samtidig er det vigtigt at signalere, at ansvaret for et menneskes liv og fremtid som udgangspunkt ER den enkeltes. Der ligger altid et element af et valg i at vælge en kriminel løbebane, og af hensyn til samfundets og ofrenes retsfølelse er det urimeligt at fjerne fokus for meget væk fra straf.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtig opgave for alle borgere i hele verden!

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt overordnet er jeg ikke tilhænger af særlige afgifter for danske virksomheder, da det: 1) næppe alene vil "redde verden", og 2) primært vil skade de pågældende virksomheders konkurrenceevne i forhold til virksomheder i andre lande, som ikke har disse særlige afgifter.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg egentlig er en OK måde at opmuntre industrien til at forbedre teknologien og gøre det attraktivt for bilisterne at skifte til el-bil.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fast kontrol ud og ind af grænsen vil være et godt våben mod smuglere, ulovlige migranter, udviste kriminelle og alverdens andre typer, som vi ikke har gavn af at modtage i Danmark.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU-samarbejdet skal reformeres, så magten kommer tilbage til nationernes befolkninger. Arbejdskraftens fri bevægelighed skal stækkes, så hvert medlemsland kan opstille kvoter for, hvilken arbejdskraft ønsker udefra - og hvor længe. Sociale ydelser kun til danske statsborgere - eller i det mindste iflg. et optjeningsprincip. Social dumping skal stoppes effektivt. EU-Domstolen skal stækkes.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personer, som overvejer at migrere til Europa, skal forstå, at deres fremtid ikke ligger i Europa. Det tror jeg, at migrantlejre i Nordafrika vil understrege!

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så enkelt kan det ikke stilles op. Jeg tror ikke, at det er en naturlov, at private udbydere er bedre til en opgave end deres kommunalt ansatte kollega. Jeg er tilhænger af muligheden for at tilvælge en privat leverandør, men det skal være et frit valg for borgeren.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan selvfølgelig findes enkeltsager, som fylder meget i medierne, men helt overordnet har vi verdens mest effektive offentlige sektor.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange administrative stillinger er sat i verden for at efterleve de krav, som Folketinget direkte eller indirekte stiller til forvaltningen, så et sted at starte er jo for lovgiver at reducere de administrative byrder for den offentlige sektor. Som fhv. embedsmand er jeg dog overbevist om, at en række - men ikke "mange" - stillinger kan nedlægges uden at nogen vil opdage det.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en opgave for Folketinget at vurdere, hvilke sprøjtemidler, der er lovlige, og om lokale sprøjteforbud skal være mulig. Dermed fritages kommunerne for "ubehagelige", lokale beslutninger, dels giver det staten et bedre råderum for evt. kompensation til berørte landmænd.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udvidelsen af E45 har været et stærkt ønske i mange år! Men når dét er ordnet, så vil det være helt naturligt at tage fat på f.eks. en udvidelse af letbanenettet - eksempelvis med en forbindelse til Tirstrup Lufthavn.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstrømningen af udlændinge fortsætter, og udviklingen af parallelsamfund vokser. Vold, skyderier og ballade præger dele af de større byer, og derfor er det absolut nødvendigt, at alle midler tages i brug for at dæmme op for ghettodannelse osv. Tidligere tiders blåøjethed har med al tydelighed ikke virket, så det er på høje tid, at staten slår i bordet og signalerer, at det er danske værdier og regler, der skal præge alle dele af Danmark. Og bryder man sig ikke om dét, så må man rejse hjem.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1223 Dansk Folkeparti in total 5080
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 416 Dansk Folkeparti in total 5151

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Integration

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er fornuftigt, at kommunen kæmper for en udvidelse af E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal holde fast i planen om at sikre fjernvarme til flest mulige husstande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunens plan for Kvickly-grunden – 500 boliger, butikker, restauranter og et plejehjem – bliver en gevinst for Horsens.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur- og Civilsamfundsudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - 2019

Social dumping-ordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Udviklingsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet
Student Matematisk, Randers Amtsgymnasium

Erhvervserfaring

2008 - 2015

Sekretariatsleder De Videnskabsetiske Komiteer, Region Syddanmark

1999 - 2008

Fuldmægtig, projekleder og AC-medarbejder Vejle Amt, Fyns Amt, Århus Amt og Region Midtjylland
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur- og Civilsamfundsudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - 2019

Social dumping-ordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Udviklingsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet
Student Matematisk, Randers Amtsgymnasium

Erhvervserfaring

2008 - 2015

Sekretariatsleder De Videnskabsetiske Komiteer, Region Syddanmark

1999 - 2008

Fuldmægtig, projekleder og AC-medarbejder Vejle Amt, Fyns Amt, Århus Amt og Region Midtjylland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik