PERSONPROFIL

Claus Larsen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Haderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 15. november 1951 i Frederiksberg Gift 2 børn

Ø

Claus Larsen (EL) var i år 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Haderslev kommune og for partiet i Region Syddanmark. Claus Larsen blev ikke valgt ind.

Claus Larsen har været byrådsmedlem i Haderslev Kommune, hvor han varetog posterne som medlem af Udvalget for Børn og Familier samt Socialudvalget.

Claus Larsen er uddannet lærer og arbejder som dette.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 77 Enhedslisten in total 1870
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 127 Enhedslisten in total 1738

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Børn skal udvikle sig i positive fællesskaber, der ikke domineres af snerrende bånd. De handicappede og socialt udsatte skal ikke leve et liv udenfor vores fælles liv. Jeg vil kæmpe for velfærd på alle leder. Når velfærd nedprioriteres, er der altid mennesker der bliver tabere blandt andet. fordi de ofte står alene med deres problemer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør stoppe al planlægning af vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grøn energi er vejen frem.

2 Jobcentret behandler ikke borgerne med fornøden hensyntagen og respekt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentret er blevet lidt bedre det sidste år. Men når ressource forløb forpester menneskers liv år efter år, uden udsigt til at finde en reel arbejdsevne, så er det umenneskeligt og bør erstattes af førtidspension.

3 Kommunen er for dyr i drift i forhold til andre kommuner i landsdelen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den private biltrafik dominerer i den grad vores byrum og natur. Den kollektive trafik, investeres der for lidt i.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affald er en ressource, derudover kan der tjenes penge på via genbrug.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bredde idrætten har det ikke godt nok.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil vi have de 6oo unge, som ikke er igang med en uddannelse m.m. med i vores fællesskab- ja -det kræver at vi investerer i deres fremtid/og liv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området bliver behandlet for dårligt, de personer der er flygtet hertil bliver ikke budt ind til en reel deltagelse i vores samfund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den private aktør skal tjene penge, og de må derfor få medarbejderne til at løbe hurtigere.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En bedre genoptræning, som giver livskvalitet og måske mulighed for at klare sig økonomisk, er målet. Men man ser desværre at år efter år har sundheds systemet måtte skære 2%. af deres aktiviteter

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke ualmindeligt at der er 28-30 elever i klasserne. Dermed er der 1,5 minut pr. elev. Hvis læreren ikke siger noget. Derfor er det nødvendigt at der kun er 24 elever i hver klasse, hvis der er flere eller inkluderede elever så to voksne, hvor den ene er lærer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal være et godt sted for alle, velfærden skal ikke beskæres.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal undersøges om vi kan flytte institutioner ud i yderområdet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet sparet og sparet, kravene i skolen er steget(skolereformen) og en hel del unge befinder sig nu på et skråplan.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk lever længere og bedre når de får motion. Så jo flere der lader bilen stå des bedre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen bliver delt mere og mere op i småbidder, selv de grønne hegn bliver færre og færre, hegnene giver naturens dyr en mulighed for at sprede sig.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for få billige og gode boliger, der er sket en markant stigning i antallet af unge hjemløse. En dårlig cocktail.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der startes krige, folk flygter- vi har en medmenneskelig regning- den skal vi være med til at betale.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til at få stadig flere med i vores samfund, myter om sindslidende skal bekæmpes, og så skal de kunne deltage med det de kan yde. Men det beløb skal ikke tages fra brækkede ben eller...

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker at vores børn får en start på livet hvor de trives, har et fællesskab de vokser i, til dette skal de ansatte kunne yde en kvalificeret indsats, og de gør alt hvad de kan. Desværre er normeringen langt fra god nok, vi ligger i den tunge ende.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 312 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Børn skal udvikle sig i positive fællesskaber, der ikke domineres af snerrende bånd. De handicappede og socialt udsatte skal ikke leve et liv udenfor vores fælles liv. Jeg vil kæmpe for velfærd på alle leder. Når velfærd nedprioriteres, er der altid mennesker der bliver tabere blandt andet. fordi de ofte står alene med deres problemer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Medlem af Udvalget for Børn og Familier Haderslev Kommune, Enhedslisten
Medlem af Socialudvalget Haderslev Kommune, Enhedslisten
Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Blågårds seminarium
Bachelor

Erhvervserfaring

Lærer DLF
Ø

Politiske hverv

Medlem af Udvalget for Børn og Familier Haderslev Kommune, Enhedslisten
Medlem af Socialudvalget Haderslev Kommune, Enhedslisten
Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Blågårds seminarium
Bachelor

Erhvervserfaring

Lærer DLF

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik