PERSONPROFIL

Daisy Nykjær-Andersen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Billund

Født 8. april 1976 i Grindsted Gift 3 børn Bor i Billund Kommune

B

Daisy Nykjær-Andersen (R) var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre (R) til kommunalvalget i Billund kommune. Daisy Nykjær-Andersen blev ikke valgt ind. Hun blev i stedet valgt som suppleant og erstattede Ulrich Kristensen i byrådet, i august 2018.

Hun er suppleant til partiets bestyrelse i Billund.
Daisy Nykjær-Andersen er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, pædagog fra CVU Jelling og narrativ terapeut ved Dispuk i Aarhus. Hun arbejder til daglig som selvstændig med konsulentvirksomheden DNA Erhvervspsykologi, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som HR & Organisationskonsulent samt i psykologfunktionen (PPR) for Billund Kommune og som ungekonsulent for Esbjerg Kommune. Privat er Daisy Nykjær-Andersen bosat i Grindsted. Hun er gift og har tre børn.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Kan vi forhindre klimaforandringerne i at ødelægge livsvilkårene for vores kommende generationer og kan vores land bevare sine værdier i presset fra terror, symbolpolitik og integrationen som enten omtales som mislykket eller som noget vi faktisk lykkes med? Det tror jeg, vi kan, det kræver kun, at vi skal lave rigtige løsninger, på rigtige problemer!

En ting er i hvert fald sikkert, vi kan ikke redde klimaet, hvis ikke også EU sætter ind med fælles løsninger. Men det kræver, at EU går i den rette retning mod et friere, grønnere og stærkere Europa.

Mennesker på flugt fra krig og katastrofer, skal vi give muligheden for et nyt liv med uddannelse, job og et håb. I Danmark skal flygtninge ikke klientgøres – de skal mødes af et venligt samt tolerant folkefærd, der taler ordentligt til og om andre – selv de mennesker, de ikke deler hudfarve eller religiøse overbevisninger med. Det handler for mig om, at der ikke findes to slags mennesker.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved, at højere afgifter på udvalgte varer, kan være medvirkende til et mindre forbrug. Det kan tænkes ind i en skattereform, hvor afgifterne hæves på det, der gør danskerne usunde og øger omkostninger til behandlinger i sundhedsvæsenet. Højere afgifter skal få danskerne til at fravælge sodavand, slik, mættet fedt, tobak og alkohol. Forebyggelse handler om at leve sundt og træffe sundere valg.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Symbolpolitik og populistisk lovgivning, der ikke har en nævneværdig effekt mod afrikansk svinepest. Vi mennesker, er efter mange eksperters mening en langt større smittebærer end vildsvin og flåter. Vi skulle istedet sætte ind med et større fokus på den nødvendige hygiejne samt hæve standarden for håndtering af affald på de danske rastepladser.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så vidt det er muligt, både teknisk samt økonomisk er det klart at foretrække, da højmaster ikke vil forskønne den danske natur.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 141 Radikale Venstre in total 1129

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg ganske enkelt gerne vil være med der, hvor beslutningerne bliver taget. Jeg vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af mit lokalområde og præge min kommune i en retning, hvor der er fokus på børn, skole og uddannelse samt et godt psykisk arbejdsmiljø for medarbejdere.

Billund Kommune er på mange områder en god kommune og er lykkes med mange ting – men der er stadig områder, hvor vi trænger til at blive endnu bedre. Vi skal være en sammenhængende, autentisk og handlekraftig kommune.
Vores budgetter skal arbejde for kerneopgaverne, et godt ældreområde, dagtilbud og skolevæsen, og en forvaltning, der samarbejder på tværs uden at stirre sig blind på opfyldelse af egen budgetoverholdelse - så borgerne får en værdig og brugbar service. Vi skal arbejde med et helhedsorienteret syn på familier, der har brug for kommunen på tværs af afdelinger.

Uanset hvilket parti, der er i absolut flertal, er det en usund tilstand for den demokratiske debat. Mit ønske er dialog og samarbejde – på tværs i byrådet - mere samskabende borgerinddragelse og en tydelig retning for arbejdet med helhedsorienterede indsatser i kommunen (silo og ”plejer” skal væk). Vi skal træffe beslutninger, der er gennemtænkt og debatteret, vi skal på tværs sikre kvaliteten og den praktiske udførelse af tilbuddene i Billund Kommune. Hvis vi skal lykkes med ambitionerne, skal de følges af ressourcer.
Vi skal væk fra kun at drøfte budgetter ud fra forvaltningens nøgletal til en praksis, hvor vi tør inddrage de personer, der mærker nøgletallene på egen krop.

Der skal fokus på et bedre psykisk arbejdsmiljø i hele Billund Kommune – vi skal udvikle en robust og ressourcestærk kultur i hele kommunen. Trivsel, dialog og samarbejde skal på dagsordenen. Tryghed, værdighed, respekt og tid til dialog for medarbejdere og de borgere, de er i kontakt med, uanset alder. Og det er vigtigt, at vi sikre at medarbejderne er involverede i strategierne – hvis vi fremover vil bedre i mål med at implementerer dem....

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen er økonomisk afhængig af store selskabsskatte-indtægter fra LEGO. Kommunen bør derfor for at holde på LEGO imødekomme de krav, LEGO måtte have, om fx tilladelser til byggeri mv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bruges for mange penge til udvikling af Billund by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det kan blive nødvendigt at lukke folkeskoler i Billund Kommune i den kommende byrådsperiode.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Voksenudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsessuppleant Radikale Venstre, Billund

Uddannelse

2013 - 2016

Cand.pæd. Pædagogisk psykologi, Aarhus Universitet

2008 - 2011

Narrativ Terapeut, Dispuk, Århus

Erhvervserfaring

2017 - nu

Indehaver & cand.pæd.pæd.psych. DNA Erhvervspsykologi
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Byrådsmedlem Billund Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Voksenudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsessuppleant Radikale Venstre, Billund

Uddannelse

2013 - 2016

Cand.pæd. Pædagogisk psykologi, Aarhus Universitet

2008 - 2011

Narrativ Terapeut, Dispuk, Århus

Erhvervserfaring

2017 - nu

Indehaver & cand.pæd.pæd.psych. DNA Erhvervspsykologi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik