PERSONPROFIL

Dan Skjerning

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 8. december 1968 I et forhold 3 børn

A

Dan Skjerning (S) har siden 2005 været byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han har været formand for Børne- og Familieudvalget siden 2007. Skjerning startede sin kommunalpolitiske karriere, da han i 2001 blev byrådsmedlem i Børkop Kommune.

Skjerning er uddannet typograf, og han har fra Jelling Lærerseminarium uddannet sig til lærer. Han er bestyrelsesformand i DGI Sydøstjylland. Privat har Dan Skjerning tre børn, og er bosiddende i Børkop.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1190 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1269 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil nogle stærke børnemiljøer, hvor fremtidens "guld" kan blive nysgerrige og få lyst til både trivsel og læring.

Vi skal forebygge og sørge for en tidlig indsats overfor de borgere, der bliver ramt af svære tider, og det uanset om det er jobbet, familien eller egne vilkår der svækkes.
Fællesskabet kan sagtens i et land som Danmark og en skøn kommune som Vejle hjælpe i disse livskriser.

Jeg vil en kommune med gode muligheder for bevægelse. Bevægelse i både fysisk og psykisk forstand, hvor foreningslivet, vores kulturinstitutioner, biblioteker og lignende spiller en vildt væsentlig rolle.

Vejle har den smukkeste natur og de bedste forudsætninger for en stærk turisme og et udeliv, hvor alle både nær og fjern får glæde af det bedste kommunen kan byde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skole og dagtilbud skal være et indsatsområde. Det er vores fremtid og bedste investering.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler gode og billige lejemål i hele kommunen.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et problem hvis de private aktører kun gider opgaver der hvor markedet er tæt og ikke for kompliceret. Det oplever vi for tit. Private aktører der serøst vil indgå på lige fod, sørge for kompetent og uddannet personale er ikke noget problem. At forestille sig et rent privat marked er en utopi. Dertil er moralen for lav ved for mange udbydere.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke investere nok til at følge med til privatbilisme uden det sander til, så vi skal tænke nyt og bruge andre løsninger, Om det så er offentligt eller andet er ikke vigtigt

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ses som en forebyggende og sundhedsfremmende indsats

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge alle penge klogt på aktiv kunst og kultur med borgerne

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En omfordeling så vi har mere forebyggende indsatser er nødvendigt

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge fylder uendeligt lidt i Vejle Kommune.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er simpelthen urigtigt. Det har ikke medført nogen kvalitets forbedring noget sted. Max et alternativt tilbud

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres i hurtige indsatser til genoptræning, så bruger vi pengene klogt

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis færre elever i klasserne er lig med flere hænder fra kompetent personale, så er det et klart ja

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af landets absolut laveste personskatter, og vi har en skarp og effektivt drevet kommune. Yderligere skatte nedsættelse vil klart være forringelse, og det er et nej herfra.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på de borgerskabet initiativer, så der i fællesskab løftes bedre og mere

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver bidende nødvendigt

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke vi gør andet end det vi hele tiden har gjort, så kan vi ikke få plads til bilerne. Der skal investeres i alternative transport former.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rum og plads til at tænke os om og passe på naturskønne områder

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere klogt i kultur og idræt. Det skal være investeringer der skaber flere aktive og ikke flere tilskuere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En omfordeling så vi har mere forebyggende indsatser er nødvendigt

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god indsats og der skal sættes det nødvendige af men ikke mere end vi gør i dag medmindre der er flere borgere med behov

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilkøb drejer sig ikke om den basale ydelse. Tilkøb af ydelser er kun til opgaver der ikke ville være løst i forvejen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er det helt afgørende at vores regionale indsats styrkes, ellers bliver den kommunale umulig at løse

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tættere på de nuværende virksomheder og støtte dem, så kommer der også nye til, når det rygtes at vi behandler de nuværende pænt

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af landets absolut laveste skattetryk, så det er ikke skattespørgsmål der er mest presserende

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Byrådsmedlem Børkop Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2016 - nu

Bestyrelsesformand DGI Sydøstjylland

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Jelling Lærerseminarium
Akademiuddannelse Typograf, Schweitzer Bogtrykkeri Vejle

Erhvervserfaring

Lærer Vejle Ungdoms Skole
Formand DGI Sydøstjylland DGI
A

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Byrådsmedlem Børkop Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2016 - nu

Bestyrelsesformand DGI Sydøstjylland

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Jelling Lærerseminarium
Akademiuddannelse Typograf, Schweitzer Bogtrykkeri Vejle

Erhvervserfaring

Lærer Vejle Ungdoms Skole
Formand DGI Sydøstjylland DGI

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik