PERSONPROFIL

David Gulløv

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Spidskandidat i Fredericia

Født 7. januar 1977 i Fredericia Gift 2 børn Bor i Fredericia Kommune

C

David Gulløv (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Fredericia kommune. David Gulløv blev ikke valgt ind.
Han har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2013. David Gulløv er bestyrelsesmedlem og kasserer for partiets vælgerforening i Fredericia.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

David Gulløv er uddannet skolelærer, og han har i flere år arbejdet som folkeskolelærer. Desuden sidder han som Formand for Fredericia KFUM Boldklub samt bestyrelsesmedlem i FC Fredericia. Privat er David Gulløv bosat i Fredericia. Han er gift, og han har to børn.

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Bedre kvalitet i Folkeskolen
Mere selvbestemmelse til skolerne og respekten skal tilbage til lærerrollen.
Eleverne skal have bedre skoledage, med størrer trivsel og styrket faglighed i timerne.
Børnene skal have mere tid til fritid. Der skal være tid, plads og energi til at dyrke fritidsinteresser, og indgå i det danske foreningsliv.

Forebyg ungdomskriminalitet.
Vi skal have skabt et samfund hvor færre unge bliver tiltrukket af den kriminelle løbebane.
Dette gøres bl.a. ved at skabe et godt og sundt ungdomsmiljø, med aktiviteter og muligheder, der er attraktive for de unge.
Familierne skal have bedre rammer for at opdrage og være nærværende hos deres børn og unge, da familien er den væsentligste del af børnenes dannelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ALDRIG på kompromis med kvaliteten og sikkerheden for borgerne.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 314 Det Konservative Folkeparti in total 673
KV 2013 Personlige stemmer 156 Det Konservative Folkeparti in total 1314

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg tror på at livet har værdi, og familien er en væsentlig ramme for et godt liv. Fredericia skal være en by hvor hele familien oplever at det er værd at bo. Her skal vi tilbyde de bedste muligheder i forhold til arbejdspladser, institutioner, skoler og fritid.
*De første år af et barns liv er afgørende for barnets livskvalitet og fremtid. Institutioner og skoler skal sikres ordentlige forhold, både i form af voksne til at løfte opgaverne, men også i form af meningsfulde udviklingsmuligheder og rammer.
i skolerne vil jeg indføre CO-teaching hvor to voksne (fx lærer og pædagog) samarbejder om HELE undervisningen - så ALLE elever bliver udfordret.
*Fredericia kommune bør støtte og løfte det lokale erhvervsliv. Dette skaber arbejdspladser til fredericianerne.
Dækningsafgiften SKAL fjernes helt.
Arbejdsopgaver som udføres i Fredericia Kommune, bør som udgangspunkt varetages af lokale virksomheder.
Vi skal facilitere bedre muligheder for opstart af virksomheder i Fredericia Kommune.
*Fredericias kultur og fritidsliv er en vigtig del af byens fremtid.
Vi udvikler os gennem sociale fællesskaber i fritiden. Vi skal tilbyde sunde og gode forhold til klubber, foreninger og ungdomsmiljøer.
Fredericia blomstrer, især på musiksiden. Med et Voldcenter kan vi udbrede kendskabet til vores by og vores historie. Større fokus på Kunst, musik og lignende, gør Fredericia mere levende

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Længst muligt i eget hjem er ønskværdigt, men IKKE med tvang. Det handler om længst muligt i eget liv.

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fredericia er en industriby. Det vi skal er fortsat at sikre og kontrollere sikkerheden og foranstaltningerne i byen virksomheder, både dem tæt på bymidten, og dem længere væk.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis den kollektive skal fungere og konkurrere med den private trafik, kræver det store investeringer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Foreningslivet er en væsentlig medspiller i Fredericias sociale udvikling.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være med til at sikre kulturelle tiltag i kommunen, men jo flere private aktører jo bedre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvordan pengene skal fordeles, vil ALTID være et spørgsmål om de aktuelle behov.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig først og fremmest om integrationen. Hvis vi på en god og ansvarlig måde får flygtningen integreret, så vil de være en del af byens ressourcer.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi SKAL huske at det er mennesker der skal behandles med respekt og værdighed. Konkurrence er vigtigt for hele tiden at sikre det højst mulige serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvordan pengene skal fordeles, vil ALTID være et spørgsmål om de aktuelle behov. Genoptræning er vigtigt, men det er forebyggelse også.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke KUN antallet af elever der kommer an på. Det drejer sig om den generelle fordeling af ressourcer på skolerne, og de rammer som skolerne dermed har at arbejde med.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen overfor arbejdsløse skal styrkes. Det skal dog huskes, at det er mennesker vi taler om.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog IKKE på bekostning af serviceniveau.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvordan pengene skal fordeles, vil ALTID være et spørgsmål om de aktuelle behov.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er billigere at forebygge, end at end at udbedre efterfølgende. Forebyggelsen skal ske i samarbejde med institutioner og skoler, samt erhvervslivet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges ressourcer på at sikre gode og trygge cykelstier - Men det SKAL give mening.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være med til at sikre kulturelle tiltag i kommunen, men jo flere private aktører jo bedre.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvordan pengene skal fordeles, vil ALTID være et spørgsmål om de aktuelle behov. Jeg vil gerne mere hjælp og støtte i forbindelse med demens.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Fredericia Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kasserer Det Konservative Folkeparti, Fredericia

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem FODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS

2014 - nu

Formand Fredericia KFUM Boldklub

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

2014 - nu

Folkeskolelærer Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Fredericia Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kasserer Det Konservative Folkeparti, Fredericia

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem FODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS

2014 - nu

Formand Fredericia KFUM Boldklub

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

2014 - nu

Folkeskolelærer Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik