PERSONPROFIL

Dorte Søndermølle

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

1 barn

B

Dorte Søndermølle var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Dorte Søndermølle blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet folkeskolelærer og har en diplomuddannelse i Almen pædagogik. Hun har 21 års erfaring i at arbejde med børn og unge som underviser i folkeskolen, på efterskole og på ungdomsuddannelser. Nu arbejder hun som studievejleder på ungdomsuddannelserne EUD, EUX og HHX i Vejle.
Hun har været aktiv håndboldspiller og har sideløbende med uddannelse og arbejde udført frivilligt arbejde herunder været træner i håndbold og fodbold, været spejderleder og instruktør på håndboldkurser. For øjeblikket er hun formand for bestyrelsen i hendes søns børnehave.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 493 Radikale Venstre in total 2525

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for...

Styrkelse af folkeskolen.

Flere penge til skolerne, der sikrer flere voksne pr. barn.

Fokus på undervisning, mere tid til forberedelse og samvær med børnene.

Jeg tror på lærerne.

Mere selvstyre til skolerne

Højere normering i vores daginstitutioner. Flere voksne pr. barn er en forudsætning for en sund udvikling af vores børn.

Større fleksibilitet i vores pasningstilbud er nødvendigt for et velfungerende familieliv og arbejdsmarked.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler altid om prioriteringer. Det er tid til at give vores skoler fuldt fokus og dermed også ressourcer. Vi SKAL investere i uddannelse og vores børn.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der kan laves nogle gode løsninger, hvor man kan sikre kvalitet, pris og nødplan hvis firmaet går konkurs, således de ældre altid er sikret deres hjælp og ikke pludselig står uden, så ser jeg det som en sund konkurrence.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er kommet et stort skridt med de nye sorterings regler.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en menneskelig forpligtelse til at tage os af de mest udsatte i vores kommune.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er/bliver en ressource, når de integreres i samfundet og dermed får mulighed for at bidrage hertil.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienten er for høj. Specielt i indskolingen. En lavere klassekvotient f.eks. 18- 20 i klasserne, vil skabe mere voksentid/lærertid til det enkelte barn. To lærerordning kan også bruges som et alternativ, dog er det for de mindste børn vigtigere med mindre grupper og dermed en lærer og derfor prioriterer jeg de mindre klasser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledige bliver hurtig aktiveret af Jobcenteret og sendt i aktiveringstilbud eller forløb med henblik på uddannelse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en lav skatteprocent.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er altid det bedste - både menneskeligt og for systemet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør sikres sikre skoleveje. Cykelstier skal medtænkes ved nye udstykninger og ikke spares væk.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Færre børn pr. voksen. God voksenkontakt er med til at stimulere barnets læring, personlige og sociale udvikling.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kandidat i Vejle

Uddannelse

Folkeskolelærer og diplomuddannelse i almen pædagogik Aalborg Seminarium og Danmarks Pædagogiske Universitet Aarhus

Erhvervserfaring

Studievejleder Campus Vejle
B

Politiske hverv

Kandidat i Vejle

Uddannelse

Folkeskolelærer og diplomuddannelse i almen pædagogik Aalborg Seminarium og Danmarks Pædagogiske Universitet Aarhus

Erhvervserfaring

Studievejleder Campus Vejle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik