PERSONPROFIL

Eva Kjer Hansen

Venstre

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 22. august 1964 i Aabenraa 3 børn Bor i Aabenraa Kommune

V

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • EU

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2018 - 2019

Minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde Venstre

2015 - 2016

Miljø- og fødevareminister Venstre

2011 - 2015

Formand for Europaudvalget Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre

2007 - 2010

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

2004 - 2007

Socialminister og minister for ligestilling Venstre

2002 - 2004

Formand for Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig Folketinget, Venstre

1994 - 1999

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre

1990 - 2007

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Venstre
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre
Stedfortræder i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Venstre

Uddannelse

Cand.polit Københavns Universitet

1990 - 1991

Tillægsuddannelsen Danmarks Journalisthøjskole

1980 - 1983

Aabenraa Statsskole

1978 - 1980

Rødekro Skole

1971 - 1978

Hellevad Skole
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2018 - 2019

Minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde Venstre

2015 - 2016

Miljø- og fødevareminister Venstre

2011 - 2015

Formand for Europaudvalget Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre

2007 - 2010

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

2004 - 2007

Socialminister og minister for ligestilling Venstre

2002 - 2004

Formand for Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig Folketinget, Venstre

1994 - 1999

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre

1990 - 2007

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Venstre
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre
Stedfortræder i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Venstre

Uddannelse

Cand.polit Københavns Universitet

1990 - 1991

Tillægsuddannelsen Danmarks Journalisthøjskole

1980 - 1983

Aabenraa Statsskole

1978 - 1980

Rødekro Skole

1971 - 1978

Hellevad Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik