PERSONPROFIL

Feline Christensen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 15. oktober 1998 I et forhold

A

Feline Christensen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Feline Christensen blev ikke valgt ind.

Beslutning om at jagte en kommunalpolitisk karriere, blev truffet i en alder af 17 år. Feline Christensen blev student i sommeren 2017.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 203 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for

Optimering og udbredelse af tilbud til unge med psykiske udfordringer
I Vejle Kommune har vi fine eksisterende tilbud til unge med psykiske udfordringer. Det er positivt, men vi kan gøre det bedre! Tilbuddene skal være let tilgængelige for de unge. Der skal sikres en god oplysning omkring tilbuddene på bl.a. ungdomsuddannelserne og andre steder, hvor unge samles. Tilbuddene skal udvides – der skal IKKE være en begrænsning på, hvor meget hjælp man kan få. Det skal være en individuel vurdering, som sikrer, at alle unge får netop den hjælp, der er behov for.

Flere, bedre og billigere boliger i Vejle med særlig vægt på studie- og ungdomsboliger.
Vejle skal være en studieby med plads til unge mennesker, derfor skal der også være plads på boligmarkedet. Der skal ikke blot være flere studieboliger - De skal også være billigere og inde i byen. Der skal være plads til alle i Vejle Kommune også de studerende, specielt med en kommende politiskole skal billigere studieboliger sikres. Udover dette skal der også skabes flere billige almene- og ældreboliger.

Forbedring af den offentlige transport med fokus på NATBUSSER
Vejle kommune har et ansvar overfor vores unge mennesker og deres forældre - Man SKAL kunne komme sikkert hjem med offentlig transport om natten Der kører næsten ingen natbusser, kun til Hedensted og Fredericia – det er slet ikke godt nok. VI kan gøre det meget bedre! Vejle Kommune skal være et sted, hvor man nemt kan komme rundt ikke blot i dagtimerne, men også om natten.

En bedre overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.
Vi skal i Vejle kommune sikre, at alle unge får den nødvendige vejledning, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Dette kan vi gøre gennem mere oplysning både omkring de eksisterende tilbud og om de forskellige uddannelser. Jeg vil kæmpe for, at Vejle kommune også vil tilbyde vejledning fra erhvervsuddannede vejledere – Der SKAL mere fokus på de erhvervsfaglige uddannelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Gymnasial uddannelse

Erhvervserfaring

Pædagogmedhjælper Vejle Kommune
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Gymnasial uddannelse

Erhvervserfaring

Pædagogmedhjælper Vejle Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik