PERSONPROFIL

Flemming Kjærulf

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Nyborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 14. august 1951 i Brahetrolleborg Gift 3 børn

V

Flemming Kjærulf var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Nyborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark . Flemming Kjærulf blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Flemming Kjærulf (V) var byrådsmedlem 2013 - 2017 i Nyborg Kommune for Venstre. Han var næstformand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt af Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Flemming Kjærulf er HD i udenrigshandel fra Copenhagen Business School, og han var direktør for Nyborg Forsyning og Service fra 2001 til 2012. Senere er han bl.a. blevet udpeget til sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten. Privat er Flemming Kjærulf gift og far til tre voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 47 Venstre in total 9183
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 132 Venstre in total 5911

Mærkesager

  • Sundhed
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

I den kommende periode vil jeg arbejde for at styrke Nyborg som bosætningskommune. Det skal ske ved fortsat at tale Nyborg op og specielt at få andre til at gøre det samme. Samtidig skal vi være lydhøre overfor borgernes ønsker til den kommunale service. Det behøver slet ikke at være ”send flere penge”. Vi har i den forgangne periode haft gode erfaringer med borgerinddragelse på en lang række områder.
Jeg vil også styrke erhvervslivet. Industrivirksomhederne behøver ikke at ligge i kommunen. Det rækker at medarbejderne bor her, lever her og betaler deres skat her. Landbruget derimod er kommunens vigtigste erhverv og kan ikke flytte. Derfor skal vi på alle måder støtte vilkår og udvikling for landbruget både jordbrug og dyrebrug herunder også pelsdyravl og de mange leverandører og forædlingsvirksomheder. Det skal ske ved en stadig kamp mod unødige regler og begrænsninger. Fiskeriet er en vigtig aktivitet på vores havn og skal bevares og gerne styrkes.
Den gode økonomi skal fortsat være i højsædet og føre til at vi i de kommende fire år kan tage fat på at sætte skatten ned.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Eleverne i Nyborgs folkeskoler skal have skattebetalt skolemad.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Børnene i Nyborg Kommunes daginstitutioner skal have økologisk mad, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nyborg Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nyborg har i dag veludviklede sorteringssystemer som svarer til mulighederne for genanvendelse. Når øget genanvendelse bliver teknologisk og økonomisk muligt skal sorteringsordningerne naturligvis tilpasses

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke to alternativer der stilles op. Man kan sagtens have begge dele

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1111 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

I den kommende periode vil jeg arbejde for at styrke Nyborg som bosætningskommune. Det skal ske ved fortsat at tale Nyborg op og specielt at få andre til at gøre det samme. Samtidig skal vi være lydhøre overfor borgernes ønsker til den kommunale service. Det behøver slet ikke at være ”send flere penge”. Vi har i den forgangne periode haft gode erfaringer med borgerinddragelse på en lang række områder.
Jeg vil også styrke erhvervslivet. Industrivirksomhederne behøver ikke at ligge i kommunen. Det rækker at medarbejderne bor her, lever her og betaler deres skat her. Landbruget derimod er kommunens vigtigste erhverv og kan ikke flytte. Derfor skal vi på alle måder støtte vilkår og udvikling for landbruget både jordbrug og dyrebrug herunder også pelsdyravl og de mange leverandører og forædlingsvirksomheder. Det skal ske ved en stadig kamp mod unødige regler og begrænsninger. Fiskeriet er en vigtig aktivitet på vores havn og skal bevares og gerne styrkes.
Den gode økonomi skal fortsat være i højsædet og føre til at vi i de kommende fire år kan tage fat på at sætte skatten ned.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kører særdeles fornuftigt nu og der er p.t. ikke et frit marked for ambulancetjenester. Det kan være et det bliver muligt på sigt

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nu gennemført tre juridiske undersøgelser som viser at en erstatningssag næppe vil føre til noget

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne har de penge de har. Hvis man skulle bruge mere på kollektiv trafik skulle man bruge mindre på sundhed

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

kravet er jo bortfaldet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer kan være gode for den enkelte, men de nedsætter ikke ventetiden det offentlige sygehusvæsen

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Råstofferne er en ikke fornybar ressource. Derfor skal man være særdeles restriktiv med tilladelserne.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Venstre

Uddannelse

1980 - 1983

HD Udenrigshandel, Copenhagen Business School
Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

2001 - 2012

Direktør Nyborg Forsyning og Service
V

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Venstre

Uddannelse

1980 - 1983

HD Udenrigshandel, Copenhagen Business School
Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

2001 - 2012

Direktør Nyborg Forsyning og Service

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik