PERSONPROFIL

Flemming Leer Jakobsen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 10. juli 1968 i Jersie, Solrød Single Bor i Vejle Kommune

Ø

Flemming Leer Jakobsen (EL) var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Enhedslisten ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han er førtidspensionist. Derudover er han formand for SIND Vejle.
Flemming er tidligere FN-soldat udsendt til Namibia 1989-90. Han har tidligere også arbejdet som adhoc projektmedarbejder i Muskelsvindfonden.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Stem på Enhedslisten, hvis du ønsker et opgør med denne tids nedskæringspolitik. Hvis du ønsker mere socialisme. Hvis du ønsker mere socialt ansvarlighed. Hvis du ønsker, at klimaet skal øverst på dagsordenen. Hvis du ønsker, at der skal være mulighed for markante ændringer & forbedringer overalt i samfundet. Vi har fundet finansieringen modsat de borgerliges automatreaktioner.

Men husk at stem. Det er et af de mest vigtige valg. & hvis du vælger sofaen på valgdagen. Så tak for øget indflydelse til os, der stemmer.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at optjene dagpengeret. Det er en god måde at sikre, at flere har et nødvendigt livsgrundlag. Men der skal også ses på den udhuling af dagpenge, hvor folk idag får en mindre andel udbetalt i dagpenge i forhold til arbejde. Dagpenge er blevet udhulet.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor er omdrejningspunktet for Enhedslisten. Så kan vi alle igennem valg være med til at sætte præg på udformningen & kontrol med de brugte midler. & vi skal sikre, at ingen offentlige ansatte nedslides på grund af manglende kollegaer. Faktisk bør vi sikre, at alle offentlige ansatte kan blive i deres job indtil pensionsalderen på 67 år. Der skal være ordentlige arbejdsvilkår.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdere i Danmark skal følge de danske overenskomster. Der skal ikke ske social dumping. Hverken i bygge-, transport- eller restaurationsbranchen.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at medicinpriser ikke bliver for høje. Det er en udfordring i Sundhedsvæsnet, som vi skal tage hånd om. Uheldigvis er Seruminstituttet blevet solgt. Det var en uklog beslutning. Der skal åbnes for, at sygehuse selv kan fremstille forskellige ukomplicerede medicintyper.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling vil forhindre udsatte i at søge den nødvendige hjælp. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp uanset fysiske eller psykiske sygdomme. Det kan risikere at selv små ufarlige sygdomme som en lungebetændelse kan koste dem livet. Idag har nogle ikke engang råd til receptpligtig medicin p.gr.a. kontanthjælpsloftet.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bare en smart måde, som de borgerlige vil bruge til at underminere det offentlige sundhedsvæsen. Private tager bare de lette operationer / opgaver. & lader det offentlige stå med de dyre patienter.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være slut med historier, om at folk flytter til Sverige eller Tyskland for at kunne få ægtefælle til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor er etniske minoritereter blevet en boksebold ? Det er ganske forfærdeligt at være øjenvidne til. At det bliver brugt indirekte i forbindelse med Finlandsparken for at forandre det er usmageligt. Alle skal have ret til en god & billig bolig. & alle skal sikres deres menneskerettigheder.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten er imod dobbelt straf til indvandrere eller flygtninge. Hvorfor skal de straffes dobbelt for en kriminalitet, som danske statsborgere kun får eventuel fængsel for ? Det er en betænkelig tilgang. Vi skal værne om alle menneskers menneskerettigheder. Uanset oprindelse.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især kontanthjælpsloftet har været medvirkende til, at flere idag ikke har råd til dagligdags fornødenheder. Der findes facebook grupper, hvor folk anonymt tigger om hjælp til alt fra tandpasta til mad. & det er politisk bestemt af et flertal. Der er 1.220 fattige børn i Vejle kommune. Det kan vi ikke være bekendt i 2019.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kig på Jobnet.dk 24.748 ledige stillinger til 151.219 aktive CV´er. (12. marts 2019) & sig så det igen. Folk vil gerne arbejde. Vi skal opkvalificere, efteruddanne & sikre skåneforhold. Dermed kan vi også inkludere de mennesker med handicap, der idag ikke kan finde arbejde. Hvad enten om folk "bare" er arbejdsløs, blind eller psykisk handicappet. Så skal der være plads til alle. En måde kunne være en 30 timers arbejdsuge, hvis arbejdsmarkedets parter er enige.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, den skaber fattigdom både blandt voksne & børn. Desværre hører vi om eksempler, hvor folk ikke køber receptpligtig medicin på kontanthjælp. Det er jo ganske uholdbart. Samtidigt tigger folk anonymt om hjælp på facbook om alt fra hygejnebind til mad. Det er ikke værdigt. Især ikke når det er politisk bestemt. Det er 2019, ikke 1919.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væk med de nationale tests. Der går for meget tid med at forberede test. Det kan måske også være årsagen til den stigning i antallet af indlagte børn i psykiatrien. Derfor giver det god mening at holde igen med brug af karakterer & nationale tests.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kammet over. & desværre skaber det nogle steder uro. Vi skal tage ordenligt vare på børn med både fysiske & psykiske handicap. Der skal være de nødvendige ressourcer til børn med store udfordringer. Heldigvis er det idag lovpligtigt, at alle skoler skal sætte ind mod mobning.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har været for meget. Det har desværre gjort, at der er mindre overskud til andre fritidsaktiviteter. Enhedslisten bakkede op om lærerne i 2013 både aktivt, men også i Folketinget. Her stemte vi som det eneste parti imod lovindgrebet i Lov409. Det er arbejdsmarkedets parter, der skal forhandle løn. Det skal ikke fastsættes ved lov.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare 65 år som folkepensionsalder. Der skal indføres en 30 timers arbejdsuge, hvis arbejdsmarkedets parter er enige. Vi har råd til at finansiere det. Samtidigt skal budgetloven fjernes. Den sætter loft over udgifterne for kommuner & regioners udgifter. Det er den reelle årsag til nedgang i antallet af hjemmehjælp eller praktisk hjælp.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er råd til det hele. Bare afskaf den budgetlov, der lægger loft over kommuners udgifter. Nogle kommuner har mange penge, som de idag ikke må bruge på velfærd. Det giver ingen mening, at folk så ikke kan få den nødvendige hjælp.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har aldrig været rigere i Danmark. Vi har råd til velfærd. Vi skal have fjernet den budgetlov, der ligger loft over udgifterne i kommuner & regioner.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er forskellige udfordringer alt efter egn & befolkningen. Derfor er det en god idé, at kommunerne er med til at udligne de forskelle. Hjælp skal ikke være afhængig af, om kommunekassen har de nødvendige penge til rådighed.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal betragtes som et bidrag som tak for, at de har fået gratis adgang til folkeskole, sundhedsvæsen & andre offentlige velfærdstiltag som en videregående uddannelse.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være billigere at leve sundt. På den måde reducerer vi også mange livstilssygdomme. Det giver større livskvalitet. Men om det nødvendigvis skal være med højere moms på andre varer må undersøges.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et højt lønniveau giver også flere penge i skatteindtægter. Samtidigt er det jo med til at sikre, at vi har ressourcer i det offentlige til omfordeling fra rig til udsatte familier.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bare om at komme igang. Ved OK18 forhandlingerne lockoutede regionerne sygehus afdelinger. 52 procent af de sygehusafdelinger blev fjernet igen. Der var simpelthen ikke nok personale. Under lockout må der ikke udføres overarbejde eller bruges vikarer. Alt for mange falder igennem på grund af stor arbejdsbyrde for de ansatte i det offentlige. Vi har råd til velfærd. Vi har ikke råd til at lade være.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er afhængige af, at alle bidrager til det offentlige. Hvad enten det er firmaer eller os selv som private. Desværre har vi set, at Vejle Byråd har sænket dækningsafgiften. Dermed betaler virksomheder mindre for deres brug af veje & andre offentlige tilbud. Der skal sættes ind med skattekontrol for at fange de virksomheder, der ikke betaler det rigtige i skat.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi hører desværre om flere børn, der lever i fattigdom. Vi ved, at fattigdom øger risikoen for psykisk sygdom. Det kan vi i 2019 ikke være bekendt som samfund.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går ind for den universielle velfærdsmodel. Alle skal have adgang til de samme ydelser uanset indkomst. På den måde har vi en kontrakt, der kan tage vare på de socialt udsatte. Ingen skal hverken efterlades på perronen eller som hjemløs. Det må være et mål. Det er velfungerende familier med til at støtte igennem skatten. Det skal ikke ske igennem frivillige, men fra det offentlige. Dermed sikrer vi, at alle får den nødvendige hjælp.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint som det er idag. Men der skal sættes ind med større kontrol, så det ikke kan lade sig gøre at købe øl eller vin for mindreårige.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt bidrag, som kan være med til at hjælpe ulande. Men at integrationsydelse / hjemsendelsesydelse & udgifter til flygtninge betales over U-landsbistanden er jo helt horribelt. (Enhedslisten ønsker at erstatte integrationsydelse/ hjemsendelseydelse med kontanthjælp). Det er ikke U-landsbistand. Det er rent danske udgifter. Det skal der rettes op på.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke finde os i territoriale krænkelser i luften, hvis det skulle ske. Men vi skal heller ikke benytte det som grundlag for militær oprustning. Annektering af Krim halvøen er en krænkelse af folkeretten. Det skal vi på ingen måde acceptere. Vi skal også påtale krænkelser af menneskerettigheder i Rusland. Men ikke kun i Rusland. Vi skal værne om menneskerettighederne.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal foregå i FN-regi. Men kun fredsbevarende opgaver. Jeg var udsendt sygepasser til Namibia i det danske kontingent i 1989-90, hvor det faktisk lykkedes at skabe et demokrati ved fri & fair valg. FN er værd at stå vagt om. Vi har en arv at løfte der. Der skal ikke bruges flere penge på forsvaret.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk skal tilbage i samfundet efter end straf. Pension Skejby modellen med både afsonere & studerende giver mindre tilbagefald til kriminalitet. Det giver god mening. Vi skal opbygge folk. Samtidigt står mange med en stor gæld efter endt afsoning. Det kan være medvirkende til at de begår kriminalitet igen. Det bør overvejes om, der ikke kan laves en anden model.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, Der er løbende blevet indført højere straframmer. Indfør Pension Skejby modellen, hvor afsonere lever side om side med studerende. Det fører til mindre tilbagefald til kriminalitet. Det er forebyggende. Samtidigt skal der effektivt hjælpes, hvor kriminaliteten skyldes narkomisbrug.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn under 15 år skal ikke straffes. De skal hjælpes på vej med socialpædagogisk tilgang.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal spare på vore ressourcer. & det må gerne ske i offentlige selskaber, så pengene bliver i det offentlige til gavn for os allesammen. Det vil helt sikkert også motivere flere til at sortere endnu mere end vi gør idag.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forureneren betaler. Så kan vi sikre flere midler til at tage hånd om klimaet. Vi skal leve op til Paris aftalens mål om højst 1½ grads stigning. Der er grønne afgifter en måde at nå det på.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten ønsker at det skal være billigere at skifte til el biler. Samtidigt skal der være roadpricing, hvor det er antal kørte km der bestemmer udgiften. Det skal være dyrere i byer. Den kollektive trafik skal opgraderes som modsvar for at få flere væk fra bilerne. Men ingen får flere udgifter idag ved en kommende udskiftning til elbiler. Enhedslisten vil give offentligt tilskud til udskiftning til el-biler.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør vi kunne tage hånd. Vi har en international forpligtigelse, der går helt tilbage til dagene efter anden verdenskrig. Vi skal give asyl mod forfølgelse. Vi skal stå vagt om menneskerettighederne. Vi skal værne om menneskerettighederne. Lejre i Nordafrika kan være svære at sikre den fornødne hjælp. De kan pludselig vokse gigantisk, hvis der opstår krig eller katastrofer. Vi skal også arbejde på bedre forhold igennem U-landsbistand, konfliktmæglig samt adgang til afsætning af deres varer.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod, Det har ført til, at hjemmeværnet nu idag udfører politiopgave. Det er et skred rent retspolitisk.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er den største forhindring for, at vi kan få socialisme herhjemme. Dens bestemmelser om liberalisering ødelægger stille & roligt danske velfærdsgoder. Senest jernbanedriften, som det ser ud til skal "konkurrenceudsættes". Læren fra dansk enegang om transfedtsyre viser, at det kan & skal kunne lade sig gøre. EU skal ikke forhindre, at vi kan sikre os mod skadevirkninger.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatteskandalen skyldes et virkelig dårlig politisk håndværk, der har efterladt os med et kæmpe skattehul. Det skyldes politisk vedtagne ændringer. Der er mange offentlige ansatte, der virkelig er effektive. Men det er jo svært at effektivisere en pædagogs arbejde i en institution. Desværre har de også været udsat for besparelser hen over en lang årrække.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd skal organiseres i kommuner & regioner. At udlicitere giver en yderligere fordyrelse. Tag bare oprettelsen af et regionalt ambulance selskab her i Region Syddanmark. Her sparer Region Syddanmark i forhold til Falcks priser.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle steder i det offentlige er kommuner & regioner idag så skarpt skåret ind til benet. Effektiviseringskrav fører til gradvis udhuling af kommuner & regioners budgetter. Fjern budgetloven, der sætter stramme lofter over alle udgifterne. Vi har aldrig været rigere. Der er råd til velfærd.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ren symbolpolitik. Faktisk skulle fluer udgøre en større risiko for spredning. Samtidigt er der intet vildsvinehegn ved grænseovergange & det kan de såmænd godt finde. Samtidigt kan vildsvine nemt springe op til 1½ meter i luften.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være på sin plads at grave el-nettet overalt. Det er også ud fra forsyningssikkerhed et godt valg.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er minimalt, hvad det har af betydning idag. At folk laver en udflugt ud af en tur til enten Sverige eller Tyskland er mere en familiebegivenhed.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 161 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Psykiatrien i Region Syddanmark skal opprioriteres

Psykiatrien skal sidestilles med det øvrige sundhedsvæsen. Psykiatrien skal gøres mere attraktiv for nye medarbejdere. Der gøres allerede idag meget. Men at psykiatrien i mange år har været underprioriteret økonomisk hjælper ikke på det. Ned med tvang.

Sundhed til alle - afskaffelse af ulighed i sundhed

For kontanthjælpsmodtagere kan det især være en udfordring at komme til undersøgelser i det offentlige sundhedsvæsen. Der har været forlydender allerede før kontanthjælpsloftet, at nogle kontanthjælpsmodtagere bad om at få flyttet møder frem til først på måneden. Så havde de råd til transporten. Reglen om at der kun kan gives transport refusion for afstand over 50 km. skal ikke gælde for de ramte af kontanthjælpsloftet.

Regional medindflydelse

De 2 procents effektiviseringskrav skal afskaffes permanent & ikke kun i 2018. Regionen skal bevares. Regional demokratisk styring af sundhedsvæsenet.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ansatte har mange opgaver. Men de gør et kæmpe stort & godt stykke fagligt arbejde ude på hospitalerne. Netop for at sikre kvaliteten. Men vi skal sikre, at ingen nedslides på grund af det høje arbejdspres. De ansatte skulle gerne holde til jobbet til de går på pension. Det sikrer opsamling af vigtig viden & erfaring til gavn for patienterne.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Syddanmark sparer kr. 60 Mio. om året ved selv at stå for den del af ambulancekørslen, der var udliciteret til BIOS.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis der er mulighed for det.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, som socialist mener jeg, at det er et fælles ansvar at tage vare på de syge. Generelt set synes jeg, at jeres spørgsmål bærer præg af at løbe efter den borgerlige dagsorden. Men jeg ønsker ikke det. Jeg er revolutionær socialist. Vi skal som samfund tage hånd om de socialt udsatte & syge mennesker. Jo før, vi får afskaffet kapitalismen. Jo bedre. Hvordan synes i selv, det går ? Stem på Enhedslisten den 21.11.17 fra kl. 8 til kl. 20 ! Liste Ø. Gerne på nr. 17 i 17 ! #rv17

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke på vilkår. Det vil øge ulighed i sundhed. Kontanthjælpsloftet har givet de socialt udsatte et yderligere skub i den forkerte retning.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er mangel på uddannede læger. Især praktiserende læger. Herunder også en udfordring i psykiatrien i fremtiden. At de ikke er uddannet skyldes dårlig eller manglende politisk ledelse fra de øvrige partier.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Totalt stop for brug af private i det offentlige. Det skal kun være regionen, der står for sygehusvæsenet.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er et supersygehus uden køkken en god løsning ? Læs OUH.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen privatisering af bagvejen. Der skal være fuld demokratisk kontrol med alle dele.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være flere lokale sundhedstilbud. Centralisering i store enheder gør det vanskeligere for socialt udsatte at komme frem. En opprioritering af akutberedskabet tror jeg ikke nødvendigvis vil gå ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en trussel imod vort drikkevand, hvis forurenet jord ikke bliver fjernet. Det skal være staten, der skal betale udgiften for Grindstedværkets statslige godkendte deponering i Kærgårdplantagen. Det skal Region Syddanmark ikke betale. Det koster kr. 100 Mio.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle forsøg på at udsulte den kollektive trafik skal modarbejdes. Når socialismen bliver en realitet kunne vi starte med at køre i venstre side. Bare fordi vi kan beslutte det. På demokratisk vis.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Decentrale ungdomsuddannelser vil være med til at binde folk til det lokale område. Det vil også være til gavn for de lokale samfund, der så ikke bliver affolket. Der skal ske en markant opprioritering rekruttering til SOSU uddannelserne. Ellers kommer der mangel på arbejdskraft for den gruppe i årene fremover.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, Send flere penge finansminister Kristian Jensen. Eller lad regionerne opkræve skat igen, som Enhedslisten ønsker det. Der manglede i august 2017 20 psykiatere i Region Syddanmark i psykiatrien.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringens suspendering af 2 procents effektivisering i 2018 UDEN ekstra økonomiske ressourcer betyder, at der mangler kr. 1.5 Mia. til at takle de flere ældre herhjemme. Det skal være permant stop for 2 procent effektivsering med ekstra penge til sygehusvæsenet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet ny metode til tidligere opsporing af eksempelvis åreforkalkning med ultralyd. Det forebygger blodpropper & sikrer livskvaliteten. Det vil også spare penge, der kan bruges andre steder. Men ikke i alle tilfælde skal der bruges medicin. F.eks. ved højt kolesterol tal, hvor der idag breder sig en tilgang med ændrede kostvaner. Forebyggelse er bedre end at helbrede.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er med til at skævvride samfundet & øger ulighed i sundhed. Det gule sygesikringskort skal gælde for behandling & hjemtransport ved sygdom i udlandet over hele verdenen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdspladserne må meget gerne være offentlige. Også inden for produktion af energi, tandlæger & mange andre ting til gavn for fællesskabet.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages mere hensyn til naturværdier ved råstofudvinding. Tilladelser skal være til lokalt brug & ikke til eksport. Der skal stilles skrappe krav om genetablering af naturområder.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves ordninger med kollektiv trafik med teletaxi i de områder, der reelt idag ikke har kollektiv trafik efter kl. 18. Syge på kontanthjælp skal have gratis adgang til transport til undersøgelser & behandling i sundhedsvæsenet. Idag får alle kun refusion efter de første 50 km - hver vej.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Kontaktperson Enhedslisten Vejle
Tidligere medlem af regionsbestyrelsen, Region Syddanmark

Tillidsposter

2010 - nu

Lokalformand SIND Vejle lokalafdeling

2018 - nu

Medlem af Handicaprådet i Vejle kommune for DH Vejle Vejle kommune

2011 - nu

Medlem af Borger & Netværksrådet Vejle kommune

Uddannelse

1985 - 1987

HH - Erhvervøkonomisk retning Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

Førtidspensionist
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Kontaktperson Enhedslisten Vejle
Tidligere medlem af regionsbestyrelsen, Region Syddanmark

Tillidsposter

2010 - nu

Lokalformand SIND Vejle lokalafdeling

2018 - nu

Medlem af Handicaprådet i Vejle kommune for DH Vejle Vejle kommune

2011 - nu

Medlem af Borger & Netværksrådet Vejle kommune

Uddannelse

1985 - 1987

HH - Erhvervøkonomisk retning Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

Førtidspensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik