PERSONPROFIL

Frederik Bloch Münster

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Født 3. november 1994

C

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig, hvis man ønsker:

-Lavere skat, så man får mere ud af at arbejde.

-Flere uddannelser til hele Syd- og Sønderjylland, så vores landsdel kan blive bedre at bo i.

-Et sundhedsvæsen, der er endnu bedre end i dag, så ingen skal være bange for at miste deres familielæge, og både patienter og personale har det godt og trygt i deres rolle.

En stemme på mig er en stemme på en borgerlig, der ønsker at staten skal være stærk nok til at løfte de svage, men for svag til at knække den stærke. Vi skal have mere plads til familien, og skabe flere muligheder i hele Syd - og Sønderjylland.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør tværtimod spare administrative lag væk.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fri bevægelighed i EU.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge den medicin, der virker.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig, men hvis man udebliver fra sine aftaler, skal man pålægges en afgift.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehuse behøver ikke drive eksempelvis kantine og vaskeri. Det kan private klare meget bedre.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på om der er behov for ægtefællens arbejdskraft.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en stram, men fair udlændingepolitik.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal blive rigere, ikke lige fattige.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagene bør være kortere.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må gerne komme brugerbetaling på ekstra ydelser, men alle ældre skal have ret til en høj standard af pleje.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør sænke momsen på alle varer.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en misundelsesskat, og vi ville blive rigere som samfund uden topskatten. Lad os fjerne den helt, og indføre en flad skat på 33% for alle.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må arbejdsmarkedets parter styre.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har aldrig haft så dyr en offentlig sektor. Der bør altså være penge nok.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan skaber vi vækst og arbejdspladser.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør som samfund hjælpe de svage, og bør ikke hjælpe dem, der kan selv.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bør kunne klare sig, med hvad de får i dag. Børnefamilierne skal dog have lavere skat.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland invaderer andre lande, myrder kritikere af deres system, og manipulerer andre landes valg. De skal vide, at den adfærd har konsekvenser.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal både være straf og resocialisering, men straffene for bl.a. voldtægt er enormt lave. Vi skal altid stå på offerets side.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stå på offerets side.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spild er aldrig godt.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive grønnere gennem nye opfindelser, og partnerskab mellem stat og virksomheder. Vi skal ikke være modspillere.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fjern registreringsafgiften helt for alle biler, så kommer danskerne til at køre miljørigtige biler.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have styr på, hvem der kommer ind i Danmark.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Vi skal have ødelagt menneskesmuglernes forretning, og skåne Danmark fra en gentagelse af det migrantpres vi oplevede i 2015.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Vi skal turde have mere tillid til dem der udfører kerneydelsen.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på opgaven.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Jeg lavede endda borgerforslaget, der skulle sikre nedgravning.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør også sænke momsen.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2015

Formand Esbjerg KU

Uddannelse

2015 - 2020

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Digital kommunikationsmedhjælper Det Konservative Folkeparti

2014 - 2015

Salgsassistent TDC A/S
C

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2015

Formand Esbjerg KU

Uddannelse

2015 - 2020

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Digital kommunikationsmedhjælper Det Konservative Folkeparti

2014 - 2015

Salgsassistent TDC A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik