PERSONPROFIL

Frej Kofoed Petersen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Fanø

Født 16. august 1996 I et forhold

C

Frej Kofoed Petersen (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Fanø Kommune. Han er medlem af Erhvervs- Natur- og Teknikudvalget.

Frej Kofoed Petersen er student fra Esbjerg Gymnasium og HF og har siden år 2016 været Formand for Konservativ Ungdom på Fanø.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 35 Det Konservative Folkeparti in total 345

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til kommunalvalget med et brændende ønske om, at gøre Fanø kommune bedre. Jeg husker hvordan det var at sidde i 2013 og kigge på fra sidelinjen. Det passede desværre med at jeg ikke nåede at fylde 18 år inden valget. Nu er der gået fire år og jeg kan endelig få lov til at dele mine holdninger og visioner som kandidat, og ikke bare som lokalformand i KU.

Nogle vil måske mene at en 21 årig ung mand ikke må vælges, da han stadig er "våd bag ørene", men jeg ser min alder som en styrke. Byrådet har brug for nogle med visioner for øen i stedet for "alt-i-alt-så-går-det-da-fint"-mentalitet.

Jeg stiller op fordi Fanø har så meget potentiale der spildes. Spildes fordi vi hellere vil klappe hinanden på skuldrene og nøjes med det vi har, end at tage hånd om problemerne, og gøre det endnu bedre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal give tilskud til færgetransport til fastboende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør yde et tilskud til studerendes periodekort. Det kan ikke passe at studerende skal give 1000kr mere end pensionister skal. Et tilskud til færgen bør ellers altid gives af staten.

2 Kommunen skal melde sig ud af Sydtrafik og selv stå for busdrift på øen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Antallet af turister bør begrænses af hensyn til naturen på Fanø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er Fanø gode til. Arrangementer og flere dages festivaller. Kommunen må meget gerne støtte disse arrangementer da de genererer enorme omsætningen rundt på øen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Når vi snakker udsatte børn må penge ALDRIG stå i vejen for gode tiltag eller i værste fald en fjernelse af barnet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Vi så hvor galt det gik da vi smækkede 29 elever sammen i en klasse. Landets 5. Dårligste snit målt på afganskarakterer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke på bekostning er kernevelfærd, men står jeg i valget mellem 650.000 til to altaner og en lavere skat, så bliver det IKKE svært at vælge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Yderområder på Fanø?

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen bander, men vi har desværre ungdomskriminalitet. Vi har et stort problem med udsatte unge der tidligt begynder med euforiserende stoffer og alkohol. Vi skal have et meget bedre SSP arbejde for at forhindre de unge ender med at lave kriminalitet. Det er ikke godt nok i dag.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er super vigtigt. Chancen for at de familiesammenførte flygtninge bliver sendt tilbage til hjemlandet er meget lille. Derfor ville den bedste investering for os og dem være, at integrere dem bedst muligt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Den samme pleje skal selvfølgelig koste det samme. Til gengæld mener jeg godt at ældre må købe ekstra ydelser for at forsøde den sidste del af deres liv. Man skal ikke straffes fordi man har været god til at spare op i løbet af sit lange liv.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Lokalformand, KU
Næstformand, DKF Fanø

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs- Natur- og Teknikudvalget. Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2013 - 2016

STX Esbjerg Gymnasium og HF
C

Politiske hverv

Lokalformand, KU
Næstformand, DKF Fanø

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Erhvervs- Natur- og Teknikudvalget. Fanø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2013 - 2016

STX Esbjerg Gymnasium og HF

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik