PERSONPROFIL

Gerda Haastrup Jørgensen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 8. august 1968 Gift 1 barn

V

Gerda H. Jørgensen (V) har været byrådsmedlem i Vejle Kommune, siden hun i 2016 overtog pladsen fra den afdøde Jens Erik Jørgensen. Hun er Formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati samt medlem af Teknisk Udvalg og Arbejdsmarkedsudvalget.

Jørgensen arbejder som driftchef i Arriva Danmark, hvilket hun har gjort i mange år. Privat er Gerda H. Jørgensen gift med Michael, og sammen har parret en søn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 936 Venstre in total 18285
KV 2013 Personlige stemmer 497 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune skal bruge de penge der er nødvendige på vores skoler. Vi har gode skoler i dag og i samarbejde med folkene om arbejder i området skal vi udvikle til området.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I rigtig mange tilfælde er det en god ide at kombinerer disse boligformer.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis en privat aktør kan gøre det godt er det helt OK men kommunen skal føre tilsyn så vi sikre kvalitet

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle trafikale udfordringer i Vejle som vi skal finde løsninger på og det kommer til at koste penge. Vores by udvikler sig og det kan betyde at vi også skal se på om vi har råd til at udvide den kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering er godt for miljøet og i mange tilfælde kan vi sælge sorteret affald og det giver rigtig god mening. Vi skal sorterer så meget som muligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver løbende brugt mange penge på området, pengene skal omfordeles lidt men det tror jeg også der er stor mulighed for

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur koster penge, men det kan også give gode følge indtægter i et område/by. Igen skal sagerne vurderes nøje, kan de samfundsmæssigt give mening.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har socialt udsatte borger som vi forsøger at hjælpe i dag men om vi gør de rigtige ting er lidt svært hele tiden at være sikker på så måske skal vi gøre tingene på en anden måde, det er ofte ikke et spørgsmål om flere penge men et spørgsmål om det er den rigtige indsats

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene kommer til landet med en historie. Det kan være en historie de skal have hjælp til at komme igennem og det skal de have. Det i mod skal de hurtigst muligt blive en del af vores samfund og det bliver de bedst ved at få deres egen plads i samfundet og det vil på sigt blive en ressource for samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence fra private aktører i ældreplejen er meget godt men ikke som udgangspunkt lig med større serviceniveau, der skal være kontrol med de private for at sikre kvalitet, som der også skal være egenkontrol.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er et spørgsmål om livskvalitet. Har en borger været sygdomsramt er det vigtigt at komme hurtigt og godt tilbage til normal hverdag. Det er ikke et spørgsmål om vi har råd til genoptræning - vi har ikke råd til at lade være.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ses i lyset af sammensætning af eleverne. For nogle klasser kan grænsen være nået for god inklusion og samtidig en god skole for alle elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god beskæftigelsespolitik i kommunen

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver ikke færre udgifter i kommunerne, hvis vi nedsætter skatterne kan vi ikke opretholde den service vi gerne vil give vores borger

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udvikle sammen med de mennesker som bor i vores kommune. De gælder områder i yderkanten af Vejle by og det gælder for yderområder af kommunen. Det er de folk som bor i samfundene som kender dem og kan være med til at udvikle dem.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke været tæt på dette felt i en del år, så hvad der skal til ved jeg ikke, men vi skal være meget opmærksomme og inddrage folk med kendskabet til hvad der skal til af tiltag/aktiviteter som kan tiltrække de unges interesse i en sundere retning.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hele tiden en vurdering på hvad der er mest brug for. En vurdering fra sag til sag.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De naturperler vi har i dag skal vi passe på, virksomheder må kunne placeres i områder så vi tager hensyn til naturområderne.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Større kulturelle tiltag tiltrækker også andre gode ting med, dem kan vi ikke undvære men vi skal hele tiden være sikker på at begivenheden giver merværdi til kommunen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger ressourcer i dag men om det er nok vil altid være et spørgsmål som skal vurderes.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de mennesker som kommer til vores kommune. En måde vi kan hjælpe dem på er at de finder en plads i erhvervslivet, finder vi det rigtige til dem, så kan det være med til at de hurtigere bliver en del af vores lokalsamfund.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være en grund niveau som gives hvor der er behov.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke så tæt på området at jeg kan vurderer om der er nye indsatser som kræves på nuværende tidspunkt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle gode daginstitutioner i dag men vi skal hele tiden vurderer udviklingen og sikre fortsat gode vilkår for vores børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være nogle tiltag som virksomheder bliver tiltrukket af, det kan være god sagsbehandling, god dialog og udvikling i samarbejde som Food Innovation House Vejle.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Give Gymnastik & Ungdomsforening

Erhvervserfaring

2003 - nu

Driftschef Arriva Danmark A/S
V

Politiske hverv

2016 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Give Gymnastik & Ungdomsforening

Erhvervserfaring

2003 - nu

Driftschef Arriva Danmark A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik