PERSONPROFIL

Gitte Frederiksen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 1. september 1963 i Elling Gift 3 børn

V

Gitte Frederiksen (V) har siden 2009 været byrådsmedlem i Vejle Kommune. Hun er formand for Voksenudvalget og medlem af Seniorudvalget.

Frederiksen er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Aarhus, og hun arbejder som skolerådgiver ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Privat er Gitte Frederiksen bosiddende i Bredsten med sin mand, som hun har tre børn med.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1262 Venstre in total 18285
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1284 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op for at skabe god velfærd, vækst og udvikling i hele vores kommune.

Jeg stiller op til Regionsyddanmark, fordi jeg er ked af vi har mistet Vejle Skadehus og Give Sygehus. Jeg mener det er vigtigt, vi har et byrådsmedlem der også sidder med ved bordet i Regionen når beslutningerne tages.

Jeg vil arbejde for, bedre velfærd til de svageste og mere sundhed.
Vi skal huske alle områder:
Vi skal have Danmarks bedste folkeskole, derfor har vi også tilført området flere penge til undervisning og trivsel så vi kan løftes fagligt.

Vores skoler, institutioner, stier og veje skal være i orden, så vi kan være vores landområder, mindre og større byer bekendt at vise frem.

Det er vigtigt med styr på økonomien i kommunen, at der er balance, så vi ikke skal ud og spare.

Det står mig meget nært, at vi har god ældrepleje, skoler og institutioner.

Jeg mener en kommune afspejler sig i, hvordan vi behandler de svageste borgere. Som formand for Voksenudvalget og medlem af senior og jobudvalget ligger det mig meget på sinde, at vi har en god børn, unge, ældre, handicap, psykiatri, og udsattepolitik.

For at vores kommune er attraktiv at bo i, er det vigtigt vi passer på vores smukke natur og vores turistattraktioner. Jeg holder meget af vores natur og tager mange ture på min islænder rundt i kommunen.

Som formand for en idrætsforening betyder sporten og idrætten meget. Det skaber fællesskaber i vores byer og netværk, og også med til, at skabe mønstrebrydere.

For at Vejle Kommune kan vækste er det vigtigt, vi sikre en god infrastruktur. Det at holde i kø igennem Vejle by er drænende og skader erhvervslivet og dermed arbejdspladser. Dette skal vi have løst. Jeg håber et nyt spor på E 45 snart kommer.

Jeg håber du vil støtte mig når du skal stemme. Jeg har været medlem af Vejle Byråd siden 2010.
Du er meget velkommen til at kontakte mig, tlf.nr, 2442-8695. Gfred@vejle.dk

God valgdag Hilsen Gitte Frederiksen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3018 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op for at skabe god velfærd, vækst og udvikling i hele vores kommune.

Jeg stiller op til Regionsyddanmark, fordi jeg er ked af vi har mistet Vejle Skadehus og Give Sygehus. Jeg mener det er vigtigt, vi har et byrådsmedlem der også sidder med ved bordet i Regionen når beslutningerne tages.

Jeg vil arbejde for, bedre velfærd til de svageste og mere sundhed.
Vi skal huske alle områder:
Vi skal have Danmarks bedste folkeskole, derfor har vi også tilført området flere penge til undervisning og trivsel så vi kan løftes fagligt.

Vores skoler, institutioner, stier og veje skal være i orden, så vi kan være vores landområder, mindre og større byer bekendt at vise frem.

Det er vigtigt med styr på økonomien i kommunen, at der er balance, så vi ikke skal ud og spare.

Det står mig meget nært, at vi har god ældrepleje, skoler og institutioner.

Jeg mener en kommune afspejler sig i, hvordan vi behandler de svageste borgere. Som formand for Voksenudvalget og medlem af senior og jobudvalget ligger det mig meget på sinde, at vi har en god børn, unge, ældre, handicap, psykiatri, og udsattepolitik.

For at vores kommune er attraktiv at bo i, er det vigtigt vi passer på vores smukke natur og vores turistattraktioner. Jeg holder meget af vores natur og tager mange ture på min islænder rundt i kommunen.

Som formand for en idrætsforening betyder sporten og idrætten meget. Det skaber fællesskaber i vores byer og netværk, og også med til, at skabe mønstrebrydere.

For at Vejle Kommune kan vækste er det vigtigt, vi sikre en god infrastruktur. Det at holde i kø igennem Vejle by er drænende og skader erhvervslivet og dermed arbejdspladser. Dette skal vi have løst. Jeg håber et nyt spor på E 45 snart kommer.

Jeg håber du vil støtte mig når du skal stemme. Jeg har været medlem af Vejle Byråd siden 2010.
Du er meget velkommen til at kontakte mig, tlf.nr, 2442-8695. Gfred@vejle.dk

God valgdag Hilsen Gitte Frederiksen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand, Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole i Aarhus

Erhvervserfaring

2002 - nu

Skolerådgiver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

2004 - 2009

Selvstændig erhvervsdrivende Coach
V

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand, Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole i Aarhus

Erhvervserfaring

2002 - nu

Skolerådgiver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

2004 - 2009

Selvstændig erhvervsdrivende Coach

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik