PERSONPROFIL

Gitte Spanglev Eriksen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 26. november 1973 i Skanderborg I et forhold 2 børn

C

Gitte Spanglev Eriksen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Gitte Spanglev Eriksen blev ikke valgt ind.

Gitte Spanglev Eriksen (K) vil arbejde for bedre infrastruktur i Vejle, en større indsats på miljøområdet og grønne fællesområder samt flere studieboliger.

Gitte Spanglev Eriksen er entrepriseleder i Aarsleff Rail A/S, hvor hun arbejder med udvikling samt vedligeholdelse af de danske jern- og letbaner. Gitte Spanglev Eriksen har tidligere været selvstændig anlægsgartner og finder stadig inspiration og ro i de grønne arealer omkring sig.

I fritiden er hun spejderleder - nu på tolvte år og nyder at få lov til at være med til at forme fremtidens verdensborgere. Gitte Spanglev Eriksen er samlevende med Kim Kristensen og har 2 drenge på 16 og 21 år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 242 Det Konservative Folkeparti in total 4412
KV 2013 Personlige stemmer 160 Det Konservative Folkeparti in total 2871

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er meget engageret i lokalsamfundet indenfor det frivillige område, især med børn og unge og har været det i mange år. Jeg er derfor meget bevidst om hvordan udviklingen er og bør være.
Der ud over har jeg været selvstændig erhvervsdrivende i en del år, og kender til de udfordringer det byder på. Det giver en større indsigt i hvad der kan og bør være i kommunen af muligheder hvis man ønsker at tiltrække erhvervslivet.
Jeg har desuden arbejdet i en årrække indenfor natur og miljøområdet, og har den vej igennem, sammen med mit frivillig arbejde, viden om hvordan vores nationale og lokale naturområder trives og mistrives. Desuden er jeg selv involveret i projekter for at forbedre vores naturområder og lokale biodiversitet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal sætte en procent del af boligerne til leje, så man sikrer at alle har muligheden.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal sikre sig at virksomhederne er økonomisk velfunderet, så kommuner og regioner ikke hænger på opgaven og ekstra udgifter når de private drejer nøglen om.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede godt foran, så vi skal bare fortsætte den gode stil.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejles Idræts foreninger får allerede en god del, og det mener jeg ikke skal øges. Man kan i stedet se på andre foreninger.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rigtig mange gode og faste arrangementer i Vejle kommune som vi bør holde fast i. Det skaber oplevelser, sammenhæng og indlæring for borgerne i kommunen. Men vi behøver ikke nødvendigvis øge mængden af arrangementer og udgifter.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De udgør en udfordring, men hvis de ikke vil modtage dansk undervisning og arbejde aktivt, så bør de sendes hjem

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringen har jo vist det stik modsatte.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigvis antallet af elever der påvirker indlæringen, men lige så meget sammen sætningen af elever og lærerstab i de enkelte klasser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er rigtig god hjælp at hente igennem kommunens mange tiltag for arbejdsløse, uanset om det for "almindelige" arbejdsløse, personer der er ramt af sygdom eller personer der skal have mere uddannelse for at få arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er god vækst i centerbyerne og de nærliggende områder, grundet udstykninger og erhvervsmæssig vækst.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør se hvor og hvordan man kan gribe de unge der er på vej i en forkert retning. De tiltag vi har i dag bør revideres og opdateres i forhold til de muligheder der er.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør i stedet sørge for at vejene og de tilstødende fortove eller grøfter forbedres, da det halter mange steder i kommunen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør sikre en sammenhæng i erhvervsområder og naturområder, men hver for sig. I forhold til udstykninger skal man sikre naturen men også tænke fremadrettet udvikling.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal kunne tilkøbe ekstra ydelser, men man skal have samme standard ydelser uanset formue.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange gode tiltag i gang, så dem bør vi fortsætte med.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid være minimum 2 pædagoger tilstede i institutionerne, om der skal sættes flere ind, eller om SFO ordning og mindre institutioner skal slås sammen i ydertimerne kan jo så diskuteres.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en solid vækst allerede, og virksomhederne kommer til, blot de kan komme ind og ud med lastbiler og materiel, så vi bør tænke vores infrastruktur ind i kommune udviklingen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kandidat til byrådet

Tillidsposter

2013 - nu

Spejderleder Ørnebjerg Spejderne, DDS

Uddannelse

2003 - 2005

Gartner Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde)

1997 - 2002

Merkonom Niels Brock

Erhvervserfaring

2015 - nu

Entrepriseleder Aarsleff Rail
C

Politiske hverv

Kandidat til byrådet

Tillidsposter

2013 - nu

Spejderleder Ørnebjerg Spejderne, DDS

Uddannelse

2003 - 2005

Gartner Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde)

1997 - 2002

Merkonom Niels Brock

Erhvervserfaring

2015 - nu

Entrepriseleder Aarsleff Rail

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik