PERSONPROFIL

Gösta Toft

Slesvigsk Parti

Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 11. april 1951 i Sønderborg Gift 2 børn

S

Gösta Toft var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Slesvigsk Parti ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han har været politisk sekretær for partiet i mange år.

Gösta Toft er uddannet økonom fra Christian Albrecht Universität Kiel. Han har desuden erfaring fra foreningsarbejdet bl.a. som formand for det Europæiske Bureau for Sprogmindretal. Privat er Gösta Toft bosat i Aabenraa. Han er gift med Christa, og han har to voksne børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1516 Slesvigsk Parti in total 5267

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Samarbejde og nærhed i sundhedsvæsenet
Slesvigsk Parti(SP) vil have mere nærhed og samarbejde i sundhedsvæsenet. De store akutsygehuse og specialiseringen har styrket sundhedsvæsenet, men nu er det på tide at prioritere det nære og sammenhængende sygehusvæsen.

Kvalitet og mere personale i psykiatrien
For lange ventetider og for hurtig udskrivning er et stort problem i psykiatrien. Behandling og recovery tager tid og kræver mere personale. Vi vil give patienter, pårørende og personale en bedre behandling.

Uddannelser der matcher erhvervslivet
Uddannelser, der matcher, er den helt rigtige vej til at forhindre affolkningen og støtte væksten i Region Syddanmark. Vi vil tiltrække unge, der ønsker at uddanne sig eller søge job i Syddanmark.

Vi vil ha' åbne grænser
Grænsekontrollen bør afskaffes hurtigst muligt. Den er ikke effektiv og ren symbolpolitik! Kontrollen er en barriere for mange mennesker og erhvervslivet, mens fri bevægelse skaber vækst i Syddanmark.

...... og en åben og mangfoldig region
Grænselandet har en spændende historie og kulturelle traditioner, der er præget af dansk og tysk kultur. Lad os bruge den baggrund til at skabe en åben og mangfoldig region. Det er den bedste grobund for vækst og udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Slesvigsk Parti går ind for lige adgang til sundhedssystemet.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Slesvigsk Parti går ind for specialisering og store sygehuse, som vi har fået, men vil nu udbygge nærsygehuse og fremme det nære sundhedsvæsen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet kan opprioriteres, men det må ikke gå ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men man skal fortsat overveje, om der er mulighed for forenkling og procesoptimering

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal mindst være timetakt på linjer med mange passagerer, de øvrige områder skal have tilbud om flextur eller andre løsninger.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Spidskandidat til regionsvalget
Partisekretær

Tillidsposter

2000 - nu

Formand Europäischen Büros für Sprachminderheiten

Uddannelse

Cand.polit. Økonomi, Christian Albrecht Universität Kiel

Erhvervserfaring

1987 - nu

Politisk sekretær Slesvigsk Parti
S

Politiske hverv

Spidskandidat til regionsvalget
Partisekretær

Tillidsposter

2000 - nu

Formand Europäischen Büros für Sprachminderheiten

Uddannelse

Cand.polit. Økonomi, Christian Albrecht Universität Kiel

Erhvervserfaring

1987 - nu

Politisk sekretær Slesvigsk Parti

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik